Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december Katholieke Basisschool De Martinus

 

 Nieuwsbrief december katholieke basisschool De Martinus

 

Sinterklaas 2018

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten. We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op woensdag 5 december. De schooltijden voor deze dag zijn van 08.30 uur tot 12.15 uur.

We willen Sint en zijn pieten ’s morgens gezamenlijk welkom heten. Om dit te kunnen organiseren vragen we alle leerlingen om bij de eerste bel naar binnen te gaan, ze mogen dan de jas aanhouden. Rond 08.40 uur gaan we met zijn allen naar buiten om Sint en zijn pieten te verwelkomen. Ouders die de kinderen wegbrengen naar school en nog even willen kijken naar de aankomst van Sint vragen we achter de kinderen op de stoep te gaan staan.

De leerlingen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waarin ze optredens (liedjes en dansjes) zullen verzorgen. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen.

De ouderraad zorgt voor een versnapering en drinken. De kinderen hoeven dus zelf geen eten en drinken mee te nemen.

 

 Kerst

Op donderdagavond 20 december vieren we het kerstfeest. We beginnen de avond met een viering in de Maria Geboortekerk. Wij vragen u om uw kind(eren) om 16.50 uur bij de kerk te brengen. De leerkrachten staan voor de ingang van de kerk klaar om de kinderen op te vangen. Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar school, om daar te genieten van het kerstdiner.

Voor het ophalen van de kinderen na het kerstbuffet hebben we de volgende werkwijze:

·         De leerlingen van de groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en 19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.

·         De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in

de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen.

·         De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang

naar buiten.

We willen graag alle ouders, grootouders en andere belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom!

Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat!


De kerstvakantie is dit jaar van maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari. Op maandag 7 januari 2019 worden de kinderen weer op school verwacht.

nb.

De ouderraad heeft onlangs voor alle leerlingen borden en bestek aangeschaft om te gebruiken bij diverse activiteiten. De leerlingen hoeven voor het kerstdiner dus geen bord, bestek of beker mee te nemen.

 

Datum schoolreis

De datum voor de schoolreis is gewijzigd: Schoolreis is dit schooljaar op donderdag 6 juni 2019 (i.p.v. donderdag 20 juni 2019)

  

Uitnodiging informatieavond ‘instroomgroep’

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 1a of 1b ‘instromen’, uit voor de informatieavond op dinsdag 29 januari a.s. Tijdens deze informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol dat we hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden (groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.30 uur en duurt tot plm. 21.00 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar.

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond zijn geweest,

hoeven niet aanwezig te zijn. De inhoud van deze informatieavond zal grotendeels hetzelfde zijn.

  

Vanuit de MR…

 Even voorstellen,

Velen van u zullen mij al wel eens in de wandelgangen hebben zien lopen. Ik ben Suzanne Gijsberts en geef dit jaar met veel plezier les in groep 6.

Dit jaar zit ik voor het eerst in de MR. In de MR worden de schoolontwikkelingen besproken en wordt er gekeken naar de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. In de MR zijn wij vooral bezig met de beleidszaken in en rondom de school. Ik vind het leuk om hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

 


Opgave Vormselproject Maria Vlucht: voorjaar 2019
Vanuit de parochie Maria Vlucht

Inmiddels is afgesproken, dat op zondagmiddag 30 juni vanaf 13.00 uur in Losser een begin gemaakt zal worden met de voorbereiding van tieners en hun ouders op het ontvangen van het heilig Vormsel. Inzet is een gezellige middag m.m.v. onze jeugdwerker Ans te Lintelo waarop we als ouders, kinderen en pastor met elkaar kennis maken. De opgave voor het Vormselproject gaat in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Het Vormselproject zelf begint na de zomervakantie. We zullen bij de keuze van de data rekening houden met schooltijden van de kinderen. Vanaf maart / april zullen we verdere bekendheid gaan geven aan het project en de mogelijkheid tot opgave. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die volgend schooljaar in groep 8 of de brugklas zitten.

 Pastoraal werker Frank de Heus

 

 Gezinsvieringen

We nodigen in deze donkere tijd alle kinderen met hun ouders uit om samen met het koor Vivace het licht te laten schijnen in de vieringen op:

  • 2e zondag Advent   9 december  9.00 uur
  • Kinderkerk    24 december 16.00 uur
  • Kerstviering 24 december 17.00 uur

Wilt u op de hoogte zijn van de alle actuele activiteiten en vieringen?

