Nieuwsbrief januari KBS De Martinus

De beste wensen

Allereerst wensen wij u, in alle opzichten, een goed 2020 toe!

We hopen dat iedereen het jaar met frisse moed zal beginnen en dat de meeste goede voornemens zullen worden gerealiseerd.

 

Groepsbezetting in januari

Op donderdag 16 en vrijdag 17 januari gaan we met een aantal leerkrachten skiën in Oostenrijk.

Bart Rikhof, Monique Keur, Aniek Wigger, Jorieke Loohuis, Suzanne Gijsberts, Ansjelien Steffens en Léon Poorthuis gaan mee naar Oostenrijk.

Hierdoor is er een kleine wijziging in de groepsbezetting. Juf Marloes Engbers zal beide dagen in groep 6 lesgeven. Tevens zal Juf Merlin Asbroek op donderdag in groep 1b zijn en juf Dagmar Stamborg in groep 4.

 

Vacature: lid oudergeleding Medezeggenschapsraad

De Martinus heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In deze MR worden zaken die uw kinderen aangaan besproken met een drietal ouders en twee leerkrachten. Een aantal zaken die direct van invloed zijn op het reilen en zeilen van de school moeten door een MR worden goedgekeurd/geadviseerd.

De MR als medezeggenschapsorgaan oordeelt over de (beleid)voorstellen van de school en het schoolbestuur, over de strategie die door het bestuur wordt uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen. De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk zijn. De directie heeft richting de MR informatieplicht. De directie van De Martinus heeft voor een aantal zaken toestemming van de MR nodig om bepaalde besluiten te nemen. Een MR is de aangewezen plek voor mensen die mee willen denken en praten over regels en procedures die nodig zijn om een school op een goede manier te leiden, zodat het een fijne en veilige plek voor de leerlingen en leerkrachten blijft.

Binnen onze MR ontstaat met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature. Yvonne Gering (ouder) gaat de MR verlaten. Voor haar zoeken we een andere enthousiaste ouder.

Wilt u zich kandidaat stellen voor zitting in de MR? Als bijlage sturen we meer informatie over deze vacature.

  

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 5: workshop ‘Prehistorische dieren’

Op maandag 13 januari krijgen de leerlingen van groep 5 de workshop ‘Prehistorische dieren in speksteen’ aangeboden. Door de leerlingen wordt een speksteen beeldje gemaakt. We vragen de kinderen van groep 5 deze dag een oud T-shirt en een oude handdoek mee te nemen, die daarna weggegooid mag worden.

 

Duik er eens in

Op maandag 27 januari en maandag 3 februari wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 de tweede zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten.

 • Groep 6: We vragen de kinderen van groep 6 om op maandag 27 januari op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen.
 • Groep 5: De kinderen van groep 5 vragen we om op maandag 3 februari tussen 8.15 en 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen.

 

Kersthandbaltoernooi basisscholen in Losser

Op vrijdag 3 januari hebben er twee teams meegedaan aan de jaarlijkse kampioenschappen schoolhandbal van de gemeente Losser.

Zowel het meisjesteam als het jongensteam van groep 8 hebben goed hun best gedaan.

Het meisjesteam behaalde zelfs de tweede plaats!

Al met al een erg goed en sportief toernooi van al onze teams. Knap gedaan!

 

 Data en kalender januari en februari

 Woensdag 8 januari:

Oud Papier

Maandag 13 januari:

Workshop Prehistorische dieren voor groep 5

Maandag 27 januari:

Duik er eens in (zwemactiviteit) voor groep 6

Informatieavond voor de ouders van de instroomgroep (19.30 uur)

Vergadering GMR om 20.00 uur

Maandag 3 februari:

Duik er eens in (zwemactiviteit) voor groep 5

Dinsdag 4 februari:

Studiedag voor het team, alle leerlingen vrij

Woensdag 12 februari:

Rapport 1

Oud Papier

Vrijdag 14 februari:

