Nieuwsbrief mei KBS De Martinus

Zoals u weet is afgelopen dinsdag door de regering besloten dat de basisscholen vanaf 11 mei a.s. weer open gaan, hier zijn we heel blij mee.
Wel zijn aan deze openstelling verschillende voorwaarden gesteld. Zo mogen de leerlingen voor de helft van de tijd naar school en mogen er niet meer dan de helft van alle leerlingen gelijktijdig in het schoolgebouw zijn.
In de afgelopen dagen hebben we in het team besproken hoe wij het onderwijs, dat aan deze criteria moet voldoen, organiseren. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor de leerling, ouders én leerkrachten.

Hoe organiseren we dit op De Martinus:
• Alle groepen worden verdeeld in twee cohorten, groep A en B.
• De lesdagen voor de leerlingen in groep A zijn op maandag en donderdag, voor groep B op dinsdag en vrijdag.
• De lestijden zijn van 8.30 uur tot 15.00 uur (let op; gewijzigde lestijd).
• Op de dagen dat de leerlingen niet naar school gaan, zorgen we voor verwerkingsmaterialen of oefenstof. De uitleg hiervoor wordt op de lesdagen gegeven of staat in Google Classroom.
• Op de woensdagen gaan de leerlingen niet naar school, deze dag wordt door de leerkrachten gebruikt om het thuisonderwijs te volgen, hierop feedback te geven of contact te hebben met ouders.
• De leerlingen die onlangs 4 jaar geworden zijn of voor 1 juni 4 jaar worden, komen op woensdagmorgen om te wennen. Dit is besproken met de ouders van deze leerlingen. Zij ontvangen hierover nog apart informatie.
• Met de ouders van de leerlingen die 4 jaar worden in de periode van 1 juni t/m 1 oktober 2020 nemen we in de komende weken contact op.

Alle ouders hebben per gezin een mailbericht ontvangen waarin ze kunnen lezen in welke cohort hun kinderen geplaatst zijn. Daarbij houden we er rekening mee dat de kinderen uit de gezinnen in hetzelfde cohort geplaatst zijn en dus dezelfde lesdagen hebben. U zult begrijpen dat het helaas niet mogelijk is om lesdagen te ruilen of voorkeuren door te geven.

Inleveren chromebooks
De chromebooks hebben we weer nodig voor de lessen op school. We willen iedereen vragen om de chromebooks in te leveren op school op woensdag 6 mei tussen 8.00 uur en 11.00 uur. We vragen u om dit te laten inleveren door 1 persoon. Bij school zullen we duidelijk aangeven waar u het chromebook kunt inleveren.

Praktische zaken:
Er zijn veel praktische zaken die we in de komende weken nog verder uitwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de organisatie van het halen en brengen van de kinderen en de maatregelen rondom de hygiëne. Hieronder alvast de eerste richtlijnen/afspraken waaraan we ons moeten houden.
Uiterlijk vrijdag 8 mei sturen we u de praktische uitwerking hiervan:
• Tussen de leerlingen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1.5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1.5 meter afstand bewaard te worden.
• Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten (groep A en groep B), de samenstelling van deze cohorten wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten.
• De groepen gaan gescheiden van andere groepen pauze houden.
• De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig op school.
• Bij het halen en brengen van de kinderen mag de ouder niet mee naar binnen. Er wordt een plek aangewezen waar de ouders afscheid kunnen nemen van de kinderen.
• We bekijken welke ingangen we voor welke groepen gaan gebruiken.
• De school moet zorgdragen dat de algemene hygiënevoorschriften worden nageleefd (o.a. handen wassen, zorgen voor voldoende schoonmaakmaterialen en desinfecterende handgel).
• Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Dagelijks, ook onder schooltijd, zorgen we voor een intensieve schoonmaak.
• Groepsactiviteiten zoals schoolreis, vieringen en excursies mogen niet doorgaan.
• Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw of op het schoolplein.
• Op de dagen dat er leerlingen op school zijn (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) mogen er tussen 8.00 uur en 15.30 uur geen buurtkinderen op het schoolplein spelen.
• Er is geen ondersteuning door ouders mogelijk in school.
• Kinderen mogen geen eten delen en ook niet trakteren (we vieren wel de verjaardagen, maar dan zonder traktatie).
• Oudergesprekken vinden zonodig digitaal plaats.
• Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
• Als een leerling ziek wordt of coronagerelateerde klachten ontwikkelt wordt hij/zij direct door een ouder opgehaald.
• We temperaturen niet op school.

Lenen chromebooks voor de periode na de meivakantie
We bieden de mogelijkheid om gezinnen die geen eigen device hebben voor het gebruik voor thuisonderwijs het chromebook nog langer te lenen.
Mocht u hier gebruik van willen maken dan vragen we om uiterlijk maandag 27 april een mail te sturen naar lpoorthuis@skolo.nl
Graag in deze mail de naam en groep van uw kind(eren) aangeven.
U ontvangt dan in de loop van volgende week een reactie op deze aanvraag.
Uitdrukkelijk willen we vragen om hiervoor alleen een aanvraag te doen als u het echt niet anders kunt organiseren, dit omdat we de chromebooks nodig hebben bij de lessen op school.

Noodopvang/buitenschoolse opvang van kinderen
De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen blijft bestaan. Voor de aanvraag hiervan verwijzen we u naar de brief, die ook als bijlage wordt meegestuurd.

Buitenschoolse Opvang is alleen op dagen dat kinderen fysiek naar school gaan. We geven aan de organisaties die deze opvang verzorgen door welke leerlingen op welke dagen naar school gaan. Dit alleen voor de leerlingen waarvan we weten dat ze gebruik maken van deze opvang.

