Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief november KBS De Martinus

Schoolnaamfeest

Op maandag 11 november vieren we het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze dag zullen plaatsvinden.

Viering

In de Maria Geboortekerk is ‘s morgens om 9.00 uur een viering. We willen iedereen van harte uitnodigen, om hierbij aanwezig te zijn.

Samen delen

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger.

Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

 Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. “Wat is er met jou aan de hand?” vroeg Maarten. ‘Ach”, rilde de man, “ik heb het koud en ik heb zo’n honger”. Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?

 Plotseling kreeg hij een goed idee. “Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!” Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

 Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint.

Omdat onze school de naam van Sint Martinus draagt, vieren we elk jaar, rondom 11 november, het schoolnaamfeest.

Kijkend naar het verhaal van Sint Martinus, die zijn mantel deelde, willen wij ook met anderen delen. Dit jaar besteden we aandacht aan de ouderen in Losser. Op 11 november maken de kinderen in de groep iets, dat gegeven zal worden aan de ouderen van zorggroep Sint Maarten.

 

 Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2020 vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Geen staking op 6 november, wel aandacht voor het onderwijs

De onderwijsvakbonden hebben hun leden uit het primair en voortgezet onderwijs in het hele land opgeroepen tot een staking op woensdag 6 november 2019. Zoals wij u via de mail hebben laten weten, zal op woensdag 6 november a.s. de school voor alle kinderen geheel geopend zijn. Het personeel van onze school geeft geen gehoor aan de oproep van de vakbonden tot een landelijke staking die dag. Wel zullen we die ochtend op school in de groepen aandacht geven aan de onderwerpen die bij de staking centraal staan. De MR van onze school is over dit besluit geïnformeerd.

 

Even voorstellen

Ik ben Lieke Boeijink, kinderfysiotherapeute bij FITclinic.  Ik ben begin september gestart met therapie op de Martinus. Ik heb het stokje overgenomen van mijn collega Annemarijke. Ik help kinderen die moeite hebben met fijne motoriek en schrijven. Buiten deze hulpvragen behandel ik uiteenlopende klachten in de leeftijd van 0-18 jaar en doe dit met veel plezier.

Naast de Martinus werk ik ook op de Veldzijde en de Windroos in Oldenzaal.  Ook ben ik in Losser en Oldenzaal op de praktijk aan het werk.

Een keer kennismaken?

Willen jullie een keer kennismaken of hebben jullie een vraag? Jullie kunnen mij bereiken op T. 053 436 67 66. Mailen kan ook naar: l.boeijink@fitclinic.nl

 

Met vriendelijke groet,

Lieke Boeijink

 

Meer informatie over (hulp)vragen, (pijn)klachten en onze behandelingen kijk op www.kidsclinic.nl. KIDSclinic is een onderdeel van FITclinic therapie.

 

Sinte Marten voggelken……

 Op 11 november vieren we het feest van St. Maarten.

Ook in Losser wordt dit feest in het dorp gevierd. Dit jaar worden de kinderen van groep 1 t/m groep 6 verwacht op zaterdag 9 november om 14.00 uur in de protestante kerk op het Raadhuisplein. Je kunt St. Maarten ontmoeten in de kerk. Daar start de optocht door het dorp. De ondernemers van Losser delen snoep uit. De afsluiting zal bij ’t Lossers Hoes zijn.

Als je Maarten heet, of Maartje, Martijn, Martine, Mart, dan heb je net als St. Maarten een extra feestdag! Op zondag 10 november om 9 uur willen wij dit feest graag met iedereen vieren in de H. Maria Geboortekerk.  In de kindernevendienst zijn leuke activiteiten te doen. Tot slot mag je delen van iets lekkers en is er een rondgang met lampionnen.

Jij komt toch ook?

 

Martinikerlkes, Oranje Comité, Dorpsraad Losser, Ondernemers Losser, Gemeente Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser en de Protestante Gemeente Losser.

 

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 8 naar Risk Factory

De leerlingen van groep 8 zijn op dinsdag 29 oktober op bezoek geweest bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen zijn met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Op donderdag 7 november gaan de leerlingen van groep 5 naar basisschool De Verrekijker om te kijken naar de voorstelling MOMO en de tijdspaarders.

Lessen bureau Halt in groep 7 en 8

Op vrijdag 15 november (groep 8) en dinsdag 17 december (groep 7) komt bureau Halt een gastles geven. In groep 8 is het onderwerp ‘invloed van de groep’ en in groep 7 wordt vuurwerkvoorlichting gegeven.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 5, 12, 19 en 26 november. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen.

De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser.

We willen de vele ouders, die zich hebben aangemeld om mee te rijden naar de ijsbaan, alvast hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet kunnen we deze activiteit niet aanbieden.

Groep 3 en 4 naar voorstelling Kaatje Kopstand

Op vrijdag 29 november gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar de voorstelling ‘Kaatje Kopstand’ in Borne. Het is een voorstelling in het thema van Sinterklaas.

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 3 en 4 ontvangen via de leerkracht nog meer informatie hierover.

 

Data en kalender november en december

Dinsdag 5 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Donderdag 7 november

Bezoek groep 5 voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Maandag 11 november

Schoolnaamfeest, viering om 9.00 uur in de H. Maria Geboortekerk.

Dinsdag 12 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 19 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Maandag 25 november

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 26 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

10-minutengesprekken

Donderdag 28 november

10-minutengesprekken

Vrijdag 29 november

Groep 3 en 4 naar de voorstelling ‘Kaatje Kopstand’ in Borne

 

Maandag 2 december

‘Duik er eens in’ (naar het zwembad) voor groep 5 en 6

Dinsdag 3 december

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Woensdag 11 december:

Oud Papier

Donderdag 19 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 3 januari:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

nieuwsbrief Kbs De Martinus oktober 2019

Nieuwsbrief
U ontvangt ook dit schooljaar maandelijks een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat ook vaak informatie die door derden is aangeleverd. We kiezen ervoor deze teksten schuingedrukt te plaatsen zodat u kunt zien welke teksten van school zijn en welke van derden.

Kinderboekenweek 2019
De kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 2 t/m 13 oktober. Het thema is ‘Reis mee’. Op donderdag 2 oktober zullen we met alle kinderen de kinderboekenweek openen door een toneelstuk te spelen en gezamenlijk te dansen op het lied ‘Reis mee’ van Kinderen voor Kinderen. Daarnaast krijgt groep 7 bezoek van de auteur Martine Letterie en groep 4 gaat naar de bibliotheek om daar een bezoek te brengen aan de illustrator Natascha Stenvert. Op donderdag 17 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met presentaties van werkstukken/verhalen/gedichten die in de groepen zijn gemaakt.

Ook wordt in de kinderboekenweek begonnen met de voorronde van de voorleeswedstrijd. De winnaars van de groepen 6 t/m 8 zullen op 7 november strijden voor de winst. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap van Losser.

Informatieavond groep 8
In de week van 11 november wordt er door het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in het gebouw van het Carmel College een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De ouders ontvangen hiervoor binnenkort een aparte uitnodiging.


Geslaagd!

Nancy Roozeboom heeft de tweejarige opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie afgerond. Op 25 september heeft ze het diploma in ontvangst genomen. Wij willen Nancy hiermee feliciteren.