Viering Carnaval voor alle leerlingen van 8.30 – 12.00 uur

Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari:

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 en dinsdag 25 februari:

Carnaval, alle leerlingen vrij

Woensdag 26 februari en donderdag 27 februari:

Rapportgesprekken

nieuwsbrief februari

Carnaval

Vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school. De schooltijden zijn voor alle kinderen op deze feestelijke dag aangepast: groep 1 t/m 8 komen van 8.30 uur tot 13.00 uur op school. Er zal om 12.00 uur geen lunchpauze zijn, na 13.00 uur kan er thuis geluncht worden. Wel trakteert de ouderraad iedereen op een versnapering. Deze dag hoef je geen eten en drinken mee te nemen.

We gaan naar groepsoptredens kijken en je kunt meedoen aan Martinus got Talent! Kun je goed zingen, dansen, een instrument bespelen of heb je een andere leuke act dan mag je je opgeven op de lijsten die bij de ingang van de klassen komen te hangen. Opgeven kan vanaf maandag 30 januari t/m vrijdag 10 februari. Je mag alleen of met een groepje optreden. Om iedereen de kans te geven mee te kunnen doen mag je maar met 1 act meedoen. Afhankelijk van het aantal opgaves kan het zijn dat je act niet langer dan 2 minuten mag duren. Dat hoor je zo spoedig mogelijk.

We gaan er een mooi feestje van maken! Trek je gaafste carnavalskleding aan!

De gehele dag zal de Prins(es) en Adjudant(e) uit groep 8, samen met het Keizerskroontje en de Adjudant(e) uit groep 4 in de polonaise voorop lopen. Binnenkort zal het verkiezingsspektakel plaatsvinden.

We vragen wel vriendelijk om geen spuitbussen en/of confetti mee te nemen naar school.

 

Vakantierooster 2017-2018

Hieronder het vastgestelde vakantierooster:

 • Herfstvakantie         23-10-17 t/m 27-10-17
 • Kerstvakantie          25-12-17 t/m 05-01-18
 • Carnaval                 12-02-18 t/m 13-02-18
 • Voorjaarsvakantie   26-02-18 t/m 02-03-18
 • Goede Vrijdag         30-03-18 (middag)
 • Pasen                      02-04-18
 • Meivakantie             30-04-18 t/m 04-05-18
 • Hemelvaart             10-05-18 t/m 11-05-18
 • Pinksteren               21-05-18
 • Zomervakantie        23-07-18 t/m 31-08-18

 

BSO

Veel kinderen van onze school gaan na schooltijd naar een organisatie voor buitenschoolse opvang. Om de overdracht naar de buitenschoolse opvang goed te kunnen organiseren willen we alle ouders dringend vragen om wijzigingen m.b.t. BSO aan ons door te geven via het mailadres martinus@skolo.nl

Rapport en gesprekken

In de komende weken ontvangen alle leerlingen het eerste rapport. Zoals we in de nieuwsbrief van november hebben aangegeven, verwachten we dat de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 aanwezig zijn bij de gesprekken.

Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen bespreken.

We hadden aangegeven dat we na de gesprekken de cito-resultaten in het ouderportaal zichtbaar zouden maken. Technisch is dit helaas nog niet mogelijk. Om die reden hebben we ervoor gekozen u de resultaten mee te geven op papier. U kunt er dan daarna zelf voor kiezen om deze resultaten toe te voegen aan de rapportmap van uw kind.

Groep 1 t/m 7:

Op donderdag 2 maart krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. We vragen alle kinderen om vóór 13 februari de rapportmap in een plastic tas mee nemen naar school.

De oudergesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 7 maart en donderdag 9 maart. De uitnodigingen voor de gesprekken ontvangt u via mail op woensdag 15 februari.

