Octopusgroep

Van waar deze naam?
De octopus is één van de slimste dieren in de zee: ze zijn zeer vindingrijk bij het oplossen van problemen, hebben een goed korte- en lange termijngeheugen en kunnen ontsnappen uit een doolhof. Ook kan het dier zijn huid en kleur aanpassen aan de omgeving, om zo niet op te vallen. Omdat de octopus diep in de oceaan leeft, kan hij waarschijnlijk nog veel meer dan dat wij weten.
(Hoog)begaafde kinderen hebben kenmerken van een octopus, vandaar deze naam.

Op de Martinus zijn wij van mening dat niet alleen die kinderen die naar beneden zorg behoeven onze aandacht en tijd nodig hebben, maar ook de (hoog)begaafde kinderen. Deze kinderen gaan twee keer per week 45 minuten uit de klas en worden begeleid door een leerkracht binnen de door ons genoemde Octopusgroep. Op dit moment hebben we twee Octopusgroepen: groep 3-4-5 & groep 6-7-8. Het streven is om ook een groep te starten voor de jongste kinderen.
Het aanbod in deze Octopusgroep is niet gericht op de stof uit de klas, maar juist verrijkend. Het gebruikte leermateriaal is specifiek bedoeld voor begaafde leerlingen. Het is uitdagend met een hoog abstractieniveau, doet een beroep op de zelfstandigheid en creativiteit en stimuleert een onderzoekende houding. Denk hierbij aan projectwerk, opdrachten waarmee de leerlingen intellectueel worden uitgedaagd, het voeren van gesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen, enz. Het leerproces is erg belangrijk. Hoe pakt de leerling het aan om meer te weten te komen, is dat de snelste of handigste manier, hoe kan het in het vervolg worden aangepakt.
Niet iedere leerling komt voor de Octopusgroep in aanmerking. Er vindt een zorgvuldige selectie plaats. Hiervoor gebruiken wij bepaalde criteria en procedures welke omschreven zijn in onze protocol ‘(hoog)begaafdheid’. Hierdoor komt de begeleiding terecht bij leerlingen die er, op grond van hun capaciteiten en leereigenschappen, het meest behoefte aan hebben.

Groep 3-4-5
Creëren van een superheld.
Belangrijk: je moet duidelijk kunnen zien wat je superheld kan. Bijvoorbeeld: als een superheld kan springen, dan zie je dit aan springveren onder zijn schoenen

Groep 6-7-8
Een eigen krant maken.
De kinderen moeten van het begin (opzetten van een redactie, onderwerpen bedenken, taken verdelen, etc.) tot het einde (krant wordt gedrukt) een krant ontwerpen.

Groep 3-4-5/ 6-7-8
Leren Programmeren
Spelenderwijs leren programmeren met Blue-Bot (een soort robot). Routes uitdenken, instellen, controleren en aanpassen.