Kom speuren naar haaientanden in de bieb!
Omdat de Kinderboekenweek dit jaar 65 jaar is, gaan we dit vieren met een speurtocht in de bibliotheek. In het Kinderboekenweekgeschenk boek ‘Haaientanden’ probeert Atlanta van elf in 24 uur rond het IJsselmeer te fietsen. Opgeven kan niet, dan gaat alles mis. Wanneer ze net begonnen is knalt ze keihard tegen de fiets van Finley op. Hij is even oud als Atlanta en in zijn zak heeft hij een zakje met twee haaientanden.
Deze haaientanden staan voor geluk en vriendschap. Dat gelooft de moeder van Finley in het boek Haaientanden. Tijdens de Kinderboekenweek zijn in de bibliotheek Losser Kinderboekenweekgeschenken verstopt met daaraan vast een zakje met échte haaientanden! Wie is de beste speurder van Losser en weet deze Haaientanden te vinden? Kom maar speuren vanaf 2 oktober!

Luizencontrole
Vanaf de start van dit schooljaar hebben we ons beleid m.b.t. de luizencontrole aangepast. Er zal geen structurele controle meer georganiseerd worden door school.

We gaan er vanuit dat u als ouder/verzorger zelf controleert op hoofdluis. Als dat zo is, vragen we u dit te melden op school. Op dat moment zullen we een bericht sturen naar alle ouder(s)/verzorger(s) van die betreffende groepen. Op die manier hopen we samen te zorgen voor zo weinig mogelijk luizen op school.

Even voorstellen
Mijn naam is Maaike Welpelo en ik ben sinds begin dit schooljaar voorzitter van de MR van de Martinus. Ik ben getrouwd met Patrick en moeder van Lieke (groep 8), Thijs (groep 6) en Stijn (groep 4). Ik ben voorzitter van de MR geworden omdat ik het leuk vind om mee te denken over hoe we alle kinderen een mooie en leerzame tijd op de Martinus kunnen geven. Daarnaast vind ik het interessant om een kijkje achter de schermen te krijgen van de school waar we elke dag onze kinderen naartoe brengen.

In het dagelijks leven werk ik als senior onderzoeker bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) waar ik leiding mag geven aan een groep onderzoekers die zich bezig houden met onderzoek naar gynaecologische kankers. In mijn vrije tijd volleybal ik graag en ben ik trainer van de Cool Moves Volley groep (volleybalsters/volleyballers in de leeftijd 6-11 jaar) van Volley ’68.

Mochten jullie vragen hebben, mail (mrmartinus@skolo.nl) dan gerust.

Veiligheidshesjes voor alle Losserse basisscholen

2.000 leerlingen van 12 Losserse basisscholen kunnen vanaf nu zichtbaar en veilig aan het verkeer deelnemen door Veiligheidshesjes-campagne. De gezamenlijke verkeersouders van de Losserse basisscholen zijn deze campagne gestart als reactie op de toename van het aantal kinderen, dat betrokken is bij verkeersongevallen. Een reden voor deze toename is dat kinderen niet altijd goed zichtbaar zijn. Het doel van de campagne is om kinderen en ouders te stimuleren om de veiligheidshesjes ook buiten de schooluren te dragen. De gemeente Losser steunt dit initiatief en schenkt veiligheidshesjes aan alle kinderen in het basisonderwijs.
Wethouder Anja Prins gaf op woensdag 28 augustus bij basisschool De Verrekijker, het officiële startsein voor de Veiligheidshesjes-campagne. Op 4 september werden de verkeershesjes feestelijk uitgedeeld aan alle leerlingen van onze school.
Tijdens schoolactiviteiten is het dragen van de veiligheidshesjes door leerlingen een bekend beeld. Daarbuiten nog niet en dat willen de verkeersouders graag veranderen. Veiligheidshesjes maken wel degelijk het verschil in het verkeer. Zonder hesje is de zichtbaarheid van een fietser of voetganger 20 tot 50 meter. Mét een hesje is dat meer dan 200 meter. Veiligheidshesjes zorgen ervoor dat kinderen beter zichtbaar zijn en veiliger kunnen oversteken dan zonder veiligheidshesjes. Ook het spelen in de buurt van een doorgaande weg is veel veiliger met veiligheidshesjes.
Wethouder Anja Prins: “In de gemeente Losser hebben we verkeersveiligheid hoog in het vaandel. In samenwerking met de verkeersouders van alle basisscholen is dit project dan ook met veel enthousiasme opgepakt. Naast het jaarlijks aangeboden programma van onder andere ANWB Streetwise en het praktisch verkeersexamen, willen we ook door het aanbieden van veiligheidshesjes, de kinderen (en ouders!) bewuster maken van de risico’s in het verkeer. Zeker bij ochtend- of avondschemering, wanneer kinderen op weg naar school of naar huis zijn, zorgen veiligheidshesjes voor een enorm verschil in zichtbaarheid.”

Even voorstellen

Graag zou ik mij even willen voorstellen.

Mijn naam is Thomas Groeneveld, 25 jaar en woon in Denekamp. Zelf heb ik altijd volleybal gespeeld, maar ben momenteel bezig met fitnessen. Naast het sporten vind ik het erg leuk om te lezen, films/series kijken, wandelen of creatief bezig te zijn met het ontwerpen van nieuwe beweegactiviteiten.
Afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest als gymdocent, rondom Enschede, via de stichting Consent. Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging. Dit schooljaar zal ik starten als combinatiefunctionaris in Losser en Overdinkel. Vanuit die functie geef ik de gymlessen van groep 3 t/m 8 op De Martinus.
Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en het plezier in bewegen naar voren te laten komen! Hopelijk maken we er samen een gezellige en leerzame tijd van. Mochten jullie vragen voor mij hebben, neem gerust contact met mij op.

Tot snel!

Parkeren aan de Keizerskroon
In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat er onduidelijkheid is m.b.t. de regels rondom het parkeren aan de Keizerskroon. Rondom school zijn er enkele gedeelten met een witte lijn aangegeven waar een Kiss & Ride strook is. Bij deze lijn mogen kinderen in- en uit de auto stappen. Een discussiepunt is vaak de tijdsduur die hiermee is gemoeid. We hebben specifiek navraag gedaan naar de regels om onduidelijkheid te voorkomen.

De volgende uitgangspunten worden door de handhavers aangehouden:
Wanneer een ouder het kind zelf naar school brengt is er geen sprake van in- en uitstappen. Hierbij wordt dan feitelijk de auto geparkeerd en is het niet zichtbaar dat hier sprake is van in- en uitstappen. Een Kiss & Ride strook is dus in feite een parkeerverbod en bij deze strook mogen de kinderen alleen in- en uitstappen.
Daarnaast zien we dat veel mensen parkeren aan de Hooimaatweg. Dit is niet toegestaan. Dit is een doodlopende straat, alleen toegankelijk voor aanwonenden.

Het is vervelend dat er onduidelijkheid was en hopen dat bovenstaande uitleg meer duidelijkheid geeft over de regels rondom het halen en brengen van de kinderen.

Studiedag maandag 28 oktober, alle leerlingen vrij
Op maandag 28 oktober is er een studiedag voor ons team. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Juf Ansjelien Steffens 25 jaar in het onderwijs

Op 5 september vierde Ansjelien Steffens dat ze 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. Sinds 1994 werkt ze op De Martinus. In de eerste jaren werkte ze als groepsleerkracht, daarna als IB-er en als adjunct-directeur.
We hebben Ansjelien op deze dag samen met de kinderen en collegae in het zonnetje gezet. Namens de kinderen kreeg ze een mooi cadeau aangeboden.