Groep 8:

De leerlingen van groep 8 krijgen het rapport op 9 februari mee. De gesprekken van de leerlingen van groep 8 vinden plaats op maandag 13 februari en donderdag 16 februari. Tijdens dit gesprek wordt tevens het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven. We vragen de leerlingen van groep 8 om vóór 8 februari de rapportmap in een plastic tas mee te nemen naar school. De uitnodigingen voor de gesprekken ontvangt u via mail op woensdag 8 februari.

 

Culturele voorstellingen en projecten

Voetbalclinic groep 4 en 5:

Op vrijdag 3 februari worden er in de groepen 4 en 5 tijdens de gymlessen voetbalclinics gegeven door F.C. Twente.
 

 

nieuwsbrief januari

De beste wensen

Allereerst wensen wij u een, in alle opzichten, goed 2017 toe! We hopen dat iedereen het jaar met frisse moed zal beginnen en dat de meeste goede voornemens zullen worden gerealiseerd.

Uitnodiging informatieavond ‘instroomgroep’

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 1 ‘instromen’, uit voor de informatieavond op dinsdag 24 januari a.s. Tijdens deze informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol ‘najaarsleerlingen’ dat we hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden (groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.30 uur en duurt tot plm. 21.00 uur.

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond van groep 1 zijn geweest, hoeven niet aanwezig te zijn.

Naar school brengen

In de afgelopen weken zien we dat bij het halen en brengen van de kinderen auto’s worden geparkeerd op plekken waar het niet toegestaan is. Daarnaast zien we dat automobilisten langdurig met een draaiende motor staan te wachten. We willen u vragen of u zich, voor de veiligheid van de kinderen, aan de geldende voorschriften wilt houden.

Geweldige opbrengst: € 3510,00!

Jaarlijks vieren we op KBS De Martinus het schoolnaamfeest. Aan dit feest wordt tevens een goed doel gekoppeld, waarvoor we ons willen inzetten. Dit schooljaar hebben we ons ingezet voor stichting Opkikker en voor ons schoolplein. De leerlingen van groep 8 hebben een sponsorloop georganiseerd. Op donderdag 10 november hebben alle leerlingen meegedaan aan de sponsorloop.  De totale opbrengst bedraagt maar liefst € 3510,00. Langs deze weg willen we alle kinderen en sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan deze actie. Geweldig! De helft van de totale opbrengst gaat naar de stichting Opkikker, de andere helft wordt gebruikt voor het schoolplein. Op 22 december is het bedrag door een aantal leerlingen van groep 8 in de kerstviering bekend gemaakt,. In de komende weken zal er door een werkgroep met een aantal ouders en leerkrachten gekeken worden, wat we met de opbrengst voor het schoolplein willen doen. In een van de volgende nieuwsbrieven zullen we u hierover informeren.

Aanmelding nieuwe leerlingen

In de komende maanden gaan we weer bezig met de invulling van de formatie voor het schooljaar 2017-2018. Het is derhalve voor ons van groot belang te weten hoeveel kinderen het komend schooljaar zullen instromen. We vragen dan ook vriendelijk om kinderen, die volgend schooljaar 4 jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

Groepsbezetting in januari

Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari gaan we met een aantal leerkrachten skiën in Oostenrijk. De groepsbezetting voor groep 4 en 5 is op deze dagen gewijzigd:

 • Groep 2:    donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari: juf Dagmar Stamborg
 • Groep 3:    donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari: juf Simone Hilberink

Tevens zijn Bart Rikhof, Aniek Wigger, Ansjelien Steffens en Léon Poorthuis op donderdag 21 en vrijdag 22 januari afwezig.

Derde kleutergroep

Op 1 februari starten we een derde kleutergroep, groep 1b. De groepsleerkrachten van deze groep zijn op maandag en dinsdag juf Nancy Roozeboom en op woensdag en donderdag juf Erna Verheijen. Reden voor het starten van een nieuwe kleutergroep is dat het aantal kleuters dat instroomt zo groot is dat we ze niet allemaal kunnen plaatsen in de huidige groep 1.

