Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juli 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We kunnen terugkijken op een mooi schooljaar met twee verdrietige gebeurtenissen maar ook vele mooie momenten. Fijn om te zien dat er zo’n grote betrokkenheid is!

We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie!

  

Afscheid groep 8

Dinsdagavond 9 juli begint op 18.30 uur de afscheidsavond voor groep 8. Het hoogtepunt van deze avond is natuurlijk de musical “Alles Overboord”.

Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s van de leerlingen uit groep 8 zijn van harte uitgenodigd op deze avond. Ze hebben hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. Iedereen heeft de afgelopen weken hard gewerkt: teksten leren, dansjes oefenen en decors maken. We zijn benieuwd!

De leerlingen uit groep 1, 2 en 3 zullen dinsdag 9 juli ’s morgens de musical bekijken. Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 voert groep 8 ’s middags de musical op. We wensen alle leerlingen van groep 8 zowel in het voortgezet onderwijs als in hun verdere schoolloopbaan veel succes:

Jongens en meisjes van groep 8,

We hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op onze school en vinden het leuk om jullie nog een keer terug te zien en te horen hoe het met jullie gaat. Tijdens de afscheidsavond nemen we van ieder van jullie apart afscheid

 

 Afscheid leden van de ouderraad en voorzitter MR

Aan het eind van het schooljaar nemen Carine Beld, Sylvia Bies, Patrick Bauma, Petra van Coevorden en Wendy Ter Beek afscheid van de Ouderraad. Daarnaast neemt Jurgen Scheffer afscheid als voorzitter van de MR. Ze hebben zich enorm ingezet bij allerlei activiteiten rondom school. We willen ze hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet voor onze school.

Maaike Welpelo is de nieuwe voorzitter van de MR. Zij zal zich in de eerste nieuwsbrief van komend schooljaar aan u voorstellen.

 

Geboren

Op 10 mei zijn Marlie, Romee en Ruben geboren. Wij feliciteren juf Aniek, Gerben en Joris met de geboorte van hun dochters, zoon, zusjes en broertje.

 

Groepsbezetting

Juf Merlin Asbroek is met zwangerschapsverlof. In de laatste 2 weken van dit schooljaar zullen Jorieke Loohuis en Nancy Roozeboom in groep 1b haar vervangen.

 

 Voorjaarmarkt

In mei hebben we een voorjaarsmarkt georganiseerd. Tijdens deze voorjaarsmarkt hebben de leerlingen middels de sponsorloop geld bijeen gebracht voor de Clini Clowns en voor school. Daarna kon iedereen bij de circuspiste kijken naar de groepsoptredens, spelletjes doen en een kijkje nemen in de lokalen. Prachtig om te zien dat we zoveel belangstellende waren!

Door de leerlingen is maar liefst € 3000 bij elkaar gebracht. De helft van de opbrengst is naar de Clini Clowns gegaan. Stichting Cliniclowns Nederland bedankt iedereen voor het mooie bedrag en geven aan dat zij dankzij deze donatie meer waardevolle geluksmomenten kunnen geven aan zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie. Met de andere helft van de opbrengst willen we de hal opnieuw inrichten. De opbrengst van de verkoop van eten en drinken tijdens de voorjaarsmarkt zal ook hiervoor gebruikt worden.

 

 Klankbordavond

Tijdens de georganiseerde klankbordavond op 21 mei hebben we met ongeveer 20 ouders en een aantal leerkrachten rondom een aantal thema’s in kleinere gespreksgroepen gesproken. Er is gesproken over bijv. de inspraak van leerlingen, informatievoorziening richting ouders en het beleid rondom huiswerk. Voor ons een hele waardevolle avond, de informatie vanuit deze gesprekken wordt gebruikt bij het beleid voor de komende jaren. Op de algemene informatieavonden in september zullen we kort onze bevindingen presenteren.

  

Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 12 juli.

