Nieuwsbrief december KBS De Martinus

Sinterklaas 2019

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten.

We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op donderdag 5 december.
De schooltijden voor deze dag zijn van 08.30 uur tot 14.30 uur.

We willen Sint en zijn pieten ’s morgens allemaal welkom heten. Alle kinderen gaan op 5 december bij de eerste bel naar binnen en mogen dan de jas aanhouden. Rond 08.40 uur komen de leerlingen weer naar buiten met de leerkrachten om langs de straat te gaan staan met de eigen groep. Ouders die de kinderen wegbrengen naar school en nog even willen kijken naar de aankomst van Sint vragen we achter de kinderen op de stoep te gaan staan.

De kinderen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waar ze o.a.

optredens zullen verzorgen voor Sinterklaas en zijn pieten.

De kinderen uit groep 6 t/m 8 hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen.

De ouderraad zorgt ’s morgens voor een versnapering en iets te drinken. De kinderen hoeven dus zelf voor de eerste pauze geen eten en drinken mee te nemen. Voor de middagpauze nemen de kinderen wel zelf eten en drinken mee.

We wensen iedereen veel plezier

  

Kerst

Op donderdagavond 19 december vieren we het kerstfeest. We beginnen de avond met een viering in de Maria Geboortekerk. Wij vragen u om uw kind(eren) om 16.50 uur bij de kerk te brengen. De leerkrachten staan voor de ingang van de kerk klaar om de kinderen op te vangen. Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar school, om daar te genieten van het kerstdiner.

Voor het ophalen van de kinderen na het kerstbuffet hebben we de volgende werkwijze:

 • De leerlingen van de groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en

19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.

 • De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in

de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen.

 • De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang

naar buiten.

We willen graag alle ouders, grootouders en andere belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom! Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat vanaf 19.15 uur.

De kerstvakantie is dit jaar van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari. Op maandag 6 januari 2020 worden de kinderen weer op school verwacht.

 

nb.

De ouderraad heeft voor alle leerlingen borden en bestek om te gebruiken bij diverse activiteiten. De leerlingen hoeven voor het kerstdiner dus geen bord, bestek of beker mee te nemen.

 

 Uitnodiging informatieavond ‘instroomgroep’

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 1a of 1b ‘instromen’, uit voor de informatieavond op maandag 27 januari a.s. Tijdens deze informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol dat we hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden (groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.15 uur en duurt tot plm. 20.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar.

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond zijn geweest,

hoeven niet aanwezig te zijn. De inhoud van deze informatieavond zal grotendeels hetzelfde zijn.

 

 Aankleding hal

Vanuit het budget dat we bijeen hebben gebracht tijdens de voorjaarsmarkt, hebben we voor het frame in de speelzaal (gekregen van de hoogheden tijdens Carnaval) een aantal doeken aangeschaft. Voor ieder jaargetijde en tijdens festiviteiten willen we in dit frame een ander doek plaatsen.

Een aantal kinderen hebben samen met ons de foto’s voor deze doeken uitgezocht. Het zijn foto’s die gemaakt zijn door Ronald Kamphuis. Het budget dat nog beschikbaar is, zal worden gebruikt voor de verdere inrichting van de hal.

 

 Culturele voorstellingen en projecten

Duik er eens in

Op maandag 2 december wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten. We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om tussen 8.15 en 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen.

Kinderpostzegels

De leerlingen van groep 7 hebben in september meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. De leerlingen van onze school hebben in totaal € 4316,00 bij elkaar gebracht. Samen hebben de kinderen het enorme bedrag van 9,4 miljoen bij elkaar gebracht voor kwetsbare kinderen. Een prachtig resultaat! Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie kunnen ze heel veel kinderen in Nederland en het buitenland helpen.

Zeenbenen

Op maandag 16 december komt er iemand in groep 8 vertellen over het leven op zee. Deze gastles hoort bij het project ‘zeebenen’.

Kijken naar Centrum Plan Losser

Op donderdag 12 december gaan de leerlingen van groep 5 en 6 een kijkje nemen bij het Centrum Plan Losser.

