Klasbord
klasbord

Klasbord is een communicatiemiddel tussen school en ouders. Sinds 2015 gebruiken wij klasbord op onze school. In een beveiligde omgeving kunnen ouders zien waar hun kinderen op school mee bezig zijn. Klasbord zal gebruikt worden naast de site en de nieuwsbrief.

Elke groep heeft een eigen klasbord die wordt beheerd door 1 of 2 leerkrachten. De ouders ontvangen een code en hiermee kunt u zich aanmelden. Vervolgens krijgt u toestemming om de klas te mogen volgen. Het is een app die u gratis kunt installeren op uw smartphone. Klasbord kan ook via een computer worden gevolgd. Wat ziet u dan als ouder? Meestal een foto met een korte uitleg. Soms ook een vraag. Bijvoorbeeld: de kinderen knutselen een uil. Het knutselmoment en het resultaat kunt u direct bekijken. Of: we beginnen nu met sommen over het tiental, welke sommen zijn dat dan? Of er is een  jarige job in de klas en wordt even extra in het zonnetje gezet.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de site:   http://klasbord.nl/school/