Opgave Eerste heilige Communie
De weken na de Herfstvakantie bezoekt pastor Carla Berbée een aantal groepen vier van katholieke basisscholen in Losser, Lonneker en Overdinkel om kinderen te vertellen over de voorbereiding op de Eerste heilige Communie. Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te geven voor de vieringen. De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie. Via de mail communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of dochter opgeven tot uiterlijk 17 november. Aanmeldingsformulieren zijn desgewenst te verkrijgen via het centraal secretariaat. De startavonden voor de ouders vinden plaats op maandagavond 20 januari in Losser, op donderdagavond 16 januari in Lonneker en op wpensdagavond 15 januari Overdinkel. Meer informatie vindt u op onze website www.mariavlucht.nl onder ‘sacramenten’. Glanerbrug volgt dit jaar een eigen traject binnen de parochie. We zien ernaar uit onze kinderen een mooie geloofservaring mee te geven.

Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht,
pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée

Afscheid Rens van Benthem

Tijdens de kampdagen van groep 8 heeft Rens van Benthem (combinatiefunctionaris sport) afscheid genomen. Namens alle scholen van onze stichting kreeg Rens een afscheidscadeau aangeboden. We wensen Rens veel succes bij zijn nieuwe baan in Zwolle.

Even voorstellen
Mijn naam is Maud Lansink en ik ben 16 jaar. Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik kom stage lopen op de maandag en dinsdag in groep 1a. Ik zal kort wat over mezelf vertellen. Ik ben 16 jaar en woon in Overdinkel, mijn eigen basisschool was de Pax Christi in Overdinkel, toen ben ik naar het Twents Carmel College in Losser gegaan. Daarna heb ik 4 jaar op school gezeten en mijn VMBO diploma behaald. En nu zit ik in Almelo op school, en doe de opleiding onderwijsassistent. Naast school heb ik ook hobby’s en dat zijn; handbal, sportschool en ik vind het erg leuk om met vriendinnen af te spreken. Ik werk bij Paraat supermarkt in Overdinkel maar omdat ik lange dagen maak op school werk ik daar nu nog alleen in het weekend. Zie jullie op school!

Even voorstellen
Hallo De Martinus! Mijn naam is Cas Luijerink, ik ben 17 jaar en mag dit schooljaar bij groep 6 stagelopen. Ik doe nu de opleiding onderwijsassistent dit is mijn 1e jaar, mijn hobby’s zijn voetballen en gamen ook werk ik bij mijn oom. Vroeger heb ik op de basisschool de Basis gezeten en daarna op de Verrekijker omdat de Basis en de Marke samen gingen. Na de basisschool ging ik 2 jaar naar Twents Carmel College in Losser en mijn laatste 2 jaar zat ik Twents Carmel College Potskamp. Nu weten jullie wat meer over mij en ik zie jullie op school!

Even voorstellen
Hallo allemaal! Mijn naam is Myrthe Baalhuis, 18 jaar en ik woon in Losser.
Ik zit in mijn 1e jaar van de opleiding onderwijsassistent en volg deze opleiding op het ROC in Almelo.
Het komende schooljaar ga ik stagelopen op de maandag & dinsdag in groep 2 bij Marloes & Elena.
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om naar FC Twente te gaan, ik heb een jaarkaart dus ben er elke thuiswedstrijd te vinden. Verder vind ik zingen ook erg leuk om te doen, 3 jaar geleden heb ik meegedaan aan Kinderen Voor Kinderen en The Voice Kids, dit was een super leuke ervaring! Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar !

Groetjes Myrthe

Culturele voorstellingen en projecten:

Fietscontrole groep 3 t/m 8
Op woensdag 2 oktober worden de fietsen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd. We vragen de leerlingen om op deze ochtend de fiets mee te nemen naar school.

Auteur in groep 7
Auteur Martine Letterie komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op maandag 30 september op bezoek in groep 7.

Illustrator in groep 4
Op dinsdag 8 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Natascha Stenvert.

Kijken naar het Centrum Plan Losser
Op donderdag 10 oktober gaan de leerlingen van groep 5 en 6 een kijkje nemen bij het Centrum Plan Losser.

Schoolschaatsen groep 6 en 7
Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop de leerlingen van de groepen 6 en 7 gaan schaatsen: dinsdag 5, 12, 19 en 26 november.
Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen.

Dansen in groep 2
Op dinsdag 15 oktober komt Toos Benneker van dansschool Fit en Fun uit Oldenzaal een dansles geven in groep 2.

Voorstelling Bangedierenbos
Op donderdag 17 oktober gaan de leerlingen van groep 3 en 4 naar ’t Lossers Hoes om te kijken naar de voorstelling Bangedierenbos door jeugdtheater Sonnevanck.

Groep 8 naar Risk Factory
De leerlingen van groep 8 gaan op dinsdag 29 oktober op bezoek bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen worden met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Data en kalender oktober en november

Woensdag 2 oktober:
Opening Kinderboekenweek
Fietscontrole groep 3 t/m 8

Maandag 7 oktober:
Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 8 oktober:
Bezoek illustrator Natascha Stenvert in groep 4
Vergadering OR/MR/school om 19.00 uur

Woensdag 9 oktober
Oud Papier

Donderdag 17 oktober
Voorstelling Bangedierenbos voor groep 3 en 4

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober:
Herfstvakantie

Maandag 28 oktober
Studiedag team, alle leerlingen vrij

Dinsdag 29 oktober
Groep 8 naar de Risk Factory
Vergadering MR om 19.00 uur

Dinsdag 5 november
Schoolschaatsen groep 6 en 7

Donderdag 7 november
Bezoek groep 5 voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Dinsdag 12 november
Schoolschaatsen groep 6 en 7
Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 19 november
Schoolschaatsen groep 6 en 7

Maandag 25 november
Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 26 november
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7
10-minutengesprekken

Donderdag 28 november
10-minutengesprekken

Nieuwsbrief september 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Vakantie voorbij, welkom allemaal

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 26 augustus. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.

Een speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We willen er ook dit jaar een gezellig en natuurlijk leerzaam jaar van maken.

  

Algemene informatieavond en workshops                             

Op dinsdag 27 augustus (groepen 1 t/m 3) en donderdag 29 augustus (groepen 4 t/m 8) zijn de algemene informatieavonden gepland. De avond bestaat uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte is een algemeen informatiemoment voor alle ouders, tijdens het tweede gedeelte informeren we u over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. Na een korte koffiepauze worden er daarna in het laatste gedeelte door de leerkrachten workshops gegeven met thema’s die te maken hebben met het onderwijs op De Martinus.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur, presentatieruimte: algemene informatie voor alle ouders

19.30 – 20.15 uur, groepslokalen: informatie in de groep

20.15 – 20.30 uur, presentatieruimte: korte koffiepauze

20.30 – plm. 21.15, in diverse groepslokalen: workshops

 

De onderwerpen van de workshops:

Dinsdag 27 augustus (groep 1 t/m 3):

workshop 1: ontwikkeling van kleuters

workshop 2: leren lezen

workshop 3: groepsoverstijgend werken in de onderbouw

workshop 4: digitaal werken in de onderbouw

 

Donderdag 29 augustus (groep 4 t/m 8):

workshop 1: nieuwsbegrip

workshop 2: digitaal werken in groep 4 t/m 8

workshop 3: info over Naut/Meander/Brandaan (wereldoriëntatie) en Join in (Engels)

workshop 4: identiteit

 

Voor de workshops hoeft u zich niet op te geven. In het algemeen gedeelte zullen we nog een korte toelichting geven m.b.t. de onderwerpen van de workshops. U kunt

kunt u zelf kiezen of u bij een van de workshops aanwezig wilt zijn.