 

Vanuit de parochie Maria Vlucht

L.E.D. it be

Zaterdag 14 december tussen 19.00 u – 20.00 u. ontmoeten we u en jou graag in de H. Maria Geboortekerk voor een bijzondere Thomasviering.

Het is bedoeld voor iedereen die gelovig, ongelovig, jong of ouder is.

‘L.E.D it be’ is het thema dat zal verrassen en uitdagen in tekst, beeld, zang (Vivace), gesprekken en opdrachtjes in De Heilige Chaos.

Van harte welkom namens Thomas en Co.

 

Data en kalender december en januari

Maandag 2 december:

‘Duik er eens in’ (naar het zwembad) voor groep 5 en 6

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

Woensdag 11 december:

Oud Papier

Donderdag 19 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 3 januari:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

Woensdag 8 januari:

Oud Papier

Donderdag 9 januari:

Vergadering OR om 20.00 uur

Dinsdag 21 januari:

Vergadering MR om 19.00 uur

Maandag 27 januari:

Informatieavond ‘instroomgroep’ om 19.15 uur

Nieuwsbrief mei 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Op donderdag 16 mei organiseren we op onze school een voorjaarsmarkt mét een sponsorloop

 

Op donderdag 16 mei tussen 16.30 uur en 19.00 uur zijn alle leerlingen, vaders en moeders, opa’s en oma’s en alle andere belangstellenden van harte welkom op school.

Wat is er allemaal te doen?

Sponsorloop

Tussen 16.45 uur en 17.15 uur is er een sponsorloop. We hopen dat alle leerlingen verkleed deelnemen. De opbrengst komt ten goede aan de Clini Clowns en de aankleding van de hal op school. De leerlingen hebben woensdag 17 april informatie over de sponsorloop meegekregen naar huis. De brief met informatie sturen we als bijlage mee. In de groepen wordt uitleg gegeven over het werk van de Clini Clowns.

Voorjaarsmarkt

Na de sponsorloop wordt door iedere groep een groepsoptreden verzorgd in de circuspiste op het schoolplein. De tijden van de optredens zullen vooraf bekend worden gemaakt. Tevens kunt u een kijkje nemen in de klaslokalen.

De leerlingen kunnen rondom de school spelletjes doen zoals clownskop gooien, clownskop ringspel, jongleren etc.
Ook zijn er verschillende eetkraampjes waar knakworsten, ijs, pannenkoeken, suikerspin en popcorn worden verkocht.
We hopen op een grote opkomst en een gezellig samenzijn!

 

 Sportdag bij accommodatie stichting MAN

Op woensdag 22 mei is de sportdag. Om 8.30 uur verwachten we alle kinderen in sportkleding (groene schoolshirt) bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN bij de voetbalvelden van KVV Losser en AJC (terrein van Iphitos), Nilantspad 3, Losser. Daar melden de leerlingen zich bij de groepsleerkracht.

De sportdag is om 12.15 uur afgelopen, de leerlingen kunnen dan bij de accommodatie opgehaald worden bij de leerkracht. De hulpouders verwachten we om 8.15 uur voor instructie e.d. Zij ontvangen hierover nog bericht.

Voor drinken en een tussendoortje wordt gezorgd.

Het schoolshirt zal vóór 22 mei worden meegegeven aan de

leerlingen.

 

 Schoolvoetbal

Op woensdag 3 april werden de voetbalkampioenschappen van de gemeente Losser gespeeld. Het jongensteam is kampioen geworden van de gemeente Losser! Het meisjesteam heeft een knappe tweede plaats behaald. Het jongensteam zal op woensdag 15 mei deelnemen aan de regionale kampioenschappen schoolvoetbal in Vriezenveen.

 

Aanmelding nieuwe leerlingen

Voor de invulling van de formatie voor het schooljaar 2019-2020 is het voor ons van groot belang te weten hoeveel kinderen het komende schooljaar zullen starten of instromen in groep 1. We willen u dan ook vragen om kinderen die 4 jaar worden tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 vóór eind mei aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken?

