Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart KBS De Martinus

Carnaval 2020!

Langs deze weg willen we prins Bob en de adjudanten Denniël en Nick bedanken voor de bijdrage aan het gezellige carnavalsfeest op 14 februari en ook voor het doek dat we hebben gekregen als decoratie in onze hal!

 

Lekker fit!

Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wordt ook dit jaar weer “Lekker Fit!” georganiseerd. Dit is een sportkennismakingsproject waarbij de kinderen kunnen kiezen uit verschillende sportclinics. Inschrijven kan via de website www.lekkerfitlosser.nl en dit kan vanaf 2 maart t/m 22 maart.

Alle leerlingen krijgen op 2 maart informatie mee over dit project.

 

Mooie foto’s!

Tijdens diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Carnaval worden prachtige foto’s gemaakt, die nadien via een link naar alle ouders worden gemaild. Yvonne Gering, Ronald Kamphuis en Ellen Keur willen we langs deze weg bedanken hiervoor!

 

 Beeball voor groep 5 en 6

Sinds vorig schooljaar is er voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 een nieuwe sportactiviteit, ‘Beeball’. BeeBall is een voorloper van het echte honk- en softbal. Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij BeeBall staan teamgeest en sportiviteit voorop. Door het spelen van BeeBall raken kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien en vangen. Op speelse wijze maken kinderen zich snel de technische vaardigheden van honkbal en softbal eigen.

In de maanden maart en april worden op alle scholen tijdens de gymlessen 2 workshops gegeven aan de leerlingen van groep 5 en 6. Deze lessen worden verzorgd door de Tex Town Tigers uit Enschede. In de maand juni zal er (onder schooltijd) een eindtoernooi worden gespeeld waarvoor alle leerlingen van de groepen 5 en 6 worden uitgenodigd. Dit toernooi wordt gespeeld op het sportpark Brilmansdennen in Losser en daarbij worden belangstellenden ook van harte uitgenodigd om te komen kijken.

De workshops beeball zullen op vrijdag 6 en 13 maart worden georganiseerd:

 

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 6: Finale verkeersquiz

In februari heeft groep 6 met succes deelgenomen aan de voorronde van de grote Verkeersquiz Losser 2020! Op 10 maart staan ze in de finale!

Groepen 5 en 6: workshops Beeball

Voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 worden op vrijdag 6 maart en 13 maart twee workshops Beeball georganiseerd.

Groep 6: bezoek steenfabriek

Op maandag 16 maart gaan de leerlingen van groep 6 ’s morgens op bezoek naar de steenfabriek. Ze maken kennis met en geven invulling aan het erfgoedproject  ‘Het Geheim van de Steenfabriek’.

Groep 6: workshop Ontdekkisten

Donderdag 26 maart heeft groep 6 een workshop Ontdekkisten, waarbij de kinderen op verkennende, onderzoekende en ontdekkende manier kennis maken met URENCO en met het bestuderen van stoffen.

 

Juf Simone 25 jaar in het onderwijs!

Op 5 februari vierde Simone Hilberink dat ze 25 jaar op De Martinus werkzaam is. Ze heeft in die jaren al in alle groepen lesgegeven.

We hebben Simone op deze dag samen met de kinderen en collegae in het zonnetje gezet. De kinderen hebben die ochtend leuke optredens gedaan en Simone kreeg namens alle kinderen een mooie kofferset aangeboden.

 

Data en kalender maart en april

Maandag 2 maart

Vergadering MR om 19.00 uur

Vrijdag 6 maart

Workshop Beeball voor groep 5 en 6

Dinsdag 10 maart

Finale verkeersquiz (groep 6)

Woensdag 11 maart

Oud Papier

Vrijdag 13 maart

Workshop Beeball voor groep 5 en 6

Dinsdag 17 maart

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 24 maart

Overleg Ouderraad/MR/team om 20.00 uur

 

Maandag 6 april

Vergadering GMR om 20.00 uur

Woensdag 8 april

Schoolvoetbaltoernooi gemeente Losser (voor de leerlingen van groep 8)

Oud Papier

Maandag 13 april

2e Paasdag, alle leerlingen vrij

Woensdag 15 april, donderdag 16 april en dinsdag 21 april

eindtoets voor de leerlingen van groep 8

Vrijdag 17 april

Koningsspelen voor alle leerlingen

Groepen 1 en 2:  8.30 – 12.00 uur

Groepen 3 t/m 8: 8.30 – 14.30 uur

Maandag 20 april

Vergadering MR om 19.00 uur

Maandag 27 april t/m woensdag 6 mei

Meivakantie, alle leerlingen vrij

Nieuwsbrief februari KBS De Martinus

Carnaval

Vrijdag 14 februari vieren we carnaval op school.

De schooltijden zijn voor op deze feestelijke dag aangepast, dus alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.

De ouderraad trakteert iedereen op een versnapering. Deze dag hoef je dus geen eten en drinken mee te nemen.