Om 12.00 uur willen we dan samen met alle kinderen en ouders op het schoolplein het schooljaar afsluiten. Tussen 11.30 uur en 12.00 uur verzamelen de kinderen en leerkrachten op het schoolplein. Ook de kinderen van de groepen 1 en 8 nodigen we natuurlijk ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We vinden het ook leuk als u als ouders aanwezig bent. Vanaf 11.30 uur staat er koffie en thee klaar!

We verwachten alle leerlingen op maandag 26 augustus weer op school.

n.b. De leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 10 juli de laatste schooldag, de leerlingen van groep 1 op donderdag 11 juli.

 

Even voorstellen…

Na de zomervakantie kom ik, Evelien Hannink, werken op De Martinus. In de afgelopen jaren heb ik verschillende werkzaamheden binnen en buiten het onderwijs vervuld, als vervolg op de pabo en de master psychologie. Momenteel werk ik op invalbasis als leerkracht en volg ik een traineeship bij Stichting Present. In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met muziek (piano en gitaar spelen) en spreek ik graag af met

vrienden en familie.

 

Data / activiteiten in juli

Maandag 1 juli

Vossenjacht (’s middags)

Dinsdag 2 juli

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 9 juli

Afscheidsavond groep 8

Woensdag 10 juli

Oud Papier

Vrijdag 12 juli

Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!

  

Data en kalender nieuwe schooljaar

Hieronder vast enkele data om op de kalender te vermelden voor het begin van het nieuwe schooljaar.

Maandag 26 augustus: 

Eerste schooldag

Maandag 2 september t/m woensdag 5 september:

Kampdagen groep 8 (ouders van de leerlingen ontvangen hierover informatie in de laatste schoolweek van dit schooljaar)

Dinsdag 27 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4 om 19.00 uur

Donderdag 29 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 5 t/m 8 om 19.00 uur

Maandag 9 september:

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur

Woensdag 11 september:

Oud Papier

Dinsdag 10 september en donderdag 12 september:

Startgesprekken

Maandag 16 september:

Vergadering MR

 

Uiterlijk 1 augustus zijn alle data voor volgend schooljaar die van u van belang zijn in het ouderportaal zichtbaar.

Nieuwsbrief februari Katholieke Basisschool De Martinus

Carnaval

 Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school.

De schooltijden zijn voor alle leerlingen op deze feestelijke dag aangepast:

Alle leerlingen komen van 8.30 uur tot 13.00 uur op school. De ouderraad trakteert iedereen op een versnapering. Deze dag hoef je dus geen eten en drinken mee te nemen. Er zal om 12.00 uur geen lunchpauze zijn, na 13.00 uur kan er thuis geluncht worden.

Alle groepen verzorgen een optreden maar je kunt ook individueel of met een groepje meedoen aan Martinus Got Talent! Kun je goed zingen, dansen, een instrument bespelen of heb je een andere leuke act dan mag je je opgeven op de lijsten die bij de ingang van de klassen hangen. Opgeven kan t/m vrijdag 8 februari.

Om iedereen de kans te geven mee te kunnen doen mag je maar met 1 act meedoen. Afhankelijk van het aantal opgaves kan het zijn dat je act niet langer dan 2 minuten mag duren. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

We gaan er een mooi feestje van maken! Trek je gaafste carnavalskleding aan! De gehele dag zal de Prins(es) en Adjudant(e) uit groep 8, samen met het Keizerskroontje en de Adjudant(e) uit groep 4 in de polonaise voorop lopen. Binnenkort zal het verkiezingsspektakel plaatsvinden.

We vragen wel vriendelijk om geen spuitbussen en/of confetti mee te nemen naar school.

 

Carnavalsmis

Op zaterdag 23 februari is er een Carnavalsmis om 19.00 uur in de H. Maria Geboortekerk. Deze Carnavalsmis wordt georganiseerd door de Gaffel Oaskes. Iedereen mag verkleed komen.

 

Rapport en gesprekken

Op donderdag 14 februari krijgen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De oudergesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari. De uitnodigingen voor de gesprekken ontvangt u via mail op dinsdag 12 februari. We verwachten dat de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 aanwezig zijn bij deze gesprekken. Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen bespreken. Tijdens de gesprekken van de leerlingen van groep 8 wordt tevens het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

We vragen alle kinderen om vóór 8 februari de rapportmap in een plastic tas mee te nemen naar school.