 

 Vertrek meneer Rens

Rens van Benthem, vakleerkracht gym, gaat ons per direct verlaten. In de zomervakantie heeft Rens laten weten dat hij een baan als gymleerkracht in de regio Zwolle heeft aanvaard. We wensen Rens veel plezier en succes in Zwolle. In de zomervakantie is de sollicitatieprocedure opgestart voor het werven van een combinatiefunctionaris.

 

Geboren

Op 26 juli is Millen geboren. Wij feliciteren juf Merlin en Bart met de geboorte van hun zoon!

 

 Openingsviering schooljaar 2019 – 2020

Op maandag 9 september is er ’s morgens in de Maria Geboorte kerk een viering i.v.m. de opening van het nieuwe schooljaar. We willen alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. De viering start om 9.00 uur

  

Gymlessen                                      

Op dinsdag 27 augustus starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8.

De gymtijden van de groepen 3 t/m 8 zijn op dinsdag en vrijdag.

We gaan er van uit dat de kinderen op deze dagen de gymspullen meenemen naar school.

Tevens vragen we alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 om zo spoedig mogelijk de gymschoenen mee te geven naar school. De kleutergroepen gymmen in de speelzaal, deze is in ons schoolgebouw.

De lessen op dinsdag en woensdag worden door een combinatiefunctionaris sport gegeven.

 

 Kennismakingsgesprekken

We organiseren in de eerste weken van het schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’.

Het doel van dit gesprek is kennismaken en over en weer uitspreken van verwachtingen.

We beseffen ons dat ouders hun kind uit handen moet geven aan een leerkracht die zij slechts ‘in de wandelgangen’ of van ‘verhalen’ kennen. Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar lijkt ons daarom een goed plan. Bij het gesprek zijn de ouders en de leerkracht aanwezig en vanaf groep 6 nodigen we ook de leerlingen uit.

Deze gesprekken worden gepland op dinsdag 10 september en donderdag 12 september. De uitnodiging voor de dag en het tijdstip voor dit gesprek en een toelichting zullen in de eerste schoolweek worden verstuurd. De leerlingen krijgen op de eerste schooldag een vragenlijst mee die wordt gebruikt bij het gesprek. We willen vragen om deze vragenlijst in te vullen en weer in te leveren vóór 3 september.

 

 Informatie voor het nieuwe schooljaar

Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn via het digitaal ouderportaal bij ‘activiteiten’ te vinden. U kunt op dit portaal inloggen met uw inlogaccount.

Leerlingenlijsten:

Op het ouderportaal zijn de namen van de kinderen en leerkrachten uit de groep van uw kind(eren) vermeld. Er worden geen aparte groepslijsten aan de kinderen meegegeven.

De schoolgids:

De schoolgids is weer aangepast voor schooljaar 2019-2020. De actuele versie van de schoolgids kunt u vinden op onze website. (www.demartinus.nl).

Extra informatie:

Extra informatie zal zoveel mogelijk via mail naar ouders worden gestuurd. Op onze website kunt u de maandelijkse nieuwsbrieven en andere algemene informatie terug vinden.

 

Naar Buitenschoolse Opvang

Dagelijks gaan meerdere leerlingen van onze school naar een organisatie voor buitenschoolse opvang. We willen alle ouders van de kinderen die naar de BSO gaan, vragen om de lijst die op school hangt (op de blauwe kast in de hal) te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen naar martinus@skolo.nl

 

 Schoolfotograaf (29 augustus)

Op donderdag 29 augustus komt de schoolfotograaf (foto Koch) bij ons op school. Naast de groepsfoto’s en individuele foto’s worden foto’s met broertjes en/of zusjes gemaakt. Er wordt aangeraden om de kinderen tijdens deze dagen géén fluoriserende kleding aan te doen.

We geven alle ouders tevens de mogelijkheid om een foto te laten maken van de kinderen samen met broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school zitten. Deze foto’s worden gemaakt op donderdag 29 augustus tussen 14.30 – 15.45 uur.

Daarvoor is een goede organisatie noodzakelijk. Daarom vragen we de ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken vóór maandag 26 augustus een mail te sturen met uw naam en de naam van uw kinderen naar lpoorthuis@skolo.nl .

U ontvangt dan vóór woensdag 28 augustus bericht hoe laat we u op school verwachten voor het maken van deze foto.

Later kunt u beslissen of u de gemaakte foto wel of niet wilt kopen.

  

Data en kalender augustus, september en oktober

Maandag 26 augustus:

Eerste schooldag

Dinsdag 27 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 3, start om 19.00 uur

Dinsdag 29 augustus:

Schoolfotograaf

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 4 t/m 8, start om 19.00 uur

Maandag 2 september t/m woensdag 4 september:

Kampdagen groep 8

Dinsdag 3 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Donderdag 5 september:

Leerlingen van groep 8 hebben vrij

Maandag 9 september:

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur

Dinsdag 10 september en donderdag 12 september:

Kennismakingsgesprekken

Woensdag 11 september:

Oud Papier

Maandag 16 september:

Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 25 september:

Kinderpostzegelactie (groep 7)

Dinsdag 1 oktober:

Fietscontrole voor groep 3 t/m 8

Maandag 7 oktober:

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 8 oktober:

Vergadering Ouderraad en MR om 19.00 uur

Woensdag 9 oktober:

Oud Papier

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober:

Herfstvakantie

Maandag 28 oktober:

Studiedag team, alle leerlingen vrij

Dinsdag 29 oktober:

Vergadering MR om 19.00 uur

Nieuwsbrief juli 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We kunnen terugkijken op een mooi schooljaar met twee verdrietige gebeurtenissen maar ook vele mooie momenten. Fijn om te zien dat er zo’n grote betrokkenheid is!

We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie!

  

Afscheid groep 8

Dinsdagavond 9 juli begint op 18.30 uur de afscheidsavond voor groep 8. Het hoogtepunt van deze avond is natuurlijk de musical “Alles Overboord”.

Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s van de leerlingen uit groep 8 zijn van harte uitgenodigd op deze avond. Ze hebben hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. Iedereen heeft de afgelopen weken hard gewerkt: teksten leren, dansjes oefenen en decors maken. We zijn benieuwd!

De leerlingen uit groep 1, 2 en 3 zullen dinsdag 9 juli ’s morgens de musical bekijken. Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 voert groep 8 ’s middags de musical op. We wensen alle leerlingen van groep 8 zowel in het voortgezet onderwijs als in hun verdere schoolloopbaan veel succes:

Jongens en meisjes van groep 8,

We hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op onze school en vinden het leuk om jullie nog een keer terug te zien en te horen hoe het met jullie gaat. Tijdens de afscheidsavond nemen we van ieder van jullie apart afscheid

 

 Afscheid leden van de ouderraad en voorzitter MR

Aan het eind van het schooljaar nemen Carine Beld, Sylvia Bies, Patrick Bauma, Petra van Coevorden en Wendy Ter Beek afscheid van de Ouderraad. Daarnaast neemt Jurgen Scheffer afscheid als voorzitter van de MR. Ze hebben zich enorm ingezet bij allerlei activiteiten rondom school. We willen ze hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet voor onze school.

Maaike Welpelo is de nieuwe voorzitter van de MR. Zij zal zich in de eerste nieuwsbrief van komend schooljaar aan u voorstellen.

 

Geboren

Op 10 mei zijn Marlie, Romee en Ruben geboren. Wij feliciteren juf Aniek, Gerben en Joris met de geboorte van hun dochters, zoon, zusjes en broertje.