We gaan naar groepsoptredens kijken en je kunt meedoen aan Martinus Got Talent! Kun je goed zingen, dansen, een instrument bespelen of heb je een andere leuke act dan mag je je opgeven op de lijsten die bij de ingang van de klassen hangen. Opgeven kan t/m woensdag 5 februari. Je mag alleen of met een groepje optreden. Om iedereen de kans te geven mee te kunnen doen mag je met 1 act meedoen. Afhankelijk van het aantal opgaves kan het zijn dat je act niet langer dan 2 minuten mag duren of dat er eerst een voorronde in je eigen groep is. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

We gaan er een mooi feestje van maken! Trek je gaafste carnavalskleding aan! De gehele dag zal de Prins(es) en Adjudant(e) uit groep 8, samen met het Keizerskroontje en de Adjudant(e) uit groep 4 in de polonaise voorop lopen. Binnenkort zal het verkiezingsspektakel plaatsvinden.

We vragen vriendelijk om geen spuitbussen en/of confetti mee te nemen naar school.

 

Rapport en gesprekken

Op donderdag 13 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De oudergesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 26 februari en donderdag 27 februari. De uitnodigingen voor de gesprekken zijn via de mail verstuurd. We verwachten dat de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 aanwezig zijn bij deze gesprekken, de leerlingen van groep 5 mogen aanwezig zijn bij het gesprek. Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen bespreken. Tijdens de gesprekken van de leerlingen van groep 8 wordt tevens het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

We vragen alle leerlingen om vóór 7 februari de rapportmap in een plastic tas mee te nemen naar school.

 

Schoolreis

De leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan op donderdag 4 juni op schoolreis. Nadere informatie volgt in één van de volgende nieuwsbrieven.

 

Avondvierdaagse

Net als voorgaande jaren nemen wij, als school, weer deel aan de avondvierdaagse in Losser.

Door OR, MR en team is na veelvuldig overleg het besluit genomen dat deelname vanaf dit jaar alleen voor groep 1 t/m 6 geldt.

Enkele jaren geleden hebben we ervoor gekozen om met de leerlingen van groep 7 en 8 de 10 km te lopen. Dit omdat het tempoverschil tussen de leerlingen uit de bovenbouw en de leerlingen uit de onderbouw té groot is. Helaas is in de afgelopen jaren gebleken, dat de organisatie van deelname aan de 10 km voor groep 7 en 8 logistiek bijna niet rond te krijgen is. Daarnaast zijn er meerdere keren, vanuit diverse kanten, opmerkingen gemaakt over het gedrag en de houding van deze deelnemende leerlingen. Dit heeft ertoe geleid dat we moet concluderen dat we geen verantwoordelijk meer kunnen nemen voor deelname van leerlingen van groep 7 en 8.

Indien leerlingen uit de groepen 7 en/of 8 willen deelnemen, zullen ze dit dus met ingang van dit jaar zelf moeten regelen. Ze kunnen ervoor kiezen om óf mee te lopen met een vereniging óf door zich zelfstandig (met een groepje) op te geven.

Meer info over de avondvierdaagse is te vinden op www.avondvierdaagse-losser.nl

Hopelijk is deze info voldoende, mochten er nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij Léon Poorthuis

 

Vakantierooster 2020  – 2021

Met instemming van de GMR is onderstaand vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld:

Herfstvakantie         12-10-20 t/m 16-10-20

Kerstvakantie          21-12-20 t/m 01-01-21

Carnaval                 15-02-21 t/m 16-02-21

Voorjaarsvakantie    22-02-21 t/m 26-02-21

Pasen                     05-04-21

Meivakantie             26-04-21 t/m 07-05-21

Hemelvaart             13-05-21 t/m 14-05-21

Pinksteren              24-05-21

Zomervakantie        12-07-21 t/m 20-08-21

 

 Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst
Ook dit jaar willen wij als school ons tijdens de vastentijd weer inzetten voor mensen, die het niet zo goed getroffen hebben als wij. De vastentijd is het moment om stil te staan bij de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld.

In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water.

In 2020 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. We maken kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden.

Op 26 februari organiseert de Vastenactie weer een voorstelling ‘samen sterk’ voor de hele school. De kinderen krijgen dit jaar een vastendoosje van de MOV-groep Losser. Het doosje mogen ze inleveren bij hun leerkracht.

Misschien kunt u uw kind hierbij helpen, bijvoorbeeld door hem of haar een klusje te laten doen om wat geld te verdienen, of door als gezin mee te sparen.

Het geld moet uiterlijk vrijdag 3 april weer worden ingeleverd op school. Wij zorgen dat het geld op de juiste plek komt.

We wensen u een goede vastentijd toe.

 

Informatie vanuit stichting Fundament

Workshop bestuur je eigen huis: Homey, doe de lamp aan!’

In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen van 6 t/m12 jaar weer deelnemen aan een super leuke een leerzame workshop in de bibliotheek. Als bijlage sturen we de folder mee met informatie over deze workshop

 

Voorstelling theatergroep ‘sTOF

Theatergroep ‘sTOF speelt op vrijdag 10 april 2020 om 19.30 u. een uniek stuk in het openluchttheater in Losser.

Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als we het bekende passieverhaal naar het nu zouden vertalen? ‘sTOF neemt je mee in een indrukwekkende voorstelling met een aangrijpend verhaal en treffende liedjes. Een verhaal over een vriendengroep, een gezin en één meisje in het bijzonder. Ze krijgen te maken met allerlei gebeurtenissen die hun pad zullen kruisen.

Laat je meeslepen in een voorstelling over vriendschap, onzekerheid, passie, vertrouwen, geloof, hoop en liefde.

 PUUR, een voorstelling die je lang bij zal blijven

 

Kaartjes a € 5,- te koop via www.brilmansdennen.nl, of bij Primera Marcel.

Kaartjes aan de kassa: € 7,50

Als bijlage sturen we een poster mee met informatie over deze voorstelling.

 

Data en kalender februari en maart

Maandag 3 februari:

Duik er eens in (zwemactiviteit) voor groep 5

Dinsdag 4 februari:

Studiedag voor het team, alle leerlingen vrij

Woensdag 12 februari:

Oud Papier

Donderdag 14 februari:

Rapport 1 mee

Vrijdag 14 februari:

Viering Carnaval voor alle leerlingen van 8.30 – 12.00 uur

Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari:

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 en dinsdag 25 februari:

Carnaval, alle leerlingen vrij

Woensdag 26 februari en donderdag 27 februari:

Rapportgesprekken

Maandag 2 maart:

Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 11 maart:

Oud Papier

Maandag 16 maart:

Bezoek steenfabriek voor groep 6

Dinsdag 17 maart:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 24 maart:

Overleg MR, OR en team om 20.00 uur

Nieuwsbrief november KBS De Martinus

Schoolnaamfeest

Op maandag 11 november vieren we het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze dag zullen plaatsvinden.

Viering

In de Maria Geboortekerk is ‘s morgens om 9.00 uur een viering. We willen iedereen van harte uitnodigen, om hierbij aanwezig te zijn.

Samen delen

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger.

Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

 Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. “Wat is er met jou aan de hand?” vroeg Maarten. ‘Ach”, rilde de man, “ik heb het koud en ik heb zo’n honger”. Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?

 Plotseling kreeg hij een goed idee. “Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!” Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

 Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint.

Omdat onze school de naam van Sint Martinus draagt, vieren we elk jaar, rondom 11 november, het schoolnaamfeest.

Kijkend naar het verhaal van Sint Martinus, die zijn mantel deelde, willen wij ook met anderen delen. Dit jaar besteden we aandacht aan de ouderen in Losser. Op 11 november maken de kinderen in de groep iets, dat gegeven zal worden aan de ouderen van zorggroep Sint Maarten.

 

 Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2020 vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Geen staking op 6 november, wel aandacht voor het onderwijs

De onderwijsvakbonden hebben hun leden uit het primair en voortgezet onderwijs in het hele land opgeroepen tot een staking op woensdag 6 november 2019. Zoals wij u via de mail hebben laten weten, zal op woensdag 6 november a.s. de school voor alle kinderen geheel geopend zijn. Het personeel van onze school geeft geen gehoor aan de oproep van de vakbonden tot een landelijke staking die dag. Wel zullen we die ochtend op school in de groepen aandacht geven aan de onderwerpen die bij de staking centraal staan. De MR van onze school is over dit besluit geïnformeerd.

 

Even voorstellen

Ik ben Lieke Boeijink, kinderfysiotherapeute bij FITclinic.  Ik ben begin september gestart met therapie op de Martinus. Ik heb het stokje overgenomen van mijn collega Annemarijke. Ik help kinderen die moeite hebben met fijne motoriek en schrijven. Buiten deze hulpvragen behandel ik uiteenlopende klachten in de leeftijd van 0-18 jaar en doe dit met veel plezier.

Naast de Martinus werk ik ook op de Veldzijde en de Windroos in Oldenzaal.  Ook ben ik in Losser en Oldenzaal op de praktijk aan het werk.

Een keer kennismaken?

Willen jullie een keer kennismaken of hebben jullie een vraag? Jullie kunnen mij bereiken op T. 053 436 67 66. Mailen kan ook naar: l.boeijink@fitclinic.nl

 

Met vriendelijke groet,

Lieke Boeijink

 

Meer informatie over (hulp)vragen, (pijn)klachten en onze behandelingen kijk op www.kidsclinic.nl. KIDSclinic is een onderdeel van FITclinic therapie.

 

Sinte Marten voggelken……

 Op 11 november vieren we het feest van St. Maarten.

Ook in Losser wordt dit feest in het dorp gevierd. Dit jaar worden de kinderen van groep 1 t/m groep 6 verwacht op zaterdag 9 november om 14.00 uur in de protestante kerk op het Raadhuisplein. Je kunt St. Maarten ontmoeten in de kerk. Daar start de optocht door het dorp. De ondernemers van Losser delen snoep uit. De afsluiting zal bij ’t Lossers Hoes zijn.