 

Te laat komen

In de afgelopen periode merken we, dat een aantal leerlingen te laat op school zijn. Dit is storend voor de klas en de leerkracht, maar zeker ook niet prettig voor de leerling die te laat de groep binnenkomt. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind dagelijks op tijd in de klas is?

 

Voorjaarsmarkt op donderdag 16 mei

Noteer vast in uw agenda: op donderdag 16 mei organiseren we op De Martinus van 17.00 – 19.00 uur een voorjaarsmarkt. In de volgende nieuwsbrieven zal er meer informatie zijn over deze voorjaarsmarkt.

 

 Culturele voorstellingen en projecten

Voorstelling ‘De Drakentemmer’ voor groep 1 en 2

Op dinsdag 12 februari gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de muziekschool om te kijken naar de voorstelling ‘De Drakentemmer’.

 

 Data en kalender februari en maart

Dinsdag 5 februari:

Vergadering GMR om 20.00 uur

Woensdag 13 februari:

Oud Papier

Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari:

Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij

Dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari:

Gesprekken ouders groep 1 t/m 5

Gesprekken leerlingen en ouders groep 6 t/m 8

Woensdag 27 februari:

Alle leerlingen van groep 8 tot 14.30 uur naar school

Vrijdag 1 maart:

Carnaval voor alle leerlingen, 8.30 – 13.00 uur

Maandag 4 maart en dinsdag 5 maart:

Carnaval, alle leerlingen vrij

Woensdag 13 maart:

Oud Papier

 

Nieuwsbrief januari Katholieke Basisschool De Martinus

 

De beste wensen

Allereerst wensen wij u, in alle opzichten, een goed 2019 toe! We hopen dat iedereen het jaar met frisse moed zal beginnen en dat de meeste goede voornemens zullen worden gerealiseerd.

 

Groepsbezetting in januari

Op donderdag 17 en vrijdag 18 januari gaan we met een aantal leerkrachten skiën in Oostenrijk. De groepsbezetting voor de groepen 1a en 5 is op deze dagen gewijzigd:

Groep 1a:   donderdag 17 januari; juf Erna Verheijen

Groep 5:     donderdag 17 januari; juf Elena Bunskoek en Dagmar Stamborg

Bart Rikhof, Monique Keur, Aniek Wigger, Jorieke Loohuis, Nancy Roozeboom, Suzanne Gijsberts, Ansjelien Steffens en Léon Poorthuis gaan mee naar Oostenrijk.

 

Bedankt!

Langs deze weg willen we Denniël Reuvers bedanken voor het beschikbaar stellen van een auto op 5 december. Dankzij auto Reuvers werd Sinterklaas in een mooie cabriolet naar school gereden.

 

Gezonde keuzes stimuleren

Wij vinden het als school belangrijk om het gebruik van gezonde voeding te stimuleren. Dit willen we graag samen met u als ouders doen. We stellen het op prijs wanneer u uw kinderen elke dag een gezonde pauze en lunch meegeeft. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de traktaties. Kinderen krijgen per schooljaar algauw 25 traktaties, Dat mag ook, want jarig zijn is feest! We willen u wel vragen om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken.

 

Kersthandbaltoernooi basisscholen in Losser

Op vrijdag 28 december hebben er twee teams meegedaan in sporthal de Fakkel aan de jaarlijkse kampioenschappen schoolhandbal van de gemeente Losser. Zowel het meisjesteam als het jongensteam van groep 8 hebben goed hun best gedaan. Het jongensteam behaalde zelfs de tweede plaats! Al met al een erg goed en sportief toernooi van al onze teams. Knap gedaan!

 

Carnaval 2019

Dit jaar vieren we op De Martinus wel een heel bijzonder carnavalsfeest, nu de Hoogheden van Losser (Prins en de Adjudanten) allemaal ouders van De Martinus zijn. We wensen het trio en de hofchauffeuse met het hele gevolg een spetterend carnavalsfeest toe.

