Algemene informatie

De Ouderraad

Het contactorgaan tussen het team en de ouders van de leerlingen is de Ouderraad (OR).

Wat doet de OR van de Martinus?

  • Het bevorderen van contact tussen school en ouders.
  • Het geven van adviezen over de vormgeving van die contacten.
  • Het team helpen bij het behartigen van de belangen van de leerlingen.
  • Het starten en organiseren van activiteiten in samenwerking met het team.

De OR bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal algemene leden. Om de vertegenwoordiging van ouders goed uit te kunnen voeren, hoort de OR graag wat de ouders vinden van het wel en wee van de school.

De OR legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage en de ondernomen activiteiten aan de MR. De OR komt 5-6 keer per jaar voor een vergadering bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. De goedgekeurde notulen kunt u op verzoek bij de directie inzien.
Mededelingen van de ouderraad kunt u lezen in de Nieuwsbrief en op de website van de school. Er zijn regelmatig contacten tussen de MR en de OR.

Mocht u belangstelling hebben om zitting te nemen in de Ouderraad of informatie hierover willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Ouderraad. Ons e-mailadres: ormartinus@skolo.nl

Samenstelling Ouderraad (OR) 2018-2019

Ouderraad OR
Voorzitter: Judith Hesselink tel: 053-5360325
Penningmeester: Karin Kuipers
Secretaris: Marieke Jonker
Leden: Kitty Bakker
Sabine Mekkelholt
Nicole Olde Heuvel
Kim ten Brake
Jolanda Lotens
Marloes Kuks
Barbara Grefte
Alinda Weltevreden
Corine Huisman
Veronique Mees
Contactouder oud papier: Michel Bauma tel: 053-5384401
Verkeerszaken: Marloes Kuks
Veronique Mees

Vergaderingen Ouderraad (OR) 2019-2020

25 september 2018
12 november 2019
9 januari 2020
17 maart 2020
19 mei 2020
18 juni 2020

 Activiteitenschema schooljaar 2018-2019

MR= Medezeggenschapsraad
OR=Ouderraad
Datum Aktiviteit
25-sep Vergadering OR
25-sep Streetwise
27-sep Decoreren herfst
9-okt Fietscontrole
15-okt Vergadering MR en OR
24-okt Kascontrole
8-nov Schoolnaamfeest
13-nov Vergadering OR
15-nov Decoreren sinterklaas
28-nov Strooimorgen Sinterklaas
5-dec Sinterklaas
11-dec Decoreren kerst
20-dec Kerst
27-28 dec Kersthandbal groep 7 en 8
8-jan Decoreren winter
24-jan Vergadering OR
12-feb Decoreren carnaval
1-mrt Carnaval
12-mrt Vergadering OR
18-mrt Vergadering MR en OR
26-mrt Decoreren voorjaar/Pasen
18-apr Pasen
10-apr Voetbaltoernooi groep 8
12-apr Koningsspelen
Datum?? Praktijk verkeersexamen
14-mei Vergadering OR
22-mei Sportdag
4-jun Decoreren zomer
20-jun Schoolreisje
11-15 jun Avondvierdaagse
27-jun Vergadering OR
9-jul Afscheid groep 8