Als je Maarten heet, of Maartje, Martijn, Martine, Mart, dan heb je net als St. Maarten een extra feestdag! Op zondag 10 november om 9 uur willen wij dit feest graag met iedereen vieren in de H. Maria Geboortekerk.  In de kindernevendienst zijn leuke activiteiten te doen. Tot slot mag je delen van iets lekkers en is er een rondgang met lampionnen.

Jij komt toch ook?

 

Martinikerlkes, Oranje Comité, Dorpsraad Losser, Ondernemers Losser, Gemeente Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser en de Protestante Gemeente Losser.

 

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 8 naar Risk Factory

De leerlingen van groep 8 zijn op dinsdag 29 oktober op bezoek geweest bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen zijn met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Op donderdag 7 november gaan de leerlingen van groep 5 naar basisschool De Verrekijker om te kijken naar de voorstelling MOMO en de tijdspaarders.

Lessen bureau Halt in groep 7 en 8

Op vrijdag 15 november (groep 8) en dinsdag 17 december (groep 7) komt bureau Halt een gastles geven. In groep 8 is het onderwerp ‘invloed van de groep’ en in groep 7 wordt vuurwerkvoorlichting gegeven.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 5, 12, 19 en 26 november. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen.

De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser.

We willen de vele ouders, die zich hebben aangemeld om mee te rijden naar de ijsbaan, alvast hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet kunnen we deze activiteit niet aanbieden.

Groep 3 en 4 naar voorstelling Kaatje Kopstand

Op vrijdag 29 november gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar de voorstelling ‘Kaatje Kopstand’ in Borne. Het is een voorstelling in het thema van Sinterklaas.

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 3 en 4 ontvangen via de leerkracht nog meer informatie hierover.

 

Data en kalender november en december

Dinsdag 5 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Donderdag 7 november

Bezoek groep 5 voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Maandag 11 november

Schoolnaamfeest, viering om 9.00 uur in de H. Maria Geboortekerk.

Dinsdag 12 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 19 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Maandag 25 november

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 26 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

10-minutengesprekken

Donderdag 28 november

10-minutengesprekken

Vrijdag 29 november

Groep 3 en 4 naar de voorstelling ‘Kaatje Kopstand’ in Borne

 

Maandag 2 december

‘Duik er eens in’ (naar het zwembad) voor groep 5 en 6

Dinsdag 3 december

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Woensdag 11 december:

Oud Papier

Donderdag 19 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 3 januari:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

Nieuwsbrief oktober KBS De Martinus

Nieuwsbrief
U ontvangt ook dit schooljaar maandelijks een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat ook vaak informatie die door derden is aangeleverd. We kiezen ervoor deze teksten schuingedrukt te plaatsen zodat u kunt zien welke teksten van school zijn en welke van derden.

Kinderboekenweek 2019
De kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 2 t/m 13 oktober. Het thema is ‘Reis mee’. Op donderdag 2 oktober zullen we met alle kinderen de kinderboekenweek openen door een toneelstuk te spelen en gezamenlijk te dansen op het lied ‘Reis mee’ van Kinderen voor Kinderen. Daarnaast krijgt groep 7 bezoek van de auteur Martine Letterie en groep 4 gaat naar de bibliotheek om daar een bezoek te brengen aan de illustrator Natascha Stenvert. Op donderdag 17 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met presentaties van werkstukken/verhalen/gedichten die in de groepen zijn gemaakt.

Ook wordt in de kinderboekenweek begonnen met de voorronde van de voorleeswedstrijd. De winnaars van de groepen 6 t/m 8 zullen op 7 november strijden voor de winst. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap van Losser.

Informatieavond groep 8
In de week van 11 november wordt er door het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in het gebouw van het Carmel College een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De ouders ontvangen hiervoor binnenkort een aparte uitnodiging.


Geslaagd!

Nancy Roozeboom heeft de tweejarige opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie afgerond. Op 25 september heeft ze het diploma in ontvangst genomen. Wij willen Nancy hiermee feliciteren.

Kom speuren naar haaientanden in de bieb!
Omdat de Kinderboekenweek dit jaar 65 jaar is, gaan we dit vieren met een speurtocht in de bibliotheek. In het Kinderboekenweekgeschenk boek ‘Haaientanden’ probeert Atlanta van elf in 24 uur rond het IJsselmeer te fietsen. Opgeven kan niet, dan gaat alles mis. Wanneer ze net begonnen is knalt ze keihard tegen de fiets van Finley op. Hij is even oud als Atlanta en in zijn zak heeft hij een zakje met twee haaientanden.
Deze haaientanden staan voor geluk en vriendschap. Dat gelooft de moeder van Finley in het boek Haaientanden. Tijdens de Kinderboekenweek zijn in de bibliotheek Losser Kinderboekenweekgeschenken verstopt met daaraan vast een zakje met échte haaientanden! Wie is de beste speurder van Losser en weet deze Haaientanden te vinden? Kom maar speuren vanaf 2 oktober!