 

Groepsbezetting

Juf Merlin Asbroek is met zwangerschapsverlof. In de laatste 2 weken van dit schooljaar zullen Jorieke Loohuis en Nancy Roozeboom in groep 1b haar vervangen.

 

 Voorjaarmarkt

In mei hebben we een voorjaarsmarkt georganiseerd. Tijdens deze voorjaarsmarkt hebben de leerlingen middels de sponsorloop geld bijeen gebracht voor de Clini Clowns en voor school. Daarna kon iedereen bij de circuspiste kijken naar de groepsoptredens, spelletjes doen en een kijkje nemen in de lokalen. Prachtig om te zien dat we zoveel belangstellende waren!

Door de leerlingen is maar liefst € 3000 bij elkaar gebracht. De helft van de opbrengst is naar de Clini Clowns gegaan. Stichting Cliniclowns Nederland bedankt iedereen voor het mooie bedrag en geven aan dat zij dankzij deze donatie meer waardevolle geluksmomenten kunnen geven aan zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie. Met de andere helft van de opbrengst willen we de hal opnieuw inrichten. De opbrengst van de verkoop van eten en drinken tijdens de voorjaarsmarkt zal ook hiervoor gebruikt worden.

 

 Klankbordavond

Tijdens de georganiseerde klankbordavond op 21 mei hebben we met ongeveer 20 ouders en een aantal leerkrachten rondom een aantal thema’s in kleinere gespreksgroepen gesproken. Er is gesproken over bijv. de inspraak van leerlingen, informatievoorziening richting ouders en het beleid rondom huiswerk. Voor ons een hele waardevolle avond, de informatie vanuit deze gesprekken wordt gebruikt bij het beleid voor de komende jaren. Op de algemene informatieavonden in september zullen we kort onze bevindingen presenteren.

  

Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 12 juli.

Om 12.00 uur willen we dan samen met alle kinderen en ouders op het schoolplein het schooljaar afsluiten. Tussen 11.30 uur en 12.00 uur verzamelen de kinderen en leerkrachten op het schoolplein. Ook de kinderen van de groepen 1 en 8 nodigen we natuurlijk ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We vinden het ook leuk als u als ouders aanwezig bent. Vanaf 11.30 uur staat er koffie en thee klaar!

We verwachten alle leerlingen op maandag 26 augustus weer op school.

n.b. De leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 10 juli de laatste schooldag, de leerlingen van groep 1 op donderdag 11 juli.

 

Even voorstellen…

Na de zomervakantie kom ik, Evelien Hannink, werken op De Martinus. In de afgelopen jaren heb ik verschillende werkzaamheden binnen en buiten het onderwijs vervuld, als vervolg op de pabo en de master psychologie. Momenteel werk ik op invalbasis als leerkracht en volg ik een traineeship bij Stichting Present. In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met muziek (piano en gitaar spelen) en spreek ik graag af met

vrienden en familie.

 

Data / activiteiten in juli

Maandag 1 juli

Vossenjacht (’s middags)

Dinsdag 2 juli

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 9 juli

Afscheidsavond groep 8

Woensdag 10 juli

Oud Papier

Vrijdag 12 juli

Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!

  

Data en kalender nieuwe schooljaar

Hieronder vast enkele data om op de kalender te vermelden voor het begin van het nieuwe schooljaar.

Maandag 26 augustus: 

Eerste schooldag

Maandag 2 september t/m woensdag 5 september:

Kampdagen groep 8 (ouders van de leerlingen ontvangen hierover informatie in de laatste schoolweek van dit schooljaar)

Dinsdag 27 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4 om 19.00 uur

Donderdag 29 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 5 t/m 8 om 19.00 uur

Maandag 9 september:

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur

Woensdag 11 september:

Oud Papier

Dinsdag 10 september en donderdag 12 september:

Startgesprekken

Maandag 16 september:

Vergadering MR

 

Uiterlijk 1 augustus zijn alle data voor volgend schooljaar die van u van belang zijn in het ouderportaal zichtbaar.

Nieuwsbrief februari Katholieke Basisschool De Martinus

Carnaval

 Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school.

De schooltijden zijn voor alle leerlingen op deze feestelijke dag aangepast:

Alle leerlingen komen van 8.30 uur tot 13.00 uur op school. De ouderraad trakteert iedereen op een versnapering. Deze dag hoef je dus geen eten en drinken mee te nemen. Er zal om 12.00 uur geen lunchpauze zijn, na 13.00 uur kan er thuis geluncht worden.

Alle groepen verzorgen een optreden maar je kunt ook individueel of met een groepje meedoen aan Martinus Got Talent! Kun je goed zingen, dansen, een instrument bespelen of heb je een andere leuke act dan mag je je opgeven op de lijsten die bij de ingang van de klassen hangen. Opgeven kan t/m vrijdag 8 februari.

Om iedereen de kans te geven mee te kunnen doen mag je maar met 1 act meedoen. Afhankelijk van het aantal opgaves kan het zijn dat je act niet langer dan 2 minuten mag duren. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

We gaan er een mooi feestje van maken! Trek je gaafste carnavalskleding aan! De gehele dag zal de Prins(es) en Adjudant(e) uit groep 8, samen met het Keizerskroontje en de Adjudant(e) uit groep 4 in de polonaise voorop lopen. Binnenkort zal het verkiezingsspektakel plaatsvinden.

We vragen wel vriendelijk om geen spuitbussen en/of confetti mee te nemen naar school.

 

Carnavalsmis

Op zaterdag 23 februari is er een Carnavalsmis om 19.00 uur in de H. Maria Geboortekerk. Deze Carnavalsmis wordt georganiseerd door de Gaffel Oaskes. Iedereen mag verkleed komen.

 

Rapport en gesprekken

Op donderdag 14 februari krijgen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De oudergesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari. De uitnodigingen voor de gesprekken ontvangt u via mail op dinsdag 12 februari. We verwachten dat de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 aanwezig zijn bij deze gesprekken. Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen bespreken. Tijdens de gesprekken van de leerlingen van groep 8 wordt tevens het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

We vragen alle kinderen om vóór 8 februari de rapportmap in een plastic tas mee te nemen naar school.

 

Te laat komen

In de afgelopen periode merken we, dat een aantal leerlingen te laat op school zijn. Dit is storend voor de klas en de leerkracht, maar zeker ook niet prettig voor de leerling die te laat de groep binnenkomt. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind dagelijks op tijd in de klas is?

 

Voorjaarsmarkt op donderdag 16 mei

Noteer vast in uw agenda: op donderdag 16 mei organiseren we op De Martinus van 17.00 – 19.00 uur een voorjaarsmarkt. In de volgende nieuwsbrieven zal er meer informatie zijn over deze voorjaarsmarkt.

 

 Culturele voorstellingen en projecten

Voorstelling ‘De Drakentemmer’ voor groep 1 en 2

Op dinsdag 12 februari gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de muziekschool om te kijken naar de voorstelling ‘De Drakentemmer’.