 

Opbrengst Vastenactie

Op Witte Donderdag hebben we de opbrengst bekend gemaakt van de Vastenactie. Er is € 716,93 door de leerlingen van onze school bijeengebracht. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan een project van Stichting Fajikunda in Gambia. We bedanken iedereen voor de bijdrage

 

Viering Eerste H. Communie

De viering van de Eerste Heilige Communie is op zondag 12 mei om 11.30 uur in de Maria Geboortekerk.

 

 Groepsbezetting

Vanaf de meivakantie tot de zomervakantie zal Sharon Huizing (onderwijsassistent) op dinsdag en donderdag de leerkrachten in de groepen 1a en 1b ondersteunen. Dit i.v.m. de groei van het aantal leerlingen in de groepen 1. In groep 5 zal op donderdag Saskia Righart lesgeven. Saskia vervangt op dat moment Monique Keur, die tijdelijk i.v.m. ziekteverlof van Anne-Marie Bolscher op donderdag in groep 3 werkt.

  

Verkeer

In de afgelopen weken zijn er meermalen controles uitgevoerd en bekeuringen uitgedeeld rondom school. Nadrukkelijk willen we nogmaals aangeven dat u alleen kinderen in en uit mag laten stappen in de kiss-and-ride-zone. Deze zone bevindt zich ná het bord aan de voorzijde van de school (na de drempel).

  

Geboren

Op 22 april is Jasmijn geboren. Wij feliciteren meneer Marvin, Esther en Suus met de geboorte van hun dochter en zusje.

 

Oversteek Oldenzaalsestraat

Dagelijks maken veel leerlingen gebruik van de oversteek aan de Oldenzaalsestraat. Zoals bekend is dit een drukke straat met veel verkeer. Gelukkig kunnen wij op dit moment, dankzij de hulp van brigadiers en de leerlingen van De Saller, op de meeste momenten gedurende de week een veilige oversteek bieden.

Ook voor het komende schooljaar willen wij de leerlingen van De Martinus en De Saller weer een veilige oversteek bieden. Zonder voldoende hulp is de kans zeer reëel dat er geen oversteek meer is vanaf het komende schooljaar. Daarom worden er brigadiers gezocht, die willen helpen met brigadieren. Direct na de meivakantie zal er via de mail een oproep gedaan worden.

 

Voor de leerlingen van groep 4 t/m 8:

Lekker Fit Losser Muzikaal gaat weer van start!

Een muziekinstrument bespelen is erg leuk om te doen. En je leert er ook nog eens veel van. Naast noten lezen en de technische dingen van een muziekinstrument bespelen leer je als muzikant te luisteren naar anderen en samen te spelen. En zeg nou zelf; iedereen wordt toch vrolijk van muziek?

Losser is een muzikaal dorp. Je kent vast iemand uit je buurt of van school die een muziekinstrument bespeeld of lid is van een muziekvereniging. Muziek maken levert je dus ook gewoon veel nieuwe vrienden op. Gaaf toch?!

Kortom, lijkt jou het ook gaaf kennis te maken met een muziekinstrument? Geef je dan nu op via onze website www.lekkerfitlosser.nl

voor 2 proeflessen op een instrument naar keuze.

  

Namens de parochie Maria Vlucht: aanmelding Vormselproject  

Onderstaande tekst is aangeleverd vanuit de parochie:

Zondag 30  juni vindt de Startbijeenkomst voor het Vormsel plaats voor ouders én kinderen. Dit zal zijn van 13.00 tot 16.00 uur in de pastorie(tuin) van de Mariakerk te Losser. We werken met het

project ‘Vormselkracht’. De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht van de heilige Geest, die het beste in mensen naar boven brengt.

Kinderen die komend schooljaar in groep 8 én brugklas zitten, worden in het bijzonder uitgenodigd om mee te doen, maar ook kinderen van hogere klassen van het middelbaar onderwijs zijn welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden.

Het Vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2020 plaats.