 

 

 

De nationale voorleesdagen, 23 januari t/m 2 februari 2019

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. Tijdens deze weken is er in school veel aandacht voor voorleesactiviteiten. Waarom is voorlezen zo belangrijk?

 • Bevordert het leesplezier.
 • Breidt de woordenschat uit.
 • Draagt bij aan een goede taalontwikkeling.
 • Dagelijks voorlezen vormt een goede basis voor het latere lezen.

Op 23 januari komt daarom een brandweer op bezoek om op speelse wijze met het boek ‘Oei de taart’ de kinderen mee te nemen in de wereld van brandveiligheid. Wat is een rookmelder, is afgesproken wat te doen als er brand thuis is en welk nummer moet je dan bellen? Voorbeelden van vragen waar we met de kinderen over praten. Na het voorlezen mogen kinderen vragen stellen over de brandweer en mogen ze het brandweerpak en de helm bekijken.

 

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 5: workshop ‘Prehistorische dieren’

Op donderdag 10 januari krijgen de leerlingen van groep 5 de workshop ‘Prehistorische dieren in speksteen’ aangeboden. Door de leerlingen wordt een speksteen beeldje gemaakt. We vragen de kinderen van groep 5 deze dag een oud T-shirt en een oude handdoek mee te nemen, die daarna weggegooid mag worden.

 

Tennislessen voor groep 2 en groep 4

In de komende periode worden er twee tennislessen gegeven in groep 2 en groep 4.

De tennislessen van groep 2 worden gegeven op donderdag 10 januari en donderdag 17 februari in de speelzaal van onze school.

In groep 4 worden de tennislessen op donderdagmorgen 24 januari en 31 januari gegeven. We vragen de kinderen van groep 4 om op die dagen de gymspullen mee te nemen naar school.

 

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Op maandag 28 januari wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van de groepen 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze ochtend maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten:

We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen.

 

Data en kalender januari en februari

Woensdag 9 januari:

Oud Papier

 Donderdag 10 januari:

Tennisles voor groep 2

Workshop ‘Prehistorische dieren in speksteen’ voor groep 5

Donderdag 17 januari:

Tennisles voor groep 2

Maandag 21 januari:

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 24 januari:

Tennisles voor groep 4

Vergadering OR om 20.00 uur

Maandag 28 januari:

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Dinsdag 29 januari:

Informatieavond voor de ouders van de instroomgroep (19.30 uur)

Donderdag 31 januari:

Tennisles voor groep 4

Dinsdag 5 februari:

Vergadering GMR om 20.00 uur

Woensdag 13 februari:

Oud Papier

Donderdag 14 februari:

Rapport 1

Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari:

Voorjaarsvakantie

Dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari:

Rapportgesprekken

Nieuwsbrief december Katholieke Basisschool De Martinus

 

 Nieuwsbrief december katholieke basisschool De Martinus

 

Sinterklaas 2018

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten. We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op woensdag 5 december. De schooltijden voor deze dag zijn van 08.30 uur tot 12.15 uur.

We willen Sint en zijn pieten ’s morgens gezamenlijk welkom heten. Om dit te kunnen organiseren vragen we alle leerlingen om bij de eerste bel naar binnen te gaan, ze mogen dan de jas aanhouden. Rond 08.40 uur gaan we met zijn allen naar buiten om Sint en zijn pieten te verwelkomen. Ouders die de kinderen wegbrengen naar school en nog even willen kijken naar de aankomst van Sint vragen we achter de kinderen op de stoep te gaan staan.

De leerlingen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waarin ze optredens (liedjes en dansjes) zullen verzorgen. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen.

De ouderraad zorgt voor een versnapering en drinken. De kinderen hoeven dus zelf geen eten en drinken mee te nemen.

 

 Kerst

Op donderdagavond 20 december vieren we het kerstfeest. We beginnen de avond met een viering in de Maria Geboortekerk. Wij vragen u om uw kind(eren) om 16.50 uur bij de kerk te brengen. De leerkrachten staan voor de ingang van de kerk klaar om de kinderen op te vangen. Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar school, om daar te genieten van het kerstdiner.