We hebben ervoor gekozen om alle leerlingen die geboren zijn na 1 oktober 2012 in de nieuwe groep 1b te laten starten. Deze informatie hebben we ook voor de zomervakantie gecommuniceerd naar de ouders van de leerlingen die vanaf 1 oktober zijn gestart bij ons op school.

In praktijk houdt het in dat groep 1a 20 leerlingen zal worden en groep 1b met 12 leerlingen zal starten en deze groep volloopt tot ongeveer 22 leerlingen.

Voor de leerlingen in groep 1 die zijn geboren in de maanden oktober, november en december volgen we, zoals ieder jaar, het protocol voor de zgn. najaarsleerlingen.

In dit protocol staat dat we rond mei, in overleg met ouders, een beslissing nemen over of de leerling doorstroomt naar groep 2 of nog een jaar groep 1 gaat doen. Mochten we voor de laatste optie kiezen dan willen we nadrukkelijk aangeven dat dit géén zittenblijven is. We noemen dit een verlengde kleuterperiode. Mocht u meer informatie over het protocol najaarsleerlingen willen hebben, dan kunt u aansluiten bij de informatieavond voor de instroomgroep in januari.

Extra ondersteuning in groep 1, 3 en 4

Vanaf 9 december is juf Danique Arends bij ons op school gestart om ondersteunen te geven in de groepen 1 en 3. Danique stelt zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor.

Op de ochtenden (behalve op de woensdag) begeleidt juf Danique individuele leerlingen of groepjes leerlingen uit groep 3 zodat juf Jorieke en meneer Bart de ondersteuning volledig kunnen richten op groep 4.

Concreet houdt dit in dat zowel op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagochtend er vier mensen ‘beschikbaar’ zijn voor de groepen 3 en 4. Op woensdagochtend zijn ze met z’n drieën voor deze twee groepen.

Op de middagen is Danique toegevoegd aan groep 1 om naast juf Gabriëlle de groep te ondersteunen. Deze keuze hebben we gemaakt omdat erop dit moment 28 leerlingen in groep 1 zitten. Dit vinden wij een groot aantal voor de jongste kleutergroep. Omdat juf Erna vanaf de herfstvakantie al op de dinsdag- en de donderdagmorgen ondersteuning biedt in groep 1 houdt het in dat groep 1 bijna de gehele week twee leerkrachten heeft (alleen de maandagochtend en de woensdagochtend niet).

Culturele voorstellingen en projecten

 

Groep 5: workshop ‘Prehistorische dieren’

Op vrijdag 13 januari krijgen de leerlingen van groep 5 de workshop ‘Prehistorische dieren in speksteen’ aangeboden. Door de kinderen wordt een speksteen beeldje gemaakt. We vragen de kinderen van groep 5 deze dag een oud T-shirt en een oude handdoek mee te nemen, die daarna weggegooid mag worden.

Voorstelling voor groep 5 en 6

Op maandag 23 januari gaan de leerlingen van groep 5 en 6 op school kijken naar de voorstelling ‘Oma, mag ik mijn pop terug’.

Groep 1 en 2 naar het Rijksmuseum

De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan binnenkort naar het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Op donderdag 26 januari gaat groep 1 en op op dinsdag 31 januari groep 2. Tijdens een museumles maken de kinderen op verkennende, spelende en makende manier kennis met het museum.

Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

In de komende weken wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van de groepen 5 en 6 een tweede zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze ochtend maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten:

Maandag 30 januari: groep 6. We vragen de kinderen van groep 6 om op maandag 30 januari op de fiets naar school te gaan deze ochtend en de zwemspullen mee te nemen.