Verdere informatie vindt u op www.mariavlucht.nl. Daar vindt u ook het opgaveformulier.Met vragen kunt u ook terecht bij pastoraal werker Frank de Heus,

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

De deadline voor de opgave ligt op 16 juni.

Als u uw zoon of dochter vóór die datum opgeeft, vergemakkelijkt dat de organisatie van het project. Een positieve houding en inzet van deelnemers, ouders en kinderen, vinden wij vanzelfsprekend.

  

Klankbordavond, dinsdag 21 mei

We willen graag ouders betrekken bij het maken van de plannen van De Martinus voor de komende jaren. Op dinsdag 21 mei organiseren we een klankbordavond. Tijdens deze avond bespreken we een aantal actuele thema’s die we vorm willen geven in de komende jaren en waarvan we uw mening graag willen meenemen. De avond zal starten om 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. In de eerste week na de vakantie wordt er een speciale uitnodiging gestuurd naar alle ouders voor deze avond.

  

Culturele voorstellingen en projecten

 Groep 8: naar Staringgroeve

Op dinsdag 14 mei gaan de leerlingen van groep 8 naar de Staringgroeve en Erve Kraesgenberg. Dit bezoek hoort bij het project “de kist van mevrouw Stien”.

Groep 8: Sirkelslag

Op donderdag 16 mei spelen de leerlingen van groep 8 mee met het competitiespel JP Sirkelslag, dat wordt georganiseerd door het jongerenpastoraat Losser.

Groep 3: bezoek De Bleek

De leerlingen van groep 3 brengen op vrijdag 24 mei een bezoek aan cultureel erfgoed De Bleek. Dit bezoek hoort bij het project  “Hai’t a heurt?”.

 

Overige data en kalender mei en juni

 Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei

Meivakantie, alle leerlingen vrij

Woensdag 8 mei

Oud Papier

Zondag 12 mei

Viering Eerste H. Communie voor groep 4 om 11.30 uur in de H. Maria Geboortekerk

Woensdag 15 mei

Regionale kampioenschappen schoolvoetbal in Vriezenveen

Donderdag 16 mei

JP Sirkelslag voor groep 8

Voorjaarsmarkt en sponsorloop van 16.30 – 18.30 uur

Dinsdag 21 mei

Klankbordavond van 19.30 – 21.30 uur

Woensdag 22 mei

Sportdag voor alle leerlingen bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN

Maandag 27 mei

Vergadering MR om 19.00 uur

Dinsdag 28 mei

Vergadering GMR om 20.00 uur

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

Donderdag 6 juni

Schoolreis voor alle leerlingen

Maandag 10 juni

2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni

Avondvierdaagse (formulieren zullen tijdig aan de kinderen worden meegegeven)

Maandag 17 juni

Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 19 juni

Oud Papier

Maandag 24 juni

2e rapport

Dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni

Oudergesprekken

Vrijdag 28 juni

Sportdag voor de leerlingen van groep 8 bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN. Aan deze sportdag doen alle leerlingen van groep 8 mee van de basisscholen uit Losser.

Nieuwsbrief juni 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Schoolreis

We gaan met de bus op schoolreis!

De schoolreisjes zijn dit jaar voor de groepen 1 t/m 7 op donderdag 6 juni. Alle kinderen worden die dag op de normale tijd (8.30 uur) op school verwacht.

 

De groepen 1a, 1b en 2 gaan naar de Flierefluiter in Raalte.

Vertrek vanaf school: tussen 08.45 uur en 9.00 uur

Aankomst bij school: tussen 16.00 uur en 16.15 uur

Voor patat, ranja en een ijsje wordt gezorgd.

De kinderen van deze groepen hoeven verder zelf niets mee te nemen.

 

De groepen 3 en 4 gaan naar Plopsa in Coevorden.

Vertrek vanaf school:  tussen 08.45 uur en 9.00 uur

Aankomst bij school: tussen 16.00 uur en 16.15 uur

Voor patat, ranja en een ijsje wordt gezorgd.