Luizencontrole
Vanaf de start van dit schooljaar hebben we ons beleid m.b.t. de luizencontrole aangepast. Er zal geen structurele controle meer georganiseerd worden door school.

We gaan er vanuit dat u als ouder/verzorger zelf controleert op hoofdluis. Als dat zo is, vragen we u dit te melden op school. Op dat moment zullen we een bericht sturen naar alle ouder(s)/verzorger(s) van die betreffende groepen. Op die manier hopen we samen te zorgen voor zo weinig mogelijk luizen op school.

Even voorstellen
Mijn naam is Maaike Welpelo en ik ben sinds begin dit schooljaar voorzitter van de MR van de Martinus. Ik ben getrouwd met Patrick en moeder van Lieke (groep 8), Thijs (groep 6) en Stijn (groep 4). Ik ben voorzitter van de MR geworden omdat ik het leuk vind om mee te denken over hoe we alle kinderen een mooie en leerzame tijd op de Martinus kunnen geven. Daarnaast vind ik het interessant om een kijkje achter de schermen te krijgen van de school waar we elke dag onze kinderen naartoe brengen.

In het dagelijks leven werk ik als senior onderzoeker bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) waar ik leiding mag geven aan een groep onderzoekers die zich bezig houden met onderzoek naar gynaecologische kankers. In mijn vrije tijd volleybal ik graag en ben ik trainer van de Cool Moves Volley groep (volleybalsters/volleyballers in de leeftijd 6-11 jaar) van Volley ’68.

Mochten jullie vragen hebben, mail (mrmartinus@skolo.nl) dan gerust.

Veiligheidshesjes voor alle Losserse basisscholen

2.000 leerlingen van 12 Losserse basisscholen kunnen vanaf nu zichtbaar en veilig aan het verkeer deelnemen door Veiligheidshesjes-campagne. De gezamenlijke verkeersouders van de Losserse basisscholen zijn deze campagne gestart als reactie op de toename van het aantal kinderen, dat betrokken is bij verkeersongevallen. Een reden voor deze toename is dat kinderen niet altijd goed zichtbaar zijn. Het doel van de campagne is om kinderen en ouders te stimuleren om de veiligheidshesjes ook buiten de schooluren te dragen. De gemeente Losser steunt dit initiatief en schenkt veiligheidshesjes aan alle kinderen in het basisonderwijs.
Wethouder Anja Prins gaf op woensdag 28 augustus bij basisschool De Verrekijker, het officiële startsein voor de Veiligheidshesjes-campagne. Op 4 september werden de verkeershesjes feestelijk uitgedeeld aan alle leerlingen van onze school.
Tijdens schoolactiviteiten is het dragen van de veiligheidshesjes door leerlingen een bekend beeld. Daarbuiten nog niet en dat willen de verkeersouders graag veranderen. Veiligheidshesjes maken wel degelijk het verschil in het verkeer. Zonder hesje is de zichtbaarheid van een fietser of voetganger 20 tot 50 meter. Mét een hesje is dat meer dan 200 meter. Veiligheidshesjes zorgen ervoor dat kinderen beter zichtbaar zijn en veiliger kunnen oversteken dan zonder veiligheidshesjes. Ook het spelen in de buurt van een doorgaande weg is veel veiliger met veiligheidshesjes.
Wethouder Anja Prins: “In de gemeente Losser hebben we verkeersveiligheid hoog in het vaandel. In samenwerking met de verkeersouders van alle basisscholen is dit project dan ook met veel enthousiasme opgepakt. Naast het jaarlijks aangeboden programma van onder andere ANWB Streetwise en het praktisch verkeersexamen, willen we ook door het aanbieden van veiligheidshesjes, de kinderen (en ouders!) bewuster maken van de risico’s in het verkeer. Zeker bij ochtend- of avondschemering, wanneer kinderen op weg naar school of naar huis zijn, zorgen veiligheidshesjes voor een enorm verschil in zichtbaarheid.”

Even voorstellen

Graag zou ik mij even willen voorstellen.

Mijn naam is Thomas Groeneveld, 25 jaar en woon in Denekamp. Zelf heb ik altijd volleybal gespeeld, maar ben momenteel bezig met fitnessen. Naast het sporten vind ik het erg leuk om te lezen, films/series kijken, wandelen of creatief bezig te zijn met het ontwerpen van nieuwe beweegactiviteiten.
Afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest als gymdocent, rondom Enschede, via de stichting Consent. Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging. Dit schooljaar zal ik starten als combinatiefunctionaris in Losser en Overdinkel. Vanuit die functie geef ik de gymlessen van groep 3 t/m 8 op De Martinus.
Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en het plezier in bewegen naar voren te laten komen! Hopelijk maken we er samen een gezellige en leerzame tijd van. Mochten jullie vragen voor mij hebben, neem gerust contact met mij op.

Tot snel!