 

 Data en kalender februari en maart

Dinsdag 5 februari:

Vergadering GMR om 20.00 uur

Woensdag 13 februari:

Oud Papier

Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari:

Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij

Dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari:

Gesprekken ouders groep 1 t/m 5

Gesprekken leerlingen en ouders groep 6 t/m 8

Woensdag 27 februari:

Alle leerlingen van groep 8 tot 14.30 uur naar school

Vrijdag 1 maart:

Carnaval voor alle leerlingen, 8.30 – 13.00 uur

Maandag 4 maart en dinsdag 5 maart:

Carnaval, alle leerlingen vrij

Woensdag 13 maart:

Oud Papier

 

Nieuwsbrief januari Katholieke Basisschool De Martinus

 

De beste wensen

Allereerst wensen wij u, in alle opzichten, een goed 2019 toe! We hopen dat iedereen het jaar met frisse moed zal beginnen en dat de meeste goede voornemens zullen worden gerealiseerd.

 

Groepsbezetting in januari

Op donderdag 17 en vrijdag 18 januari gaan we met een aantal leerkrachten skiën in Oostenrijk. De groepsbezetting voor de groepen 1a en 5 is op deze dagen gewijzigd:

Groep 1a:   donderdag 17 januari; juf Erna Verheijen

Groep 5:     donderdag 17 januari; juf Elena Bunskoek en Dagmar Stamborg

Bart Rikhof, Monique Keur, Aniek Wigger, Jorieke Loohuis, Nancy Roozeboom, Suzanne Gijsberts, Ansjelien Steffens en Léon Poorthuis gaan mee naar Oostenrijk.

 

Bedankt!

Langs deze weg willen we Denniël Reuvers bedanken voor het beschikbaar stellen van een auto op 5 december. Dankzij auto Reuvers werd Sinterklaas in een mooie cabriolet naar school gereden.

 

Gezonde keuzes stimuleren

Wij vinden het als school belangrijk om het gebruik van gezonde voeding te stimuleren. Dit willen we graag samen met u als ouders doen. We stellen het op prijs wanneer u uw kinderen elke dag een gezonde pauze en lunch meegeeft. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de traktaties. Kinderen krijgen per schooljaar algauw 25 traktaties, Dat mag ook, want jarig zijn is feest! We willen u wel vragen om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken.

 

Kersthandbaltoernooi basisscholen in Losser

Op vrijdag 28 december hebben er twee teams meegedaan in sporthal de Fakkel aan de jaarlijkse kampioenschappen schoolhandbal van de gemeente Losser. Zowel het meisjesteam als het jongensteam van groep 8 hebben goed hun best gedaan. Het jongensteam behaalde zelfs de tweede plaats! Al met al een erg goed en sportief toernooi van al onze teams. Knap gedaan!

 

Carnaval 2019

Dit jaar vieren we op De Martinus wel een heel bijzonder carnavalsfeest, nu de Hoogheden van Losser (Prins en de Adjudanten) allemaal ouders van De Martinus zijn. We wensen het trio en de hofchauffeuse met het hele gevolg een spetterend carnavalsfeest toe.

 

 

 

De nationale voorleesdagen, 23 januari t/m 2 februari 2019

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. Tijdens deze weken is er in school veel aandacht voor voorleesactiviteiten. Waarom is voorlezen zo belangrijk?

 • Bevordert het leesplezier.
 • Breidt de woordenschat uit.
 • Draagt bij aan een goede taalontwikkeling.
 • Dagelijks voorlezen vormt een goede basis voor het latere lezen.

Op 23 januari komt daarom een brandweer op bezoek om op speelse wijze met het boek ‘Oei de taart’ de kinderen mee te nemen in de wereld van brandveiligheid. Wat is een rookmelder, is afgesproken wat te doen als er brand thuis is en welk nummer moet je dan bellen? Voorbeelden van vragen waar we met de kinderen over praten. Na het voorlezen mogen kinderen vragen stellen over de brandweer en mogen ze het brandweerpak en de helm bekijken.

 

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 5: workshop ‘Prehistorische dieren’

Op donderdag 10 januari krijgen de leerlingen van groep 5 de workshop ‘Prehistorische dieren in speksteen’ aangeboden. Door de leerlingen wordt een speksteen beeldje gemaakt. We vragen de kinderen van groep 5 deze dag een oud T-shirt en een oude handdoek mee te nemen, die daarna weggegooid mag worden.

 

Tennislessen voor groep 2 en groep 4

In de komende periode worden er twee tennislessen gegeven in groep 2 en groep 4.

De tennislessen van groep 2 worden gegeven op donderdag 10 januari en donderdag 17 februari in de speelzaal van onze school.

In groep 4 worden de tennislessen op donderdagmorgen 24 januari en 31 januari gegeven. We vragen de kinderen van groep 4 om op die dagen de gymspullen mee te nemen naar school.

 

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Op maandag 28 januari wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van de groepen 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze ochtend maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten:

We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen.

 

Data en kalender januari en februari

Woensdag 9 januari:

Oud Papier

 Donderdag 10 januari:

Tennisles voor groep 2

Workshop ‘Prehistorische dieren in speksteen’ voor groep 5

Donderdag 17 januari:

Tennisles voor groep 2

Maandag 21 januari:

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 24 januari:

Tennisles voor groep 4

Vergadering OR om 20.00 uur

Maandag 28 januari:

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Dinsdag 29 januari:

Informatieavond voor de ouders van de instroomgroep (19.30 uur)

Donderdag 31 januari:

Tennisles voor groep 4

Dinsdag 5 februari:

Vergadering GMR om 20.00 uur

Woensdag 13 februari:

Oud Papier

Donderdag 14 februari:

Rapport 1

Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari:

Voorjaarsvakantie

Dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari:

Rapportgesprekken

Nieuwsbrief december Katholieke Basisschool De Martinus

 

 Nieuwsbrief december katholieke basisschool De Martinus

 

Sinterklaas 2018

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten. We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op woensdag 5 december. De schooltijden voor deze dag zijn van 08.30 uur tot 12.15 uur.

We willen Sint en zijn pieten ’s morgens gezamenlijk welkom heten. Om dit te kunnen organiseren vragen we alle leerlingen om bij de eerste bel naar binnen te gaan, ze mogen dan de jas aanhouden. Rond 08.40 uur gaan we met zijn allen naar buiten om Sint en zijn pieten te verwelkomen. Ouders die de kinderen wegbrengen naar school en nog even willen kijken naar de aankomst van Sint vragen we achter de kinderen op de stoep te gaan staan.

De leerlingen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waarin ze optredens (liedjes en dansjes) zullen verzorgen. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen.

De ouderraad zorgt voor een versnapering en drinken. De kinderen hoeven dus zelf geen eten en drinken mee te nemen.

 

 Kerst

Op donderdagavond 20 december vieren we het kerstfeest. We beginnen de avond met een viering in de Maria Geboortekerk. Wij vragen u om uw kind(eren) om 16.50 uur bij de kerk te brengen. De leerkrachten staan voor de ingang van de kerk klaar om de kinderen op te vangen. Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar school, om daar te genieten van het kerstdiner.

Voor het ophalen van de kinderen na het kerstbuffet hebben we de volgende werkwijze:

·         De leerlingen van de groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en 19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.

·         De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in

de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen.

·         De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang

naar buiten.

We willen graag alle ouders, grootouders en andere belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom!

Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat!


De kerstvakantie is dit jaar van maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari. Op maandag 7 januari 2019 worden de kinderen weer op school verwacht.

nb.

De ouderraad heeft onlangs voor alle leerlingen borden en bestek aangeschaft om te gebruiken bij diverse activiteiten. De leerlingen hoeven voor het kerstdiner dus geen bord, bestek of beker mee te nemen.

