DE TECHNIEKTORENS

Hoe maak je tandpasta of haargel? Hoe werkt een windmeter? Hoe wordt een stevig huis gebouwd? Om antwoord te geven op deze vragen, werken wij op de Martinus met de Techniektorens.

techniektorens   techniektorens2
Hoe werkt het?

In de Onderbouw Toren (de blauw-groene toren) zitten de leskisten, materialen en lesmap voor de groepen 1 en 2.
In de Middenbouw Toren (de paars-gele toren) zitten de leskisten, materialen en lesmap voor de groepen 3, 4 en 5.
In de Bovenbouw Toren (de roze-rode toren) zitten de leskisten, materialen en lesmap voor de groepen 6, 7 en 8.

Op welke manier geven we dit vorm?

De leerlingen werken overwegend samen met een hulp (groot) ouder of vrijwilliger in groepjes van 2 tot 4 kinderen met een leskist. De Techniek Torens zijn zo ontwikkeld dat iedere techniekouder met minimale voorbereiding en voorkennis technieklessen kan geven van de hoogste kwaliteit. We gebruiken bij deze lessen vaak werkvormen vanuit coöperatief leren.

Vinden de kinderen het leuk?

Ja, de kinderen zijn erg enthousiast over de activiteiten van De Techniek Torens. Ze hebben veel plezier met het ontdekken hoe dingen werken, en met het zelf doen en zelf maken. Ook is het spannend: “Zou het wel werken?”.

Wat leren de kinderen ook nog?

Naast de kennis die de leerlingen opdoen op het gebied van techniek, leren de kinderen met De Techniek Torens ook goed samenwerken en oplossingsgericht denken en past daarom prima binnen ons onderwijsconcept coöperatief leren. Ook bevorderen veel lessen de fijne motoriek, het ruimtelijk inzicht en het analytisch vermogen. Werken met De Techniek Torens is ontdekkend leren! Leren door te doen!

Welke onderwerpen komen aan bod in de groepen 1 tot en met 8?

In 80 lessen voor groep 1 tot en met 8 van ongeveer 1 uur worden alle kerndoelen voor techniek behandeld. De Techniek Torens werken volgens het principe: samen leren creëren; met hoofd, hart én handen, in doorlopende leerlijnen voor de hele basisschool.

1. Bouwen / Constructie
2. Transport
3. Productie
4. Chemie
5. Mengen en roerenleskaart techniek
6. Communicatie
7. Stroomkringen
8. Metaal
9. Magnetisme
10. Spiegels
11. Balans
12. Drijfvermogen
13. Hellend vlak
14. Pneumatiek
15. Hydraulica
16. Tandwielen
17. Wielen en assen
18. Ketting- / snaaroverbrenging
19. Katrollen
20. (Duurzame) Energie
21. Knopen leggen
22. Timmeren
23. (Figuur) Zagen
24. Schaarmechanismen
25. Soorten verbindingen
26. Sterke en zwakke verbanden
27. Bouwen naar voorbeeld
28. Ontwerpen
29. Onderzoeken en informatie opzoeken
30. Meten