Kijk dan op de website van de parochie Maria Vlucht.

Geloofsgemeenschap Katholiek Losser, H. Maria Geboortekerk.

 

Data en kalender december en januari

Woensdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Maandag 10 december

Vergadering MR om 19.00 uur

 Woensdag 12 december:

Oud Papier

Donderdag 20 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 28 december:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

 Woensdag 9 januari:

Groep 8 tot 14.30 uur naar school

Oud Papier

Maandag 22 januari:

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 24 januari

Vergadering OR om 20.00 uur

Dinsdag 29 januari

Informatieavond ‘instroomgroep’ om 19.30 uur

 

 

Nieuwsbrief november Katholieke Basisschool De Martinus

Schoolnaamfeest

Op donderdag 8 november vieren we op onze basisschool het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze zullen plaatsvinden. We willen u hierbij van harte uitnodigen!

‘s Ochtends om 9.45 uur zal er in de hal van onze school een samenkomst zijn waarin we samen met de leerlingen, het team, ouders en andere belangstellenden het schoolnaamfeest vieren. Aansluitend gaan de kinderen buitenspelen en nodigen we ouders en andere belangstellenden uit voor een kop koffie.

Samen delen, inzamelingsactie voor de ‘Verjaardagsbox-Losser’

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

 Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. “Wat is er met jou aan de hand?” vroeg Maarten. ‘Ach”, rilde de man, “ik heb het koud en ik heb zo’n honger”. Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?

 Plotseling kreeg hij een goed idee. “Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!” Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen. Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint. Omdat onze school de naam van Sint Martinus draagt, vieren we elk jaar, rondom 11 november, het schoolnaamfeest.

 

Kijkend naar het verhaal van Sint Martinus, die zijn mantel deelde, willen wij ook met anderen delen. Dit jaar kiezen we ervoor om een inzamelingsactie te houden die ten goede komt aan de ‘Verjaardagsbox-Losser’. Het idee is om op donderdag 8 november met de kinderen versierde verjaardagboxen te maken. Om deze boxen te vullen, vragen we ieder kind om voor 7 november zelf iets mee te nemen dat niet wordt gebruikt of gemist kan worden. Denk hierbij aan een knuffel, een spelletje, potloden etc.

Kort samengevat:

  • Ieder kind neemt voor 7 november een kleinigheid mee naar school. Dit presentje moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • in een schoenendoos passen,
  • niet gebruikt zijn of zo goed als nieuw,
  • geschikt zijn voor een kind in de basisschool-leeftijd,
  • het liefst iets dat niet speciaal gekocht wordt voor deze activiteit, maar gemist kan worden.
  • Op donderdagmiddag 8 november worden in de groepen de boxen (schoenendozen) versierd en vervolgens gevuld met de presentjes.
  • Aan het eind van deze middag worden de verjaardagboxen aangeboden en in ontvangst genomen door de ‘Verjaardagsbox-Losser’.

 

Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Studiedag 14 november, alle leerlingen vrij

Op woensdag 14 november is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.

 

Geboren

Op 5 oktober is Saar geboren. Wij feliciteren juf Laura, Jelle en Yara met de geboorte van hun dochter en zusje.

 

Greune Deal

Op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, werden in de gemeente Losser de eerste ‘Greune Deals’ ondertekend tussen de basisscholen en de gemeente Losser. Via de Greune Deals gaan de basisscholen en de gemeente samenwerken voor een duurzaam Losser in 2040.

Wethouder Marcel Wildschut: “In de Greune Deal leggen we vast dat medewerkers en leerlingen van een school zich samen inzetten om 10% te gaan besparen op het energieverbruik van hun school en bewust omgaan met afval. Een besparing van 10% op energie leidt tot al snel tot een kostenbesparing van bijna 20.000 euro. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen leren bewust om te gaan met energie. Tijdens de Greune Deal ondertekening heb ik al heel veel goede ideeën van de aanwezige kinderen gehoord: de verwarming iets lager, deuren sluiten en auto’s laten rijden op zonne-energie. Hartstikke goede ideeën!”