 

Datum schoolreis

De datum voor de schoolreis is gewijzigd: Schoolreis is dit schooljaar op donderdag 6 juni 2019 (i.p.v. donderdag 20 juni 2019)

  

Uitnodiging informatieavond ‘instroomgroep’

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 1a of 1b ‘instromen’, uit voor de informatieavond op dinsdag 29 januari a.s. Tijdens deze informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol dat we hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden (groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.30 uur en duurt tot plm. 21.00 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar.

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond zijn geweest,

hoeven niet aanwezig te zijn. De inhoud van deze informatieavond zal grotendeels hetzelfde zijn.

  

Vanuit de MR…

 Even voorstellen,

Velen van u zullen mij al wel eens in de wandelgangen hebben zien lopen. Ik ben Suzanne Gijsberts en geef dit jaar met veel plezier les in groep 6.

Dit jaar zit ik voor het eerst in de MR. In de MR worden de schoolontwikkelingen besproken en wordt er gekeken naar de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. In de MR zijn wij vooral bezig met de beleidszaken in en rondom de school. Ik vind het leuk om hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

 


Opgave Vormselproject Maria Vlucht: voorjaar 2019
Vanuit de parochie Maria Vlucht

Inmiddels is afgesproken, dat op zondagmiddag 30 juni vanaf 13.00 uur in Losser een begin gemaakt zal worden met de voorbereiding van tieners en hun ouders op het ontvangen van het heilig Vormsel. Inzet is een gezellige middag m.m.v. onze jeugdwerker Ans te Lintelo waarop we als ouders, kinderen en pastor met elkaar kennis maken. De opgave voor het Vormselproject gaat in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Het Vormselproject zelf begint na de zomervakantie. We zullen bij de keuze van de data rekening houden met schooltijden van de kinderen. Vanaf maart / april zullen we verdere bekendheid gaan geven aan het project en de mogelijkheid tot opgave. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die volgend schooljaar in groep 8 of de brugklas zitten.

 Pastoraal werker Frank de Heus

 

 Gezinsvieringen

We nodigen in deze donkere tijd alle kinderen met hun ouders uit om samen met het koor Vivace het licht te laten schijnen in de vieringen op:

 • 2e zondag Advent   9 december  9.00 uur
 • Kinderkerk    24 december 16.00 uur
 • Kerstviering 24 december 17.00 uur

Wilt u op de hoogte zijn van de alle actuele activiteiten en vieringen?

Kijk dan op de website van de parochie Maria Vlucht.

Geloofsgemeenschap Katholiek Losser, H. Maria Geboortekerk.

 

Data en kalender december en januari

Woensdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Maandag 10 december

Vergadering MR om 19.00 uur

 Woensdag 12 december:

Oud Papier

Donderdag 20 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 28 december:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

 Woensdag 9 januari:

Groep 8 tot 14.30 uur naar school

Oud Papier

Maandag 22 januari:

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 24 januari

Vergadering OR om 20.00 uur

Dinsdag 29 januari

Informatieavond ‘instroomgroep’ om 19.30 uur

 

 

Nieuwsbrief november Katholieke Basisschool De Martinus

Schoolnaamfeest

Op donderdag 8 november vieren we op onze basisschool het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze zullen plaatsvinden. We willen u hierbij van harte uitnodigen!

‘s Ochtends om 9.45 uur zal er in de hal van onze school een samenkomst zijn waarin we samen met de leerlingen, het team, ouders en andere belangstellenden het schoolnaamfeest vieren. Aansluitend gaan de kinderen buitenspelen en nodigen we ouders en andere belangstellenden uit voor een kop koffie.

Samen delen, inzamelingsactie voor de ‘Verjaardagsbox-Losser’

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

 Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. “Wat is er met jou aan de hand?” vroeg Maarten. ‘Ach”, rilde de man, “ik heb het koud en ik heb zo’n honger”. Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?

 Plotseling kreeg hij een goed idee. “Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!” Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen. Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint. Omdat onze school de naam van Sint Martinus draagt, vieren we elk jaar, rondom 11 november, het schoolnaamfeest.

 

Kijkend naar het verhaal van Sint Martinus, die zijn mantel deelde, willen wij ook met anderen delen. Dit jaar kiezen we ervoor om een inzamelingsactie te houden die ten goede komt aan de ‘Verjaardagsbox-Losser’. Het idee is om op donderdag 8 november met de kinderen versierde verjaardagboxen te maken. Om deze boxen te vullen, vragen we ieder kind om voor 7 november zelf iets mee te nemen dat niet wordt gebruikt of gemist kan worden. Denk hierbij aan een knuffel, een spelletje, potloden etc.

Kort samengevat:

 • Ieder kind neemt voor 7 november een kleinigheid mee naar school. Dit presentje moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • in een schoenendoos passen,
 • niet gebruikt zijn of zo goed als nieuw,
 • geschikt zijn voor een kind in de basisschool-leeftijd,
 • het liefst iets dat niet speciaal gekocht wordt voor deze activiteit, maar gemist kan worden.
 • Op donderdagmiddag 8 november worden in de groepen de boxen (schoenendozen) versierd en vervolgens gevuld met de presentjes.
 • Aan het eind van deze middag worden de verjaardagboxen aangeboden en in ontvangst genomen door de ‘Verjaardagsbox-Losser’.

 

Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Studiedag 14 november, alle leerlingen vrij

Op woensdag 14 november is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.

 

Geboren

Op 5 oktober is Saar geboren. Wij feliciteren juf Laura, Jelle en Yara met de geboorte van hun dochter en zusje.

 

Greune Deal

Op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, werden in de gemeente Losser de eerste ‘Greune Deals’ ondertekend tussen de basisscholen en de gemeente Losser. Via de Greune Deals gaan de basisscholen en de gemeente samenwerken voor een duurzaam Losser in 2040.

Wethouder Marcel Wildschut: “In de Greune Deal leggen we vast dat medewerkers en leerlingen van een school zich samen inzetten om 10% te gaan besparen op het energieverbruik van hun school en bewust omgaan met afval. Een besparing van 10% op energie leidt tot al snel tot een kostenbesparing van bijna 20.000 euro. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen leren bewust om te gaan met energie. Tijdens de Greune Deal ondertekening heb ik al heel veel goede ideeën van de aanwezige kinderen gehoord: de verwarming iets lager, deuren sluiten en auto’s laten rijden op zonne-energie. Hartstikke goede ideeën!”

De scholieren zelf zijn aan zet! Ze worden eigenaar van de energierekening van hun school en proberen op hun eigen manier duurzaamheid op school, in de omgeving én thuis te stimuleren. In ruil daarvoor biedt de gemeente Losser energiemonitoring, een energiescan én een optimalisatie van de energie-instellingen aan. De gemeente biedt de scholen aan om gebruik te maken van de Energy Challenges. De Energy Challenges is een scholenwedstrijd waarbij scholen tegen elkaar strijden vóór duurzaamheid. Leerlingen organiseren met de Energy Challenges een duurzaamheidscampagne op school om zo leraren en medeleerlingen bewust te maken van energiebesparing en afvalscheiding. Aan deze challenge doen we als school mee. Hoe dit verder wordt vormgegeven zullen we in een van de volgende nieuwsbrieven laten weten.

 

Groepsbezetting groep 4

Juf Simone Hilberink is ziek. In de komende periode zal juf Jente Boekee (invalster) op de donderdagen en vrijdagen lesgeven in groep 4.

 

Even voorstellen

Hoi ik ben Yara. Ik ben 16 jaar en woon in Losser. Mijn hobby is dansen. Ik loop dit aankomende jaar stage in groep 7 op de woensdag en de donderdag. Ik ben begonnen aan de opleiding onderwijsassistent en zit nu in mijn eerste jaar. Als ik klaar ben met deze opleiding wil ik graag naar de pabo. Ik hoop dat ik met veel plezier mijn stage hier op basisschool De Martinus kan uitvoeren.