Maandag 6 februari: groep 5: We vragen de kinderen van groep 5 om op maandag 6 februari op de fiets met zwemspullen tussen 8.20 uur en 8.30 uur aanwezig te zijn bij het zwembad! Vanaf het zwembad gaan we dan met de kinderen na de activiteit weer richting school

Kinderpostzegels

De leerlingen van groep 7 hebben in september meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. De leerlingen van onze school hebben in totaal € 4250,41 bij elkaar gebracht.

Samen hebben de kinderen het enorme bedrag van 9,3 miljoen bij elkaar gebracht voor kwetsbare kinderen. Een prachtig resultaat! Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie kunnen we heel veel kinderen in Nederland en het buitenland helpen.

Even voorstellen: Danique Arends

Graag zou ik mij even willen voorstellen. Mijn naam is Danique Arends, 20 jaar en ik woon in Rijssen. Op dit moment ben ik aan het afstuderen aan Pabo Saxion te Deventer. Ik heb mijn stages afgerond en ben in afwachting van de uitslag van mijn afstudeeronderzoek. In de tussentijd mag ik werken als onderwijsassistent op KBS de Martinus. Hier ben ik tot aan de voorjaarsvakantie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Iedere ochtend in groep 3 en iedere middag in groep 1. In mijn vrije tijd houd ik van lezen, knutselen en gezelligheid met vrienden en familie. Ik heb er heel veel zin in en hoop dat we er samen een fijne, gezellige en leerzame periode van kunnen maken!

Groetjes, Danique Arends

Kersthandbaltoernooi basisscholen in Losser

Op woensdag 28 december hebben er drie teams meegedaan in sporthal de Fakkel aan de jaarlijkse kampioenschappen schoolhandbal van de gemeente Losser.

Het jongensteams van groep 8 en een van de meisjesteams hebben erg goed gespeeld, maar gingen niet door naar de kruisfinales. Een van de meisjesteams haalden de kruisfinales, waarbij ze uiteindelijk zeer verdienstelijk 3e werden.

Al met al een erg goed en sportief toernooi van al onze teams. Knap gedaan!

nieuwsbrief december

Sinterklaas

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten.We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op maandag 5 december. De schooltijden voor deze dag zijn zoals gebruikelijk: van 8.30 uur tot 14.30 uur.

Alle kinderen gaan op 5 december bij de eerste bel naar binnen en houden de jas aan. Vervolgens gaan we om plm. 08.40 uur weer naar buiten om de Sint en zijn pieten te verwelkomen. Mocht u als ouder de aankomst willen meemaken dan vragen we u achter de kinderen op de stoep te gaan staan.

Ook dit jaar gaat Sint met zijn pieten er weer een feestje van maken.

De kinderen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waar ze o.a. optredens voor Sint en zijn pieten zullen verzorgen. De kinderen uit de bovenbouw (groep 6 t/m 8) hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise op deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen.

Op deze ochtend wordt door de ouderraad in de pauze voor een versnapering en drinken gezorgd. De kinderen moeten voor de lunch wel eigen eten meenemen.

We wensen iedereen veel plezier!

Geboren, Fin

Op 13 november is Fin geboren. We feliciteren juf Nancy Roozeboom en Denniël Reuvers van harte met de geboorte van hun zoon en Nora met haar broertje.

Binnenklimaat

In de afgelopen periode hebben we in het schoolgebouw een aantal aanpassingen gedaan om het binnenklimaat te optimaliseren. Zo zijn alle ventilatie-units vervangen voor units die geen geluid maken en zorgen voor meer frisse lucht in de lokalen. Daarnaast zijn er afgelopen week airco’s geplaatst in de lokalen van groep 5 en groep 7.

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Ieder schooljaar ontvangen we een overzicht van het Carmel College waarin we kunnen zien naar welk niveau de oud-leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs doorgestroomd zijn. Op dat moment kunnen we terugkijken naar de adviezen die in groep 8 gegeven zijn. Het is fijn om te zien dat maar liefst 85% van de leerlingen die nu in het derde jaar van het voortgezet onderwijs les krijgen op niveau van het destijds gegeven advies.