De kinderen mogen zelf iets lekkers en wat te drinken meenemen. Bij warm weer is een flesje water handig.

 

De groepen 5, 6 en 7 gaan naar Moviepark in Bottrop (Duitsland).

Vertrek vanaf school:  tussen 08.45 uur en 9.00 uur

Aankomst bij school: tussen 17.00 uur en 17.15 uur

Voor patat, ranja en een ijsje wordt gezorgd.

Deze kinderen mogen zelf iets lekkers en te drinken meenemen. Bij warm weer is een flesje water handig.

Omdat deze schoolreis in Duitsland is, hebben we van iedere leerling het documentnummer van een identiteitsbewijs nodig. We willen vragen om vóór vrijdag 31 mei het documentnummer en de naam van uw kind te mailen naar masbroek@skolo.nl

 

Even een aantal aandachtspunten:

 • De kinderen moeten op deze dag allemaal hun schoolshirt
 • Geef uw kind eventueel reservekleding mee (dit geldt alleen voor de groepen 3 t/m 7, de leerkrachten van groep 1 en 2 zorgen zelf voor extra kleding).
 • De kinderen mogen geen geld meenemen.
 • Draag kleding die “vies” mag worden. Denk aan regenkleding.
 • Zijn er voor deze dag speciale aandachtspunten (medicatie, wagenziek) voor uw kind, meld dit dan bij de leerkracht van uw zoon of dochter.
 • Wilt u uw kind ‘s morgens goed insmeren?

De oudpapier-commissie zorgt met een financiële bijdrage er mede voor dat deze dag wordt mogelijk gemaakt.

Vriendelijke groet,

De schoolreiscommissie.

 

 Avondvierdaagse 2019

Op dinsdag 11 juni t/m zaterdag 15 juni is de Avondvierdaagse. Afgelopen week konden de kinderen zich opgeven voor deelname aan de 5 km of 10 km. De leerlingen die zich hebben aangemeld ontvangen nog nadere informatie.

Informatie die nu wellicht al handig is om te weten:

 • We lopen op dinsdag 11 juni, woensdag 12 juni, donderdag 13 juni en zaterdag 15 juni.
 • De verzameltijd van de Avondvierdaagse is op dinsdag, woensdag en donderdag om 18.15 uur en op zaterdag voor de 5 km om 12.45 uur en voor de 10 km 11.45 uur. Het verzamelpunt is links van het gemeentehuis (het grasveld tussen het gemeentehuis en de oude Aloysiusschool).

De drinkposten voor de 5 en 10 km zijn nog niet op elke dag bemand….Dus onze vraag aan U, maar ook aan opa’s en oma’s, eventuele oudere broers en zussen; kom gezellig helpen bij de drinkposten van de avondvierdaagse en geef je op! We zien uw opgave graag tegemoet! U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Merlin Asbroek: masbroek@skolo.nl

 

Groepsbezetting en groepsindeling

Op dit moment vinden er binnen de stichting gesprekken plaats over de samenstelling van de schoolteams voor komend schooljaar. Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve groepsindeling en groepsbezetting voor onze school zullen we u hierover informeren middels een nieuwsbrief.

 

 Inleveren schoolshirt op dinsdag 18 juni

Op 20 mei hebben alle leerlingen het schoolshirt meegekregen naar huis. Ze hebben dit gedragen tijdens de sportdag, het schoolreisje en tijdens de Avondvierdaagse. We willen vragen om het shirt weer (gewassen) in te leveren op dinsdag 18 juni.

 

 Rapportmap inleveren op dinsdag 18 juni

Op maandag 24 juni krijgen de leerlingen het rapport mee. We willen alle kinderen vragen om dinsdag 18 juni de rapportmap mee te nemen naar school.

  

Alle leerlingen vrij op vrijdag 21 juni

Op vrijdag 21 juni zijn alle leerlingen van de groepen vrij. De leerkrachten van deze groepen hebben deze dag een studiedag.

 

Kamp groep 8 in september

Volgend schooljaar is het kamp van groep 8 op 2, 3 en 4 september. Op donderdag 5 september zijn de leerlingen van groep 8 vrij.