Parkeren aan de Keizerskroon
In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat er onduidelijkheid is m.b.t. de regels rondom het parkeren aan de Keizerskroon. Rondom school zijn er enkele gedeelten met een witte lijn aangegeven waar een Kiss & Ride strook is. Bij deze lijn mogen kinderen in- en uit de auto stappen. Een discussiepunt is vaak de tijdsduur die hiermee is gemoeid. We hebben specifiek navraag gedaan naar de regels om onduidelijkheid te voorkomen.

De volgende uitgangspunten worden door de handhavers aangehouden:
Wanneer een ouder het kind zelf naar school brengt is er geen sprake van in- en uitstappen. Hierbij wordt dan feitelijk de auto geparkeerd en is het niet zichtbaar dat hier sprake is van in- en uitstappen. Een Kiss & Ride strook is dus in feite een parkeerverbod en bij deze strook mogen de kinderen alleen in- en uitstappen.
Daarnaast zien we dat veel mensen parkeren aan de Hooimaatweg. Dit is niet toegestaan. Dit is een doodlopende straat, alleen toegankelijk voor aanwonenden.

Het is vervelend dat er onduidelijkheid was en hopen dat bovenstaande uitleg meer duidelijkheid geeft over de regels rondom het halen en brengen van de kinderen.

Studiedag maandag 28 oktober, alle leerlingen vrij
Op maandag 28 oktober is er een studiedag voor ons team. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Juf Ansjelien Steffens 25 jaar in het onderwijs

Op 5 september vierde Ansjelien Steffens dat ze 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. Sinds 1994 werkt ze op De Martinus. In de eerste jaren werkte ze als groepsleerkracht, daarna als IB-er en als adjunct-directeur.
We hebben Ansjelien op deze dag samen met de kinderen en collegae in het zonnetje gezet. Namens de kinderen kreeg ze een mooi cadeau aangeboden.

Opgave Eerste heilige Communie
De weken na de Herfstvakantie bezoekt pastor Carla Berbée een aantal groepen vier van katholieke basisscholen in Losser, Lonneker en Overdinkel om kinderen te vertellen over de voorbereiding op de Eerste heilige Communie. Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te geven voor de vieringen. De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie. Via de mail communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of dochter opgeven tot uiterlijk 17 november. Aanmeldingsformulieren zijn desgewenst te verkrijgen via het centraal secretariaat. De startavonden voor de ouders vinden plaats op maandagavond 20 januari in Losser, op donderdagavond 16 januari in Lonneker en op wpensdagavond 15 januari Overdinkel. Meer informatie vindt u op onze website www.mariavlucht.nl onder ‘sacramenten’. Glanerbrug volgt dit jaar een eigen traject binnen de parochie. We zien ernaar uit onze kinderen een mooie geloofservaring mee te geven.

Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht,
pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée

Afscheid Rens van Benthem

Tijdens de kampdagen van groep 8 heeft Rens van Benthem (combinatiefunctionaris sport) afscheid genomen. Namens alle scholen van onze stichting kreeg Rens een afscheidscadeau aangeboden. We wensen Rens veel succes bij zijn nieuwe baan in Zwolle.

Even voorstellen
Mijn naam is Maud Lansink en ik ben 16 jaar. Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik kom stage lopen op de maandag en dinsdag in groep 1a. Ik zal kort wat over mezelf vertellen. Ik ben 16 jaar en woon in Overdinkel, mijn eigen basisschool was de Pax Christi in Overdinkel, toen ben ik naar het Twents Carmel College in Losser gegaan. Daarna heb ik 4 jaar op school gezeten en mijn VMBO diploma behaald. En nu zit ik in Almelo op school, en doe de opleiding onderwijsassistent. Naast school heb ik ook hobby’s en dat zijn; handbal, sportschool en ik vind het erg leuk om met vriendinnen af te spreken. Ik werk bij Paraat supermarkt in Overdinkel maar omdat ik lange dagen maak op school werk ik daar nu nog alleen in het weekend. Zie jullie op school!

Even voorstellen
Hallo De Martinus! Mijn naam is Cas Luijerink, ik ben 17 jaar en mag dit schooljaar bij groep 6 stagelopen. Ik doe nu de opleiding onderwijsassistent dit is mijn 1e jaar, mijn hobby’s zijn voetballen en gamen ook werk ik bij mijn oom. Vroeger heb ik op de basisschool de Basis gezeten en daarna op de Verrekijker omdat de Basis en de Marke samen gingen. Na de basisschool ging ik 2 jaar naar Twents Carmel College in Losser en mijn laatste 2 jaar zat ik Twents Carmel College Potskamp. Nu weten jullie wat meer over mij en ik zie jullie op school!

Even voorstellen
Hallo allemaal! Mijn naam is Myrthe Baalhuis, 18 jaar en ik woon in Losser.
Ik zit in mijn 1e jaar van de opleiding onderwijsassistent en volg deze opleiding op het ROC in Almelo.
Het komende schooljaar ga ik stagelopen op de maandag & dinsdag in groep 2 bij Marloes & Elena.
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om naar FC Twente te gaan, ik heb een jaarkaart dus ben er elke thuiswedstrijd te vinden. Verder vind ik zingen ook erg leuk om te doen, 3 jaar geleden heb ik meegedaan aan Kinderen Voor Kinderen en The Voice Kids, dit was een super leuke ervaring! Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar !

Groetjes Myrthe

Culturele voorstellingen en projecten:

Fietscontrole groep 3 t/m 8
Op woensdag 2 oktober worden de fietsen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd. We vragen de leerlingen om op deze ochtend de fiets mee te nemen naar school.

Auteur in groep 7
Auteur Martine Letterie komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op maandag 30 september op bezoek in groep 7.

Illustrator in groep 4
Op dinsdag 8 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Natascha Stenvert.

Kijken naar het Centrum Plan Losser
Op donderdag 10 oktober gaan de leerlingen van groep 5 en 6 een kijkje nemen bij het Centrum Plan Losser.

Schoolschaatsen groep 6 en 7
Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop de leerlingen van de groepen 6 en 7 gaan schaatsen: dinsdag 5, 12, 19 en 26 november.
Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen.

Dansen in groep 2
Op dinsdag 15 oktober komt Toos Benneker van dansschool Fit en Fun uit Oldenzaal een dansles geven in groep 2.

Voorstelling Bangedierenbos
Op donderdag 17 oktober gaan de leerlingen van groep 3 en 4 naar ’t Lossers Hoes om te kijken naar de voorstelling Bangedierenbos door jeugdtheater Sonnevanck.

Groep 8 naar Risk Factory
De leerlingen van groep 8 gaan op dinsdag 29 oktober op bezoek bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen worden met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Data en kalender oktober en november

Woensdag 2 oktober:
Opening Kinderboekenweek
Fietscontrole groep 3 t/m 8

Maandag 7 oktober:
Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 8 oktober:
Bezoek illustrator Natascha Stenvert in groep 4
Vergadering OR/MR/school om 19.00 uur

Woensdag 9 oktober
Oud Papier

Donderdag 17 oktober
Voorstelling Bangedierenbos voor groep 3 en 4

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober:
Herfstvakantie

Maandag 28 oktober
Studiedag team, alle leerlingen vrij

Dinsdag 29 oktober
Groep 8 naar de Risk Factory
Vergadering MR om 19.00 uur

Dinsdag 5 november
Schoolschaatsen groep 6 en 7

Donderdag 7 november
Bezoek groep 5 voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Dinsdag 12 november
Schoolschaatsen groep 6 en 7
Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 19 november
Schoolschaatsen groep 6 en 7

Maandag 25 november
Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 26 november
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7
10-minutengesprekken

Donderdag 28 november
10-minutengesprekken

Nieuwsbrief september 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Vakantie voorbij, welkom allemaal

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 26 augustus. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.

Een speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We willen er ook dit jaar een gezellig en natuurlijk leerzaam jaar van maken.

  

Algemene informatieavond en workshops                             

Op dinsdag 27 augustus (groepen 1 t/m 3) en donderdag 29 augustus (groepen 4 t/m 8) zijn de algemene informatieavonden gepland. De avond bestaat uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte is een algemeen informatiemoment voor alle ouders, tijdens het tweede gedeelte informeren we u over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. Na een korte koffiepauze worden er daarna in het laatste gedeelte door de leerkrachten workshops gegeven met thema’s die te maken hebben met het onderwijs op De Martinus.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur, presentatieruimte: algemene informatie voor alle ouders

19.30 – 20.15 uur, groepslokalen: informatie in de groep

20.15 – 20.30 uur, presentatieruimte: korte koffiepauze

20.30 – plm. 21.15, in diverse groepslokalen: workshops

 

De onderwerpen van de workshops:

Dinsdag 27 augustus (groep 1 t/m 3):

workshop 1: ontwikkeling van kleuters

workshop 2: leren lezen

workshop 3: groepsoverstijgend werken in de onderbouw

workshop 4: digitaal werken in de onderbouw

 

Donderdag 29 augustus (groep 4 t/m 8):

workshop 1: nieuwsbegrip

workshop 2: digitaal werken in groep 4 t/m 8

workshop 3: info over Naut/Meander/Brandaan (wereldoriëntatie) en Join in (Engels)

workshop 4: identiteit

 

Voor de workshops hoeft u zich niet op te geven. In het algemeen gedeelte zullen we nog een korte toelichting geven m.b.t. de onderwerpen van de workshops. U kunt

kunt u zelf kiezen of u bij een van de workshops aanwezig wilt zijn.

 

 Vertrek meneer Rens

Rens van Benthem, vakleerkracht gym, gaat ons per direct verlaten. In de zomervakantie heeft Rens laten weten dat hij een baan als gymleerkracht in de regio Zwolle heeft aanvaard. We wensen Rens veel plezier en succes in Zwolle. In de zomervakantie is de sollicitatieprocedure opgestart voor het werven van een combinatiefunctionaris.

 

Geboren

Op 26 juli is Millen geboren. Wij feliciteren juf Merlin en Bart met de geboorte van hun zoon!