Kerst

Op donderdag 22 december vieren we samen het kerstfeest. De schooltijden voor deze dag zijn zoals gewoonlijk: van 8.30 uur tot 14.30 uur. We beginnen om 17.00 uur in de Maria Geboortekerk. Wij gaan ervan uit dat uw kind(eren) om 16.50 uur bij de kerk worden gebracht. Zijn/haar leerkracht staat voor de ingang van de kerk klaar om uw kind(eren) op te vangen. Tijdens de viering worden er foto’s gemaakt.

Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar school, om daar te gaan eten.

Graag in de dagen voorafgaand aan het kerstbuffet de kinderen een bord, bestek en een beker meegeven voorzien van naam.

Net als voorgaande jaren willen we ouders, grootouders en andere belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom!

Voor het ophalen van de kinderen hebben we de volgende werkwijze:

 • De leerlingen van groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en 19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.
 • De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen. De leerkracht blijft in het speellokaal bij de leerlingen, totdat ze zijn opgehaald.
 • De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang naar buiten.

 

Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat vanaf 19.15 uur. De kinderen nemen de bakjes (waar het eten in zat), het bord, beker en bestek zelf weer mee in een plastic tas naar huis.

Tijdens het gehele kerstfeest worden er foto’s gemaakt.

De kerstvakantie is dit jaar van maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari. Op maandag 9 januari 2017 worden ze weer op school verwacht.                                                                      

Verkeer

Sinds kort is door Tref-Ik Verkeersadvies de website www.veiliglosser.nl opgezet. Op de website staat informatie over de verkeersveiligheidsprojecten die zij binnen de gemeente Losser organiseren.

Dit zijn zowel projecten voor de basisscholen alsook voor andere doelgroepen.

Nieuws van de MR

De MR is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school.

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school.

Jaarverslag MR

Net als het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden van de MR over het schooljaar 2015-2016 verwerkt in een jaarverslag.

Dit jaarverslag  kunt u net als het huishoudelijk reglement en het jaarplan terug vinden op de website van de Martinus onder het kopje “MR”.

Thema-avond

Net als  afgelopen jaren zijn we voornemens om ook dit jaar voor u als ouder(s) een thema avond te organiseren.

Vanwege de geringe belangstelling van de afgelopen avonden willen we U in de gelegenheid stellen om ideeën aan te dragen voor thema’s waar u graag wat meer over zou willen weten.  Voor de MR  en een gezonde medezeggenschap is het belangrijk dat we ook van u als ouder(s) een stuk interactie ontvangen zodat wij de dingen kunnen doen die u zelf belangrijk vindt.

Dit sluit aan bij onze vraag aan u als ouder(s), wat kunnen wij als MR voor U als ouders / verzorgers betekenen in dit schooljaar?

Wilt u op deze vraag reageren of heeft u na het lezen van het jaarverslag nog vragen benader gerust één van de MR leden of mail naar het mailadres mrdemartinus@skolo.nl.

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor ideeën voor een thema avond.  Graag ontvangen wij deze, in verband met de voorbereiding, voor 22 januari 2017.

 

 

nieuwsbrief november (extra)

Engels

Vanuit de gesprekken die we met ouders en teamleden hebben gevoerd in 2015/2016 rondom het opstellen van het nieuwe schoolplan kwam sterk naar voren dat we het vakgebied Engels binnen het basisonderwijs steeds belangrijker vinden. Naast de kwaliteit en de lestijd kwam ook het moment waarop je start met onderwijs in het Engels naar voren.

Onze huidige Engels methode (deze gebruiken we in de groepen 7 en 8) voldeed niet meer aan onze eisen, daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe methode.

Veel methodes vielen af omdat deze onderwijs bieden vanaf de middenbouw en wij op zoek zijn naar een methode die Engels aanbiedt vanaf groep 1.
Waarom Engels vanaf groep 1?