Voor het ophalen van de kinderen na het kerstbuffet hebben we de volgende werkwijze:

·         De leerlingen van de groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en 19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.

·         De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in

de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen.

·         De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang

naar buiten.

We willen graag alle ouders, grootouders en andere belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom!

Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat!


De kerstvakantie is dit jaar van maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari. Op maandag 7 januari 2019 worden de kinderen weer op school verwacht.

nb.

De ouderraad heeft onlangs voor alle leerlingen borden en bestek aangeschaft om te gebruiken bij diverse activiteiten. De leerlingen hoeven voor het kerstdiner dus geen bord, bestek of beker mee te nemen.

 

Datum schoolreis

De datum voor de schoolreis is gewijzigd: Schoolreis is dit schooljaar op donderdag 6 juni 2019 (i.p.v. donderdag 20 juni 2019)

  

Uitnodiging informatieavond ‘instroomgroep’

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 1a of 1b ‘instromen’, uit voor de informatieavond op dinsdag 29 januari a.s. Tijdens deze informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol dat we hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden (groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.30 uur en duurt tot plm. 21.00 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar.

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond zijn geweest,

hoeven niet aanwezig te zijn. De inhoud van deze informatieavond zal grotendeels hetzelfde zijn.

  

Vanuit de MR…

 Even voorstellen,

Velen van u zullen mij al wel eens in de wandelgangen hebben zien lopen. Ik ben Suzanne Gijsberts en geef dit jaar met veel plezier les in groep 6.

Dit jaar zit ik voor het eerst in de MR. In de MR worden de schoolontwikkelingen besproken en wordt er gekeken naar de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. In de MR zijn wij vooral bezig met de beleidszaken in en rondom de school. Ik vind het leuk om hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

 


Opgave Vormselproject Maria Vlucht: voorjaar 2019
Vanuit de parochie Maria Vlucht

Inmiddels is afgesproken, dat op zondagmiddag 30 juni vanaf 13.00 uur in Losser een begin gemaakt zal worden met de voorbereiding van tieners en hun ouders op het ontvangen van het heilig Vormsel. Inzet is een gezellige middag m.m.v. onze jeugdwerker Ans te Lintelo waarop we als ouders, kinderen en pastor met elkaar kennis maken. De opgave voor het Vormselproject gaat in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Het Vormselproject zelf begint na de zomervakantie. We zullen bij de keuze van de data rekening houden met schooltijden van de kinderen. Vanaf maart / april zullen we verdere bekendheid gaan geven aan het project en de mogelijkheid tot opgave. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die volgend schooljaar in groep 8 of de brugklas zitten.

 Pastoraal werker Frank de Heus

 

 Gezinsvieringen

We nodigen in deze donkere tijd alle kinderen met hun ouders uit om samen met het koor Vivace het licht te laten schijnen in de vieringen op:

 • 2e zondag Advent   9 december  9.00 uur
 • Kinderkerk    24 december 16.00 uur
 • Kerstviering 24 december 17.00 uur

Wilt u op de hoogte zijn van de alle actuele activiteiten en vieringen?

Kijk dan op de website van de parochie Maria Vlucht.

Geloofsgemeenschap Katholiek Losser, H. Maria Geboortekerk.

 

Data en kalender december en januari

Woensdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Maandag 10 december

Vergadering MR om 19.00 uur

 Woensdag 12 december:

Oud Papier

Donderdag 20 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 28 december:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

 Woensdag 9 januari:

Groep 8 tot 14.30 uur naar school

Oud Papier

Maandag 22 januari:

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 24 januari

Vergadering OR om 20.00 uur

Dinsdag 29 januari

Informatieavond ‘instroomgroep’ om 19.30 uur

 

 

Nieuwsbrief november Katholieke Basisschool De Martinus

Schoolnaamfeest

Op donderdag 8 november vieren we op onze basisschool het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze zullen plaatsvinden. We willen u hierbij van harte uitnodigen!