 

 Openingsviering schooljaar 2019 – 2020

Op maandag 9 september is er ’s morgens in de Maria Geboorte kerk een viering i.v.m. de opening van het nieuwe schooljaar. We willen alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. De viering start om 9.00 uur

  

Gymlessen                                      

Op dinsdag 27 augustus starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8.

De gymtijden van de groepen 3 t/m 8 zijn op dinsdag en vrijdag.

We gaan er van uit dat de kinderen op deze dagen de gymspullen meenemen naar school.

Tevens vragen we alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 om zo spoedig mogelijk de gymschoenen mee te geven naar school. De kleutergroepen gymmen in de speelzaal, deze is in ons schoolgebouw.

De lessen op dinsdag en woensdag worden door een combinatiefunctionaris sport gegeven.

 

 Kennismakingsgesprekken

We organiseren in de eerste weken van het schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’.

Het doel van dit gesprek is kennismaken en over en weer uitspreken van verwachtingen.

We beseffen ons dat ouders hun kind uit handen moet geven aan een leerkracht die zij slechts ‘in de wandelgangen’ of van ‘verhalen’ kennen. Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar lijkt ons daarom een goed plan. Bij het gesprek zijn de ouders en de leerkracht aanwezig en vanaf groep 6 nodigen we ook de leerlingen uit.

Deze gesprekken worden gepland op dinsdag 10 september en donderdag 12 september. De uitnodiging voor de dag en het tijdstip voor dit gesprek en een toelichting zullen in de eerste schoolweek worden verstuurd. De leerlingen krijgen op de eerste schooldag een vragenlijst mee die wordt gebruikt bij het gesprek. We willen vragen om deze vragenlijst in te vullen en weer in te leveren vóór 3 september.

 

 Informatie voor het nieuwe schooljaar

Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn via het digitaal ouderportaal bij ‘activiteiten’ te vinden. U kunt op dit portaal inloggen met uw inlogaccount.

Leerlingenlijsten:

Op het ouderportaal zijn de namen van de kinderen en leerkrachten uit de groep van uw kind(eren) vermeld. Er worden geen aparte groepslijsten aan de kinderen meegegeven.

De schoolgids:

De schoolgids is weer aangepast voor schooljaar 2019-2020. De actuele versie van de schoolgids kunt u vinden op onze website. (www.demartinus.nl).

Extra informatie:

Extra informatie zal zoveel mogelijk via mail naar ouders worden gestuurd. Op onze website kunt u de maandelijkse nieuwsbrieven en andere algemene informatie terug vinden.

 

Naar Buitenschoolse Opvang

Dagelijks gaan meerdere leerlingen van onze school naar een organisatie voor buitenschoolse opvang. We willen alle ouders van de kinderen die naar de BSO gaan, vragen om de lijst die op school hangt (op de blauwe kast in de hal) te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen naar martinus@skolo.nl

 

 Schoolfotograaf (29 augustus)

Op donderdag 29 augustus komt de schoolfotograaf (foto Koch) bij ons op school. Naast de groepsfoto’s en individuele foto’s worden foto’s met broertjes en/of zusjes gemaakt. Er wordt aangeraden om de kinderen tijdens deze dagen géén fluoriserende kleding aan te doen.

We geven alle ouders tevens de mogelijkheid om een foto te laten maken van de kinderen samen met broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school zitten. Deze foto’s worden gemaakt op donderdag 29 augustus tussen 14.30 – 15.45 uur.

Daarvoor is een goede organisatie noodzakelijk. Daarom vragen we de ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken vóór maandag 26 augustus een mail te sturen met uw naam en de naam van uw kinderen naar lpoorthuis@skolo.nl .

U ontvangt dan vóór woensdag 28 augustus bericht hoe laat we u op school verwachten voor het maken van deze foto.

Later kunt u beslissen of u de gemaakte foto wel of niet wilt kopen.

  

Data en kalender augustus, september en oktober

Maandag 26 augustus:

Eerste schooldag

Dinsdag 27 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 3, start om 19.00 uur

Dinsdag 29 augustus:

Schoolfotograaf

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 4 t/m 8, start om 19.00 uur

Maandag 2 september t/m woensdag 4 september:

Kampdagen groep 8

Dinsdag 3 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Donderdag 5 september:

Leerlingen van groep 8 hebben vrij

Maandag 9 september:

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur

Dinsdag 10 september en donderdag 12 september:

Kennismakingsgesprekken

Woensdag 11 september:

Oud Papier

Maandag 16 september:

Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 25 september:

Kinderpostzegelactie (groep 7)

Dinsdag 1 oktober:

Fietscontrole voor groep 3 t/m 8

Maandag 7 oktober:

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 8 oktober:

Vergadering Ouderraad en MR om 19.00 uur

Woensdag 9 oktober:

Oud Papier

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober:

Herfstvakantie

Maandag 28 oktober:

Studiedag team, alle leerlingen vrij

Dinsdag 29 oktober:

Vergadering MR om 19.00 uur