  

Hallo, mijn naam is Koen Olde Heuvel, ik ben 20 jaar oud. Ik zit momenteel in het eerste jaar van de academische pabo in Deventer. Voor mijn opleiding loop ik sinds enkele weken stage in groep 8. Het komende jaar zal ik iedere donderdag op de Martinus te vinden zijn. Sommigen van u zullen mij al kennen van de scouting, iedere zaterdag ben ik namelijk te vinden in de Zandbergen als leiding van de welpenspeltak van de Teylersgroep. Als u nog vragen heeft mag u mij altijd aanspreken op het schoolplein. Ik heb in ieder geval veel zin in het aankomende schooljaar!

 

Mijn naam is Noah Timmermans, ik ben 18 jaar oud en woon samen met mijn broer en mijn 2 honden (labradors) bij mijn ouders in Losser. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en zit nu in mijn 3e jaar, dit is ook mijn laatste jaar. Ik loop stage in groep 2 bij Juf Marloes. Mijn grootste passie is handbal, ik speel bij DSVD in Deurningen. Daarnaast houd ik ook van vakantie en uitgaan met mijn vriendinnen. Ik ga er samen met Marloes een fijn jaar van maken.

 

Mijn naam is Anne de Bruin, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Losser met mijn ouders en mijn hamster Miep. Vorig jaar heb ik mijn diploma gehaald op het Twents Carmel College op TL niveau in Losser. Op dit moment zit ik op het ROC Almelo en volg ik de opleiding onderwijsassistent niveau 4 leerjaar 1. Op maandag en dinsdag loop ik stage op basisschool De Martinus en soms heb ik een stage week. Ik vind het super leuk. 

 

Culturele voorstellingen en projecten

Workshop voor groep 5 en 6

Op vrijdag 9 november zullen de leerlingen van groep 5 en 6 deelnemen aan de muziekworkshop ‘Vette beats maken’. Deze workshop wordt op onze basisschool georganiseerd.

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Op maandag 12 november wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten.

We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen!

Workshop dans voor groep 3 en 4

Op dinsdag 13 november zullen de leerlingen van groep 3 en 4 deelnemen aan de workshop ‘dans emoties’. De workshop zal op onze basisschool plaatsvinden.

Dansvoorstelling voor groep 7 en 8

Op donderdag 15 november gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar de muziekschool Losser om te kijken en luisteren naar de voorstelling ‘Zandverhalen, het geheim van Kaidara’.

Groep 8 naar Risk Factory

De leerlingen van groep 8 gaan op donderdag 22 november op bezoek bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen worden met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen. De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser en door de Ouderraad van onze school (strooizoutactie). We willen de vele ouders, die zich hebben aangemeld om mee te rijden naar de ijsbaan, alvast hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet kunnen we deze activiteit niet aanbieden.

 

“Sinte Marten voggelken….”

“Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien…”

De kinderen van de groepen 1 t/m 6 worden op zaterdagmiddag 10 november om 14.00 uur uitgenodigd in de H. Maria Geboortekerk. St. Maarten zal er dan ook zijn. Hij vertelt zijn verhaal over het delen van de jas/mantel. De kinderen zingen uiteraard dat mooie lied voor hem. Dan gaan ze samen in optocht door het dorp. Op 10 plekken wordt snoep uitgedeeld. Want delen dat deed St. Maarten ook. We sluiten af bij ’t Lossers Hoes.

Martinikeerlkes, Oranje Comité, Ondernemers Losser, Gemeente Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser.

 

Gezinsviering

Op zondag 11 november is er om 9.00 uur in de H. Maria Geboorte kerk een gezinsviering met als thema: Martinus. Na afloop van de viering is er een lampionoptocht in de kerk.

In de kerk zijn lampions aanwezig voor de kinderen.

 

Data en kalender november en december

 Dinsdag 6 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Informatieavond Twents Carmel College voor ouders van de leerlingen van groep 8

Donderdag 8 november

Schoolnaamfeest

Vrijdag 9 november

Workshop Vette beats voor groep 5 en 6

Voorleeswedstrijd basisschool de Martinus groep 5,6,7 en 8

Maandag 12 november

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Dinsdag 13 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Workshop Dans emoties voor groep 3 en 4

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 14 november

Alle leerlingen vrij (studiedag team De Martinus)

Oud Papier

Donderdag 15 november

Voorstelling ‘Zandverhalen, het geheim van Kaidara’ voor groep 7 en 8

Maandag 19 november

10-minutengesprekken

Dinsdag 20 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Donderdag 22 november

Bezoek aan de Risk-factory voor groep 8

10-minutengesprekken

Dinsdag 27 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Vergadering GMR om 20.00 uur

Woensdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Maandag 10 december

Vergadering MR om 19.00 uur

 Woensdag 12 december:

Oud Papier

Donderdag 20 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie

Donderdag 27 december en vrijdag 28 december:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

Nieuwsbrief oktober 2018

Kinderboekenweek 2018 op onze basisschool.

Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is ‘Vriendschap’.

De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018.

Op school besteden we in de Kinderboekenweek aandacht aan het thema. Daarnaast starten we met de voorleeswedstrijd in de groepen 4 t/m 8.

 

Voorleeswedstrijd

We houden vanaf 3 oktober in de groepen 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd. De winnaars van de groepen 4 en 5 mogen voorlezen in de kleutergroepen.

Vrijdag 9 november wordt door de winnaars uit groep 6, 7 en 8 gestreden om de titel ‘voorleeskampioen van de Martinus’. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap van Losser.

 

Informatieavond groep 8

Op dinsdag 6 november wordt er door het Twents Carmel College een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De informatieavond is op onze school van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Culturele voorstellingen en projecten

 

Auteur in groep 7

Auteur Janneke Schotveld komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op vrijdag 5 oktober op bezoek in groep 7.

 

Illustrator in groep 4

Op vrijdag 12 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Marja Meijer.

 

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop de leerlingen van de groepen 6 en 7 gaan schaatsen: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november.

Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen.

 

Data en kalender oktober en november

Woensdag 3 oktober: Opening Kinderboekenweek

Vrijdag 5 oktober: Bezoek auteur Janneke Schotveld in groep 7

Woensdag 10 oktober: Oud Papier

Vrijdag 12 oktober: Bezoek illustrator Marja Meijer in groep 4

Dinsdag 16 oktober: Vergadering GMR om 20.00 uur

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: Herfstvakantie

Maandag 29 oktober: Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 31 november: Groep 8 tot 14.30 uur naar school

Dinsdag 6 november: Schoolschaatsen groep 6 en 7

Dinsdag 6 november: Informatieavond TCC voor ouders van de leerlingen van groep 8

Donderdag 8 november: Schoolnaamfeest

Maandag 12 november: ‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Dinsdag 13 november: Schoolschaatsen groep 6 en 7

Dinsdag 13 november: Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 14 november: Alle leerlingen vrij (studiedag team De Martinus)

Woensdag 14 november: Oud Papier

Maandag 19 november: 10-minutengesprekken

Dinsdag 20 november: Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Donderdag 22 november: 10-minutengesprekken

Dinsdag 27 november: Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Dinsdag 27 november: Vergadering GMR om 20.00 uur

 

Bekijk hier de PDF versie van de nieuwsbrief KBS De Martinus oktober 2018