Uit onderzoek blijkt dat het vermogen om een vreemde taal te leren het grootst is tussen de 4 en de 10 jaar. Het aanleren van een nieuwe taal vergroot het concentratievermogen en de algemene taalvaardigheid en Engels is een wereldtaal, deze hoor en zie je dagelijks om je heen.

Waar hebben we naar gekeken bij de keuze van de nieuwe methode?

We willen dat kinderen in een vroeg stadium zelfvertrouwen krijgen ten aanzien van het spreken van een vreemde taal. ‘Leren door doen’ met verhalen, liedjes, spelletjes en andere activiteiten is daarbij een goed hulpmiddel want dan ervaren kinderen spelenderwijs dat een nieuwe taal leren heel leuk is.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich in alledaagse situaties in het Engels kunnen redden. Denkt u hierbij aan een kort gesprekje voeren, afspraakjes maken, iets kopen of vragen.

De uitgangspunten voor een nieuwe methode Engels zijn;

 • Communicatieve vaardigheden staan centraal.
 • Communicatie is belangrijker dan foutloos kunnen spreken.
 • Succeservaringen laten opdoen, stimuleren en enthousiasme en motivatie.
 • Plezier hebben in Engels.
 • Gestructureerde didactisch opbouw en leerlijnen.
 • Doorgaande leerlijn met concrete doelen voor luisteren, spreken, lezen en schrijven.
 • Tijdens de lessen Engels gebruikt de leerkracht Engels als voertaal.

Al deze punten meenemend is onze keuze gevallen op ‘Join in’ van Malmberg. Dit is een spiksplinternieuwe methode die nog deels in ontwikkeling is en pas in augustus 2017 op de markt komt. Nu mogen wij van januari 2017 t/m juli 2017 meedoen aan de ‘vroeg start’. Dat houdt in dat we tijdens deze periode met de methode aan het werk gaan en de uitgeverij ons zal begeleiden. De bevindingen en ervaringen die wij opdoen kunnen zij vervolgens gebruiken om de laatste puntjes op de i te zetten.

Wanneer de ervaringen met ‘Join in’ positief zijn zullen we na de zomervakantie (augustus 2017) definitief starten.

Voortgangsgesprekken november

In de eerste weken van het schooljaar zijn er met alle ouders en de kinderen van groep 6, 7 en 8 kennismakingsgesprekken gevoerd. We hebben deze gesprekken geëvalueerd met de teamleden maar ook met ouders en kinderen. Hieruit kwamen een aantal bevindingen. Samenvattend kunnen we zeggen dat iedereen de kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar als een meerwaarde ziet. We hebben een aantal kleine puntjes welke we eventueel willen aanpassen; o.a. de vragenlijst die de ouders konden invullen.

Een ander punt dat duidelijk naar voren kwam was de aanwezigheid van de leerlingen van groep 6, 7 en 8 bij de gesprekken. Dit werd door de leerlingen, de ouders en leerkrachten als een meerwaarde gezien. We hebben hier afgelopen week in de teamvergadering over gesproken en beslist dat vanaf nu de leerlingen van groep 6, 7 en 8 ook bij de andere gesprekken aanwezig zijn; de voortgangsgesprekken in november en de rapportgesprekken in februari en juni.

De leerlingen van groep 5 laten we tijdens het laatste gesprek in groep 5 (rapportgesprek in juni) aansluiten zodat ze kunnen ervaren wat het inhoudt en met minder spanning bij het kennismakingsgesprek in 6 aanwezig kunnen zijn.

Mochten er punten zijn die u, als ouder, wilt bespreken zonder de aanwezigheid van uw zoon of dochter, geef dat dat even aan bij de leerkracht.

De uitnodiging voor de voortgangsgesprekken worden volgende week verstuurd naar alle ouder(s) / verzorger(s).