‘s Ochtends om 9.45 uur zal er in de hal van onze school een samenkomst zijn waarin we samen met de leerlingen, het team, ouders en andere belangstellenden het schoolnaamfeest vieren. Aansluitend gaan de kinderen buitenspelen en nodigen we ouders en andere belangstellenden uit voor een kop koffie.

Samen delen, inzamelingsactie voor de ‘Verjaardagsbox-Losser’

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

 Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. “Wat is er met jou aan de hand?” vroeg Maarten. ‘Ach”, rilde de man, “ik heb het koud en ik heb zo’n honger”. Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?

 Plotseling kreeg hij een goed idee. “Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!” Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen. Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint. Omdat onze school de naam van Sint Martinus draagt, vieren we elk jaar, rondom 11 november, het schoolnaamfeest.

 

Kijkend naar het verhaal van Sint Martinus, die zijn mantel deelde, willen wij ook met anderen delen. Dit jaar kiezen we ervoor om een inzamelingsactie te houden die ten goede komt aan de ‘Verjaardagsbox-Losser’. Het idee is om op donderdag 8 november met de kinderen versierde verjaardagboxen te maken. Om deze boxen te vullen, vragen we ieder kind om voor 7 november zelf iets mee te nemen dat niet wordt gebruikt of gemist kan worden. Denk hierbij aan een knuffel, een spelletje, potloden etc.

Kort samengevat:

 • Ieder kind neemt voor 7 november een kleinigheid mee naar school. Dit presentje moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • in een schoenendoos passen,
 • niet gebruikt zijn of zo goed als nieuw,
 • geschikt zijn voor een kind in de basisschool-leeftijd,
 • het liefst iets dat niet speciaal gekocht wordt voor deze activiteit, maar gemist kan worden.
 • Op donderdagmiddag 8 november worden in de groepen de boxen (schoenendozen) versierd en vervolgens gevuld met de presentjes.
 • Aan het eind van deze middag worden de verjaardagboxen aangeboden en in ontvangst genomen door de ‘Verjaardagsbox-Losser’.

 

Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Studiedag 14 november, alle leerlingen vrij

Op woensdag 14 november is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.

 

Geboren

Op 5 oktober is Saar geboren. Wij feliciteren juf Laura, Jelle en Yara met de geboorte van hun dochter en zusje.

 

Greune Deal

Op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, werden in de gemeente Losser de eerste ‘Greune Deals’ ondertekend tussen de basisscholen en de gemeente Losser. Via de Greune Deals gaan de basisscholen en de gemeente samenwerken voor een duurzaam Losser in 2040.

Wethouder Marcel Wildschut: “In de Greune Deal leggen we vast dat medewerkers en leerlingen van een school zich samen inzetten om 10% te gaan besparen op het energieverbruik van hun school en bewust omgaan met afval. Een besparing van 10% op energie leidt tot al snel tot een kostenbesparing van bijna 20.000 euro. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen leren bewust om te gaan met energie. Tijdens de Greune Deal ondertekening heb ik al heel veel goede ideeën van de aanwezige kinderen gehoord: de verwarming iets lager, deuren sluiten en auto’s laten rijden op zonne-energie. Hartstikke goede ideeën!”

De scholieren zelf zijn aan zet! Ze worden eigenaar van de energierekening van hun school en proberen op hun eigen manier duurzaamheid op school, in de omgeving én thuis te stimuleren. In ruil daarvoor biedt de gemeente Losser energiemonitoring, een energiescan én een optimalisatie van de energie-instellingen aan. De gemeente biedt de scholen aan om gebruik te maken van de Energy Challenges. De Energy Challenges is een scholenwedstrijd waarbij scholen tegen elkaar strijden vóór duurzaamheid. Leerlingen organiseren met de Energy Challenges een duurzaamheidscampagne op school om zo leraren en medeleerlingen bewust te maken van energiebesparing en afvalscheiding. Aan deze challenge doen we als school mee. Hoe dit verder wordt vormgegeven zullen we in een van de volgende nieuwsbrieven laten weten.