De scholieren zelf zijn aan zet! Ze worden eigenaar van de energierekening van hun school en proberen op hun eigen manier duurzaamheid op school, in de omgeving én thuis te stimuleren. In ruil daarvoor biedt de gemeente Losser energiemonitoring, een energiescan én een optimalisatie van de energie-instellingen aan. De gemeente biedt de scholen aan om gebruik te maken van de Energy Challenges. De Energy Challenges is een scholenwedstrijd waarbij scholen tegen elkaar strijden vóór duurzaamheid. Leerlingen organiseren met de Energy Challenges een duurzaamheidscampagne op school om zo leraren en medeleerlingen bewust te maken van energiebesparing en afvalscheiding. Aan deze challenge doen we als school mee. Hoe dit verder wordt vormgegeven zullen we in een van de volgende nieuwsbrieven laten weten.

 

Groepsbezetting groep 4

Juf Simone Hilberink is ziek. In de komende periode zal juf Jente Boekee (invalster) op de donderdagen en vrijdagen lesgeven in groep 4.

 

Even voorstellen

Hoi ik ben Yara. Ik ben 16 jaar en woon in Losser. Mijn hobby is dansen. Ik loop dit aankomende jaar stage in groep 7 op de woensdag en de donderdag. Ik ben begonnen aan de opleiding onderwijsassistent en zit nu in mijn eerste jaar. Als ik klaar ben met deze opleiding wil ik graag naar de pabo. Ik hoop dat ik met veel plezier mijn stage hier op basisschool De Martinus kan uitvoeren.

  

Hallo, mijn naam is Koen Olde Heuvel, ik ben 20 jaar oud. Ik zit momenteel in het eerste jaar van de academische pabo in Deventer. Voor mijn opleiding loop ik sinds enkele weken stage in groep 8. Het komende jaar zal ik iedere donderdag op de Martinus te vinden zijn. Sommigen van u zullen mij al kennen van de scouting, iedere zaterdag ben ik namelijk te vinden in de Zandbergen als leiding van de welpenspeltak van de Teylersgroep. Als u nog vragen heeft mag u mij altijd aanspreken op het schoolplein. Ik heb in ieder geval veel zin in het aankomende schooljaar!

 

Mijn naam is Noah Timmermans, ik ben 18 jaar oud en woon samen met mijn broer en mijn 2 honden (labradors) bij mijn ouders in Losser. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en zit nu in mijn 3e jaar, dit is ook mijn laatste jaar. Ik loop stage in groep 2 bij Juf Marloes. Mijn grootste passie is handbal, ik speel bij DSVD in Deurningen. Daarnaast houd ik ook van vakantie en uitgaan met mijn vriendinnen. Ik ga er samen met Marloes een fijn jaar van maken.

 

Mijn naam is Anne de Bruin, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Losser met mijn ouders en mijn hamster Miep. Vorig jaar heb ik mijn diploma gehaald op het Twents Carmel College op TL niveau in Losser. Op dit moment zit ik op het ROC Almelo en volg ik de opleiding onderwijsassistent niveau 4 leerjaar 1. Op maandag en dinsdag loop ik stage op basisschool De Martinus en soms heb ik een stage week. Ik vind het super leuk. 

 

Culturele voorstellingen en projecten

Workshop voor groep 5 en 6

Op vrijdag 9 november zullen de leerlingen van groep 5 en 6 deelnemen aan de muziekworkshop ‘Vette beats maken’. Deze workshop wordt op onze basisschool georganiseerd.

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Op maandag 12 november wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten.

We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen!

Workshop dans voor groep 3 en 4

Op dinsdag 13 november zullen de leerlingen van groep 3 en 4 deelnemen aan de workshop ‘dans emoties’. De workshop zal op onze basisschool plaatsvinden.

Dansvoorstelling voor groep 7 en 8

Op donderdag 15 november gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar de muziekschool Losser om te kijken en luisteren naar de voorstelling ‘Zandverhalen, het geheim van Kaidara’.

Groep 8 naar Risk Factory

De leerlingen van groep 8 gaan op donderdag 22 november op bezoek bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen worden met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen. De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser en door de Ouderraad van onze school (strooizoutactie). We willen de vele ouders, die zich hebben aangemeld om mee te rijden naar de ijsbaan, alvast hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet kunnen we deze activiteit niet aanbieden.

 

“Sinte Marten voggelken….”

“Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien…”

De kinderen van de groepen 1 t/m 6 worden op zaterdagmiddag 10 november om 14.00 uur uitgenodigd in de H. Maria Geboortekerk. St. Maarten zal er dan ook zijn. Hij vertelt zijn verhaal over het delen van de jas/mantel. De kinderen zingen uiteraard dat mooie lied voor hem. Dan gaan ze samen in optocht door het dorp. Op 10 plekken wordt snoep uitgedeeld. Want delen dat deed St. Maarten ook. We sluiten af bij ’t Lossers Hoes.

Martinikeerlkes, Oranje Comité, Ondernemers Losser, Gemeente Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser.

 

Gezinsviering

Op zondag 11 november is er om 9.00 uur in de H. Maria Geboorte kerk een gezinsviering met als thema: Martinus. Na afloop van de viering is er een lampionoptocht in de kerk.

In de kerk zijn lampions aanwezig voor de kinderen.

 

Data en kalender november en december

 Dinsdag 6 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Informatieavond Twents Carmel College voor ouders van de leerlingen van groep 8

Donderdag 8 november

Schoolnaamfeest

Vrijdag 9 november

Workshop Vette beats voor groep 5 en 6

Voorleeswedstrijd basisschool de Martinus groep 5,6,7 en 8

Maandag 12 november

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Dinsdag 13 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Workshop Dans emoties voor groep 3 en 4

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 14 november

Alle leerlingen vrij (studiedag team De Martinus)

Oud Papier

Donderdag 15 november

Voorstelling ‘Zandverhalen, het geheim van Kaidara’ voor groep 7 en 8

Maandag 19 november

10-minutengesprekken

Dinsdag 20 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Donderdag 22 november

Bezoek aan de Risk-factory voor groep 8

10-minutengesprekken

Dinsdag 27 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Vergadering GMR om 20.00 uur

Woensdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Maandag 10 december

Vergadering MR om 19.00 uur

 Woensdag 12 december:

Oud Papier

Donderdag 20 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie

Donderdag 27 december en vrijdag 28 december:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

Nieuwsbrief oktober 2018

Kinderboekenweek 2018 op onze basisschool.

Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is ‘Vriendschap’.

De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018.

Op school besteden we in de Kinderboekenweek aandacht aan het thema. Daarnaast starten we met de voorleeswedstrijd in de groepen 4 t/m 8.

 

Voorleeswedstrijd

We houden vanaf 3 oktober in de groepen 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd. De winnaars van de groepen 4 en 5 mogen voorlezen in de kleutergroepen.

Vrijdag 9 november wordt door de winnaars uit groep 6, 7 en 8 gestreden om de titel ‘voorleeskampioen van de Martinus’. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap van Losser.

 

Informatieavond groep 8

Op dinsdag 6 november wordt er door het Twents Carmel College een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De informatieavond is op onze school van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Culturele voorstellingen en projecten

 

Auteur in groep 7

Auteur Janneke Schotveld komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op vrijdag 5 oktober op bezoek in groep 7.

 

Illustrator in groep 4

Op vrijdag 12 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Marja Meijer.

 

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop de leerlingen van de groepen 6 en 7 gaan schaatsen: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november.

Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen.

 

Data en kalender oktober en november

Woensdag 3 oktober: Opening Kinderboekenweek

Vrijdag 5 oktober: Bezoek auteur Janneke Schotveld in groep 7

Woensdag 10 oktober: Oud Papier

Vrijdag 12 oktober: Bezoek illustrator Marja Meijer in groep 4

Dinsdag 16 oktober: Vergadering GMR om 20.00 uur

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: Herfstvakantie

Maandag 29 oktober: Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 31 november: Groep 8 tot 14.30 uur naar school

Dinsdag 6 november: Schoolschaatsen groep 6 en 7

Dinsdag 6 november: Informatieavond TCC voor ouders van de leerlingen van groep 8

Donderdag 8 november: Schoolnaamfeest

Maandag 12 november: ‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Dinsdag 13 november: Schoolschaatsen groep 6 en 7

Dinsdag 13 november: Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 14 november: Alle leerlingen vrij (studiedag team De Martinus)

Woensdag 14 november: Oud Papier

Maandag 19 november: 10-minutengesprekken

Dinsdag 20 november: Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Donderdag 22 november: 10-minutengesprekken

Dinsdag 27 november: Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Dinsdag 27 november: Vergadering GMR om 20.00 uur

 

Bekijk hier de PDF versie van de nieuwsbrief KBS De Martinus oktober 2018