DE TECHNIEKTORENS

Hoe maak je tandpasta of haargel? Hoe werkt een windmeter? Hoe wordt een stevig huis gebouwd? Om antwoord te geven op deze vragen, werken wij op de Martinus met de Techniektorens.

techniektorens   techniektorens2
Hoe werkt het?

In de Onderbouw Toren (de blauw-groene toren) zitten de leskisten, materialen en lesmap voor de groepen 1 en 2.
In de Middenbouw Toren (de paars-gele toren) zitten de leskisten, materialen en lesmap voor de groepen 3, 4 en 5.
In de Bovenbouw Toren (de roze-rode toren) zitten de leskisten, materialen en lesmap voor de groepen 6, 7 en 8.

Op welke manier geven we dit vorm?

De leerlingen werken overwegend samen met een hulp (groot) ouder of vrijwilliger in groepjes van 2 tot 4 kinderen met een leskist. De Techniek Torens zijn zo ontwikkeld dat iedere techniekouder met minimale voorbereiding en voorkennis technieklessen kan geven van de hoogste kwaliteit. We gebruiken bij deze lessen vaak werkvormen vanuit coöperatief leren.

Vinden de kinderen het leuk?

Ja, de kinderen zijn erg enthousiast over de activiteiten van De Techniek Torens. Ze hebben veel plezier met het ontdekken hoe dingen werken, en met het zelf doen en zelf maken. Ook is het spannend: “Zou het wel werken?”.

Wat leren de kinderen ook nog?

Naast de kennis die de leerlingen opdoen op het gebied van techniek, leren de kinderen met De Techniek Torens ook goed samenwerken en oplossingsgericht denken en past daarom prima binnen ons onderwijsconcept coöperatief leren. Ook bevorderen veel lessen de fijne motoriek, het ruimtelijk inzicht en het analytisch vermogen. Werken met De Techniek Torens is ontdekkend leren! Leren door te doen!

Welke onderwerpen komen aan bod in de groepen 1 tot en met 8?

In 80 lessen voor groep 1 tot en met 8 van ongeveer 1 uur worden alle kerndoelen voor techniek behandeld. De Techniek Torens werken volgens het principe: samen leren creëren; met hoofd, hart én handen, in doorlopende leerlijnen voor de hele basisschool.

1. Bouwen / Constructie
2. Transport
3. Productie
4. Chemie
5. Mengen en roerenleskaart techniek
6. Communicatie
7. Stroomkringen
8. Metaal
9. Magnetisme
10. Spiegels
11. Balans
12. Drijfvermogen
13. Hellend vlak
14. Pneumatiek
15. Hydraulica
16. Tandwielen
17. Wielen en assen
18. Ketting- / snaaroverbrenging
19. Katrollen
20. (Duurzame) Energie
21. Knopen leggen
22. Timmeren
23. (Figuur) Zagen
24. Schaarmechanismen
25. Soorten verbindingen
26. Sterke en zwakke verbanden
27. Bouwen naar voorbeeld
28. Ontwerpen
29. Onderzoeken en informatie opzoeken
30. Meten

Wat doet de techniekcoördinator?

De techniekcoördinator is iemand die collega’s helpt, ondersteunt, motiveert. Op onze school is dat Dagmar Stamborg. Zij draagt zorg voor : – de leskisten die in orde moeten zijn. – de materialen, die in goede staat moeten verkeren. – de aanschaf en uitbreiding van materiaal op langere termijn. – de planning van activiteiten met betrekking tot techniek. – de contacten met instanties rondom de school.

Verduurzamingspremie – Wetenschap & Technologie (inzet in 2015)

In het kader van verduurzaming Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs heeft KWTO voor 196 scholen een premie van € 1000,- beschikbaar. Een financieel steuntje in de rug om de kwaliteit van het onderwijs in Wetenschap & Technologie te verhogen en om W&T structureel in het lesprogramma op te nemen. Er kon een aanvraag ingediend worden voor 1 juni 2015. Wij kwamen als school hiervoor in aanmerking.

techniek

Wat kan Wetenschap & Technologie inhouden

Wetenschap & Technologie is zo veel meer dan ingewikkelde formules, witte jassen in een laboratorium of techneuten in een installatiebedrijf. W&T gaat over onze omgeving: over het milieu en klimaat, over energie, over voeding en magnetrons, over ruimtevaart en vaatwassers, over bacteriën en drinkwater, over constructies van gebouwen en energieopslag, over transport en files.
Technologieonderwijs stimuleert kinderen zich te verwonderen, nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren, te ontwerpen en te construeren.
Onderzoekend en ontwerpend leren, essentieel voor de 21ste eeuwse vaardigheden, is het fundament van het onderwijs in Wetenschap & Technologie.

Hoe zal de verduurzamingspremie van 1000,- worden ingezet op de Martinus?

We hebben voor het schooljaar 2015-2016 twee lespakketten van het Klokhuis bouwt aangeschaft.
Sinds 2012 is er een aanvullend lespakket op de markt. Namelijk het klokhuis bouwt. Dit lespakket hoort bij de afleveringen van Het Klokhuis bouwt Het KlokHUIS in Almere.
Dit projectpakket is een prachtige aanvulling op De Techniek Torens.
We zetten deze lessen in naast onze lessen uit de techniektorens. Zodat de kinderen geen 6 uur techniek hebben, maar 12 tot 15 uur.
Tijdens dit schoolpakket leren de kinderen alle fasen en aspecten van de bouw van een huis, zoals het ontwerp, de fundering, beton storten, de constructie, de binnen- en buitenmuren, het dak, het glas, elektriciteit, water, de afbouw en de oplevering.

De drie projecten duren zes tot negen lesuren. De leerlingen zullen in elk project uur een aflevering bekijken van Het Klokhuis Bouwt, vaak gevolgd door reflectievragen over de aflevering. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen doe-opdracht:
De leerlingen van groep 3 en 4 gaan zelfstandig in groepjes een maquette maken van Het Klokhuis-huis (dat in Almere staat). Dit doen ze met behulp van bouwplaten van stevig papier en instructies uit de lesbladen.
In groep 5 en 6 gaan de kinderen met echte steentjes aan de slag, ze maken per groepje een miniatuur huis of een ander gebouw, zoals een kerk, een school of een bloemenwinkel. Tenslotte zal de hele groep de gebouwde huizen samenstellen tot een compleet dorp!
En in groep 7 en 8 ontwerpen de leerlingen zelf een huis (vorm) op basis van randvoorwaarden (functie). Ze maken daarvan zelfstandig in groepjes een maquette van verschillende materialen uit bijgeleverde materiaalkisten.