 

Groepsbezetting groep 4

Juf Simone Hilberink is ziek. In de komende periode zal juf Jente Boekee (invalster) op de donderdagen en vrijdagen lesgeven in groep 4.

 

Even voorstellen

Hoi ik ben Yara. Ik ben 16 jaar en woon in Losser. Mijn hobby is dansen. Ik loop dit aankomende jaar stage in groep 7 op de woensdag en de donderdag. Ik ben begonnen aan de opleiding onderwijsassistent en zit nu in mijn eerste jaar. Als ik klaar ben met deze opleiding wil ik graag naar de pabo. Ik hoop dat ik met veel plezier mijn stage hier op basisschool De Martinus kan uitvoeren.

  

Hallo, mijn naam is Koen Olde Heuvel, ik ben 20 jaar oud. Ik zit momenteel in het eerste jaar van de academische pabo in Deventer. Voor mijn opleiding loop ik sinds enkele weken stage in groep 8. Het komende jaar zal ik iedere donderdag op de Martinus te vinden zijn. Sommigen van u zullen mij al kennen van de scouting, iedere zaterdag ben ik namelijk te vinden in de Zandbergen als leiding van de welpenspeltak van de Teylersgroep. Als u nog vragen heeft mag u mij altijd aanspreken op het schoolplein. Ik heb in ieder geval veel zin in het aankomende schooljaar!

 

Mijn naam is Noah Timmermans, ik ben 18 jaar oud en woon samen met mijn broer en mijn 2 honden (labradors) bij mijn ouders in Losser. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en zit nu in mijn 3e jaar, dit is ook mijn laatste jaar. Ik loop stage in groep 2 bij Juf Marloes. Mijn grootste passie is handbal, ik speel bij DSVD in Deurningen. Daarnaast houd ik ook van vakantie en uitgaan met mijn vriendinnen. Ik ga er samen met Marloes een fijn jaar van maken.

 

Mijn naam is Anne de Bruin, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Losser met mijn ouders en mijn hamster Miep. Vorig jaar heb ik mijn diploma gehaald op het Twents Carmel College op TL niveau in Losser. Op dit moment zit ik op het ROC Almelo en volg ik de opleiding onderwijsassistent niveau 4 leerjaar 1. Op maandag en dinsdag loop ik stage op basisschool De Martinus en soms heb ik een stage week. Ik vind het super leuk. 

 

Culturele voorstellingen en projecten

Workshop voor groep 5 en 6

Op vrijdag 9 november zullen de leerlingen van groep 5 en 6 deelnemen aan de muziekworkshop ‘Vette beats maken’. Deze workshop wordt op onze basisschool georganiseerd.

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Op maandag 12 november wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten.

We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen!

Workshop dans voor groep 3 en 4

Op dinsdag 13 november zullen de leerlingen van groep 3 en 4 deelnemen aan de workshop ‘dans emoties’. De workshop zal op onze basisschool plaatsvinden.

Dansvoorstelling voor groep 7 en 8

Op donderdag 15 november gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar de muziekschool Losser om te kijken en luisteren naar de voorstelling ‘Zandverhalen, het geheim van Kaidara’.

Groep 8 naar Risk Factory

De leerlingen van groep 8 gaan op donderdag 22 november op bezoek bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen worden met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen. De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser en door de Ouderraad van onze school (strooizoutactie). We willen de vele ouders, die zich hebben aangemeld om mee te rijden naar de ijsbaan, alvast hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet kunnen we deze activiteit niet aanbieden.

 

“Sinte Marten voggelken….”

“Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien…”

De kinderen van de groepen 1 t/m 6 worden op zaterdagmiddag 10 november om 14.00 uur uitgenodigd in de H. Maria Geboortekerk. St. Maarten zal er dan ook zijn. Hij vertelt zijn verhaal over het delen van de jas/mantel. De kinderen zingen uiteraard dat mooie lied voor hem. Dan gaan ze samen in optocht door het dorp. Op 10 plekken wordt snoep uitgedeeld. Want delen dat deed St. Maarten ook. We sluiten af bij ’t Lossers Hoes.