Voor meer informatie blijven wij u verwijzen naar de websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD Twente. Ook in de weken na 11 mei blijft het een uitzonderlijke situatie die veel flexibiliteit en begrip van iedereen vraagt. Daar zijn we ons van bewust. Ook in de afgelopen weken hebben we gezien wat we samen met u als ouder kunnen bereiken, en daar zijn we heel blij mee.

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie toe.

Nieuwsbrief december KBS De Martinus

Sinterklaas 2019

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten.

We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op donderdag 5 december.
De schooltijden voor deze dag zijn van 08.30 uur tot 14.30 uur.

We willen Sint en zijn pieten ’s morgens allemaal welkom heten. Alle kinderen gaan op 5 december bij de eerste bel naar binnen en mogen dan de jas aanhouden. Rond 08.40 uur komen de leerlingen weer naar buiten met de leerkrachten om langs de straat te gaan staan met de eigen groep. Ouders die de kinderen wegbrengen naar school en nog even willen kijken naar de aankomst van Sint vragen we achter de kinderen op de stoep te gaan staan.

De kinderen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waar ze o.a.

optredens zullen verzorgen voor Sinterklaas en zijn pieten.

De kinderen uit groep 6 t/m 8 hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen.

De ouderraad zorgt ’s morgens voor een versnapering en iets te drinken. De kinderen hoeven dus zelf voor de eerste pauze geen eten en drinken mee te nemen. Voor de middagpauze nemen de kinderen wel zelf eten en drinken mee.

We wensen iedereen veel plezier

  

Kerst

Op donderdagavond 19 december vieren we het kerstfeest. We beginnen de avond met een viering in de Maria Geboortekerk. Wij vragen u om uw kind(eren) om 16.50 uur bij de kerk te brengen. De leerkrachten staan voor de ingang van de kerk klaar om de kinderen op te vangen. Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar school, om daar te genieten van het kerstdiner.

Voor het ophalen van de kinderen na het kerstbuffet hebben we de volgende werkwijze:

  • De leerlingen van de groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en

19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.

  • De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in

de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen.

  • De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang

naar buiten.

We willen graag alle ouders, grootouders en andere belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom! Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat vanaf 19.15 uur.

De kerstvakantie is dit jaar van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari. Op maandag 6 januari 2020 worden de kinderen weer op school verwacht.

 

nb.

De ouderraad heeft voor alle leerlingen borden en bestek om te gebruiken bij diverse activiteiten. De leerlingen hoeven voor het kerstdiner dus geen bord, bestek of beker mee te nemen.

 

 Uitnodiging informatieavond ‘instroomgroep’

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 1a of 1b ‘instromen’, uit voor de informatieavond op maandag 27 januari a.s. Tijdens deze informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol dat we hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden (groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.15 uur en duurt tot plm. 20.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar.

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond zijn geweest,

hoeven niet aanwezig te zijn. De inhoud van deze informatieavond zal grotendeels hetzelfde zijn.

 

 Aankleding hal

Vanuit het budget dat we bijeen hebben gebracht tijdens de voorjaarsmarkt, hebben we voor het frame in de speelzaal (gekregen van de hoogheden tijdens Carnaval) een aantal doeken aangeschaft. Voor ieder jaargetijde en tijdens festiviteiten willen we in dit frame een ander doek plaatsen.

Een aantal kinderen hebben samen met ons de foto’s voor deze doeken uitgezocht. Het zijn foto’s die gemaakt zijn door Ronald Kamphuis. Het budget dat nog beschikbaar is, zal worden gebruikt voor de verdere inrichting van de hal.

 

 Culturele voorstellingen en projecten

Duik er eens in

Op maandag 2 december wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten. We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om tussen 8.15 en 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen.

Kinderpostzegels

De leerlingen van groep 7 hebben in september meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. De leerlingen van onze school hebben in totaal € 4316,00 bij elkaar gebracht. Samen hebben de kinderen het enorme bedrag van 9,4 miljoen bij elkaar gebracht voor kwetsbare kinderen. Een prachtig resultaat! Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie kunnen ze heel veel kinderen in Nederland en het buitenland helpen.

Zeenbenen

Op maandag 16 december komt er iemand in groep 8 vertellen over het leven op zee. Deze gastles hoort bij het project ‘zeebenen’.

Kijken naar Centrum Plan Losser

Op donderdag 12 december gaan de leerlingen van groep 5 en 6 een kijkje nemen bij het Centrum Plan Losser.

 

Vanuit de parochie Maria Vlucht

L.E.D. it be

Zaterdag 14 december tussen 19.00 u – 20.00 u. ontmoeten we u en jou graag in de H. Maria Geboortekerk voor een bijzondere Thomasviering.

Het is bedoeld voor iedereen die gelovig, ongelovig, jong of ouder is.

‘L.E.D it be’ is het thema dat zal verrassen en uitdagen in tekst, beeld, zang (Vivace), gesprekken en opdrachtjes in De Heilige Chaos.

Van harte welkom namens Thomas en Co.

 

Data en kalender december en januari

Maandag 2 december:

‘Duik er eens in’ (naar het zwembad) voor groep 5 en 6

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

Woensdag 11 december:

Oud Papier

Donderdag 19 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 3 januari:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

Woensdag 8 januari:

Oud Papier

Donderdag 9 januari:

Vergadering OR om 20.00 uur

Dinsdag 21 januari:

Vergadering MR om 19.00 uur

Maandag 27 januari:

Informatieavond ‘instroomgroep’ om 19.15 uur