Nieuwsbrief mei KBS De Martinus

Zoals u weet is afgelopen dinsdag door de regering besloten dat de basisscholen vanaf 11 mei a.s. weer open gaan, hier zijn we heel blij mee.
Wel zijn aan deze openstelling verschillende voorwaarden gesteld. Zo mogen de leerlingen voor de helft van de tijd naar school en mogen er niet meer dan de helft van alle leerlingen gelijktijdig in het schoolgebouw zijn.
In de afgelopen dagen hebben we in het team besproken hoe wij het onderwijs, dat aan deze criteria moet voldoen, organiseren. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor de leerling, ouders én leerkrachten.

Hoe organiseren we dit op De Martinus:
• Alle groepen worden verdeeld in twee cohorten, groep A en B.
• De lesdagen voor de leerlingen in groep A zijn op maandag en donderdag, voor groep B op dinsdag en vrijdag.
• De lestijden zijn van 8.30 uur tot 15.00 uur (let op; gewijzigde lestijd).
• Op de dagen dat de leerlingen niet naar school gaan, zorgen we voor verwerkingsmaterialen of oefenstof. De uitleg hiervoor wordt op de lesdagen gegeven of staat in Google Classroom.
• Op de woensdagen gaan de leerlingen niet naar school, deze dag wordt door de leerkrachten gebruikt om het thuisonderwijs te volgen, hierop feedback te geven of contact te hebben met ouders.
• De leerlingen die onlangs 4 jaar geworden zijn of voor 1 juni 4 jaar worden, komen op woensdagmorgen om te wennen. Dit is besproken met de ouders van deze leerlingen. Zij ontvangen hierover nog apart informatie.
• Met de ouders van de leerlingen die 4 jaar worden in de periode van 1 juni t/m 1 oktober 2020 nemen we in de komende weken contact op.

Alle ouders hebben per gezin een mailbericht ontvangen waarin ze kunnen lezen in welke cohort hun kinderen geplaatst zijn. Daarbij houden we er rekening mee dat de kinderen uit de gezinnen in hetzelfde cohort geplaatst zijn en dus dezelfde lesdagen hebben. U zult begrijpen dat het helaas niet mogelijk is om lesdagen te ruilen of voorkeuren door te geven.

Inleveren chromebooks
De chromebooks hebben we weer nodig voor de lessen op school. We willen iedereen vragen om de chromebooks in te leveren op school op woensdag 6 mei tussen 8.00 uur en 11.00 uur. We vragen u om dit te laten inleveren door 1 persoon. Bij school zullen we duidelijk aangeven waar u het chromebook kunt inleveren.

Praktische zaken:
Er zijn veel praktische zaken die we in de komende weken nog verder uitwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de organisatie van het halen en brengen van de kinderen en de maatregelen rondom de hygiëne. Hieronder alvast de eerste richtlijnen/afspraken waaraan we ons moeten houden.
Uiterlijk vrijdag 8 mei sturen we u de praktische uitwerking hiervan:
• Tussen de leerlingen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1.5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1.5 meter afstand bewaard te worden.
• Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten (groep A en groep B), de samenstelling van deze cohorten wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten.
• De groepen gaan gescheiden van andere groepen pauze houden.
• De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig op school.
• Bij het halen en brengen van de kinderen mag de ouder niet mee naar binnen. Er wordt een plek aangewezen waar de ouders afscheid kunnen nemen van de kinderen.
• We bekijken welke ingangen we voor welke groepen gaan gebruiken.
• De school moet zorgdragen dat de algemene hygiënevoorschriften worden nageleefd (o.a. handen wassen, zorgen voor voldoende schoonmaakmaterialen en desinfecterende handgel).
• Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Dagelijks, ook onder schooltijd, zorgen we voor een intensieve schoonmaak.
• Groepsactiviteiten zoals schoolreis, vieringen en excursies mogen niet doorgaan.
• Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw of op het schoolplein.
• Op de dagen dat er leerlingen op school zijn (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) mogen er tussen 8.00 uur en 15.30 uur geen buurtkinderen op het schoolplein spelen.
• Er is geen ondersteuning door ouders mogelijk in school.
• Kinderen mogen geen eten delen en ook niet trakteren (we vieren wel de verjaardagen, maar dan zonder traktatie).
• Oudergesprekken vinden zonodig digitaal plaats.
• Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
• Als een leerling ziek wordt of coronagerelateerde klachten ontwikkelt wordt hij/zij direct door een ouder opgehaald.
• We temperaturen niet op school.

Lenen chromebooks voor de periode na de meivakantie
We bieden de mogelijkheid om gezinnen die geen eigen device hebben voor het gebruik voor thuisonderwijs het chromebook nog langer te lenen.
Mocht u hier gebruik van willen maken dan vragen we om uiterlijk maandag 27 april een mail te sturen naar lpoorthuis@skolo.nl
Graag in deze mail de naam en groep van uw kind(eren) aangeven.
U ontvangt dan in de loop van volgende week een reactie op deze aanvraag.
Uitdrukkelijk willen we vragen om hiervoor alleen een aanvraag te doen als u het echt niet anders kunt organiseren, dit omdat we de chromebooks nodig hebben bij de lessen op school.

Noodopvang/buitenschoolse opvang van kinderen
De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen blijft bestaan. Voor de aanvraag hiervan verwijzen we u naar de brief, die ook als bijlage wordt meegestuurd.

Buitenschoolse Opvang is alleen op dagen dat kinderen fysiek naar school gaan. We geven aan de organisaties die deze opvang verzorgen door welke leerlingen op welke dagen naar school gaan. Dit alleen voor de leerlingen waarvan we weten dat ze gebruik maken van deze opvang.

Voor meer informatie blijven wij u verwijzen naar de websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD Twente. Ook in de weken na 11 mei blijft het een uitzonderlijke situatie die veel flexibiliteit en begrip van iedereen vraagt. Daar zijn we ons van bewust. Ook in de afgelopen weken hebben we gezien wat we samen met u als ouder kunnen bereiken, en daar zijn we heel blij mee.

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie toe.