Martinikeerlkes, Oranje Comité, Ondernemers Losser, Gemeente Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser.

 

Gezinsviering

Op zondag 11 november is er om 9.00 uur in de H. Maria Geboorte kerk een gezinsviering met als thema: Martinus. Na afloop van de viering is er een lampionoptocht in de kerk.

In de kerk zijn lampions aanwezig voor de kinderen.

 

Data en kalender november en december

 Dinsdag 6 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Informatieavond Twents Carmel College voor ouders van de leerlingen van groep 8

Donderdag 8 november

Schoolnaamfeest

Vrijdag 9 november

Workshop Vette beats voor groep 5 en 6

Voorleeswedstrijd basisschool de Martinus groep 5,6,7 en 8

Maandag 12 november

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Dinsdag 13 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Workshop Dans emoties voor groep 3 en 4

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 14 november

Alle leerlingen vrij (studiedag team De Martinus)

Oud Papier

Donderdag 15 november

Voorstelling ‘Zandverhalen, het geheim van Kaidara’ voor groep 7 en 8

Maandag 19 november

10-minutengesprekken

Dinsdag 20 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Donderdag 22 november

Bezoek aan de Risk-factory voor groep 8

10-minutengesprekken

Dinsdag 27 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Vergadering GMR om 20.00 uur

Woensdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Maandag 10 december

Vergadering MR om 19.00 uur

 Woensdag 12 december:

Oud Papier

Donderdag 20 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie

Donderdag 27 december en vrijdag 28 december:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

Nieuwsbrief oktober 2018

Kinderboekenweek 2018 op onze basisschool.

Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is ‘Vriendschap’.

De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018.

Op school besteden we in de Kinderboekenweek aandacht aan het thema. Daarnaast starten we met de voorleeswedstrijd in de groepen 4 t/m 8.

 

Voorleeswedstrijd

We houden vanaf 3 oktober in de groepen 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd. De winnaars van de groepen 4 en 5 mogen voorlezen in de kleutergroepen.

Vrijdag 9 november wordt door de winnaars uit groep 6, 7 en 8 gestreden om de titel ‘voorleeskampioen van de Martinus’. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap van Losser.

 

Informatieavond groep 8

Op dinsdag 6 november wordt er door het Twents Carmel College een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De informatieavond is op onze school van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Culturele voorstellingen en projecten

 

Auteur in groep 7

Auteur Janneke Schotveld komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op vrijdag 5 oktober op bezoek in groep 7.

 

Illustrator in groep 4

Op vrijdag 12 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Marja Meijer.

 

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop de leerlingen van de groepen 6 en 7 gaan schaatsen: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november.

Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen.

 

Data en kalender oktober en november

Woensdag 3 oktober: Opening Kinderboekenweek

Vrijdag 5 oktober: Bezoek auteur Janneke Schotveld in groep 7

Woensdag 10 oktober: Oud Papier

Vrijdag 12 oktober: Bezoek illustrator Marja Meijer in groep 4

Dinsdag 16 oktober: Vergadering GMR om 20.00 uur

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: Herfstvakantie

Maandag 29 oktober: Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 31 november: Groep 8 tot 14.30 uur naar school

Dinsdag 6 november: Schoolschaatsen groep 6 en 7

Dinsdag 6 november: Informatieavond TCC voor ouders van de leerlingen van groep 8

Donderdag 8 november: Schoolnaamfeest

Maandag 12 november: ‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Dinsdag 13 november: Schoolschaatsen groep 6 en 7

Dinsdag 13 november: Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 14 november: Alle leerlingen vrij (studiedag team De Martinus)

Woensdag 14 november: Oud Papier

Maandag 19 november: 10-minutengesprekken

Dinsdag 20 november: Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Donderdag 22 november: 10-minutengesprekken

Dinsdag 27 november: Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

Dinsdag 27 november: Vergadering GMR om 20.00 uur

 

Bekijk hier de PDF versie van de nieuwsbrief KBS De Martinus oktober 2018