In de laatste vakantieweek zal de informatie over het kamp naar alle ouders/verzorgers gestuurd worden.

 

Informatieavond groep 7

Op maandag 17 juni is er een informatieavond voor alle ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen uit groep 7. Tijdens deze avond zullen we algemene informatie geven over het voortgezet onderwijs en de procedure die we hanteren m.b.t. het advies. De informatieavond start om 20.00 uur op school en zal ongeveer een uur duren.

 

Rapport en gesprekken

Op maandag 24 juni ontvangen alle leerlingen het tweede rapport. De oudergesprekken voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen plaatsvinden op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni.

We verwachten dat de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 aanwezig zijn bij de gesprekken.

Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen bespreken. In groep 7 zal tevens het eerste voorlopig advies richting voortgezet onderwijs besproken worden. Voor de ouders en leerlingen van groep 8 worden geen gesprekken gepland. Mocht u als ouder/verzorger het wenselijk te vinden om een gesprek te plannen, dan nodigen we u van harte uit om hierover contact op te nemen met juf Kerensa Grunder.

De uitnodigingen voor de gesprekken worden op donderdag 13 juni naar de ouders gestuurd.

 

 Even voorstellen…

 Hallo,

 Mijn naam is Kristel Westerik, woonachtig in Borne en ik ben 23 jaar oud. Het afgelopen half jaar heb ik met veel plezier in Hardenberg gewerkt in groep 3. Tot aan de zomervakantie zal ik nu in groep 2 en groep 3 werken op de Martinus in Losser. Ik heb er heel erg veel zin in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data / activiteiten in juni en juli

 Donderdag 6 juni

Schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 (groep 8 heeft op 6 juni de normale schooltijden)

Dinsdag 11 juni t/m zaterdag 15 juni

Avondvierdaagse

Maandag 17 juni

Vergadering MR om 19.00 uur

Informatieavond Voortgezet Onderwijs voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 om 20.00 uur

Dinsdag 18 juni

Inleveren rapportmap en schoolshirt op school

Woensdag 19 juni

Oud Papier

Vrijdag 21 juni

Alle leerlingen hebben vrij (studiedag leerkrachten)

Maandag 24 juni

Rapport 2 gaat mee naar huis

Dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni

Groep 1 t/m 6: Gesprekken n.a.v. rapport 2

Groep 7: Gesprekken n.a.v. rapport 2 en voorlopig advies voortgezet onderwijs

Vrijdag 28 juni

Sportdag voor de leerlingen van groep 8 bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN bij de voetbalvelden van KVV Losser en AJC (terrein van Iphitos)

(aan deze sportdag doen alle leerlingen mee van de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Losser)

Dinsdag 2 juli

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 9 juli

Afscheidsavond groep 8

Woensdag 10 juli

Oud Papier

Vrijdag 12 juli

Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!

Carnaval

Carnaval

Het carnavalsjaar 2018 op de Martinus wordt dit jaar top met Prinses Isa en haar Adjudante Bo.
Het Keizerskroontje is geworden Niek, hij wordt bijgestaan door Lucas.

We gaan er een gezellige boel van maken. Iedereen alvast veel plezier!

Openingsviering

Openingsviering

Maandagochtend 5 september vond de openingsviering plaats in de Maria Geboorte kerk.
Alle kinderen en alle juffen en meesters namen plaats in de kerkbanken om te luisteren naar juf Anne-Marie die voorging in de korte bijeenkomst. Vanuit elke groep mocht een kind vertellen hoe je een zonnetje kunt zijn voor elkaar. Dit gaan we dit jaar proberen, een zonnetje zijn door bijvoorbeeld iemand te helpen, iemand troosten of gewoon vragen of je mee wilt doen met een spel. Samen spelen, samen delen. Hugo en Miquel verzorgden het muzikale gedeelte en groep 5 en groep 4 zongen een lied. Tot slot ontving elke groep een mooie grote zonnebloem voor in de klas.

Bijgaand enkele foto’s.