Leerlingenraad

We willen op de Martinus starten met een leerlingenraad. We willen de leerlingen meer betrekken in ons onderwijs en we denken dat de leerlingenraad hieraan een bijdrage kan leveren. De rol van de vertegenwoordigers is; mening geven, adviezen uitbrengen en debatteren.

Hoe we de leerlingenraad precies vorm willen geven is nog niet helemaal duidelijk, maar we denken aan 2 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Ieder schooljaar kan de groepsleerkracht van iedere klas dan samen met de kinderen twee vertegenwoordigers kiezen.

Na de kerstvakantie starten we met een ‘proef’. Deze proefbijeenkomst gaan we deels filmen en dit laten we aan de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 laten zien zodat ze vervolgens zelf kunnen beslissen of ze zich kandidaat willen stellen.

We houden u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte van de verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Logopedie in school

Vanaf deze week is het mogelijk dat kinderen die logopedie volgen bij Logopedie Praktijk Losser (van Jeannette Pastoor) de begeleiding krijgen op school. Op donderdag is Sandra Kelder (logopedist werkzaam bij bovengenoemde praktijk) bij ons op school aanwezig. Kinderen gaan onder schooltijd naar haar toe, volgen de logopediesessie en gaan vervolgens weer terug naar de klas.

De tijden waarop de kinderen naar logopedie gaan zijn in onderling overleg met de leerkracht gemaakt, dit om ervoor te zorgen dat de leerling zo weinig mogelijk belangrijke instructiemomenten mist.

Voor verder informatie hierover kunt u terecht bij Logopedie Praktijk Losser, Dorpergaarden 29, Losser.

Schoolnaamfeest

Op donderdag 10 november vieren we het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze dag zullen plaatsvinden. We willen u hierbij van harte uitnodigen!

Viering

In de Maria Geboortekerk is ‘s morgens om 9.00 uur een viering.

De sponsorloop

De sponsorloop wordt om 16.45 uur aan de Keizerskroon gehouden (rondom school). We verwachten alle kinderen vanaf 16.30 uur op school.

 • Om 16.45 uur starten de groepen 1 t/m 4 aan hun sponsorloop. Rond de klok van 16.35 uur verwachten wij alle kinderen op de juiste plek. Dus ook de kinderen van de groepen 5,6,7 en 8. Groep 1 en 8: Bij de houtsnippers en wensput op het schoolplein van KBS de Martinus Groep 2 en 7:
 • Bij de kleuteringang van KBS de Martinus Groep 3 en 6:
 • Bij de zandbak aan de achterkant van KBS de Martinus ter hoogte van Keizerskroon 58
 • Groep 4 en 5: Bij de vlaggenmast op het schoolplein van de Saller

Wij vinden het erg leuk wanneer u de kinderen kunt komen aanmoedigen.

 Viering op school

Aansluitend aan de sponsorloop (van 16.45 uur tot 17.15 uur) nodigen we alle leerlingen, ouders en belangstellenden van 17.15 uur tot 18.00 uur uit om het schoolnaamfeest met ons te vieren.

De school is dan open voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s etc. De opbrengst van de verkoop van koffie, thee en cake is voor activiteiten van groep 8 zoals het kamp. Naast de verkoop hiervan zal door onze Ouderraad broodjes met een warme versnapering verkocht worden. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden voor ons schoolplein.

Tevens maakt elke groep een collage met foto’s, tekeningen e.d. Zeker de moeite waard om even te bekijken. Zo kan iedereen zien wat er in het eerste gedeelte van het schooljaar gedaan is.

Wij hopen, net zoals voorgaande jaren, op veel bezoekers.

Inleveren geld van de sponsorloop voor het goede doel

We vragen alle leerlingen om het geld van de sponsorloop in te leveren vóór vrijdag 18 november bij de leerkracht. Graag dan het formulier en het geld samen in één enveloppe.

Het geld zal gebruikt worden voor twee goede doelen die door de leerlingen van groep 8 zijn gekozen: Stichting Opkikker en het schoolplein van onze school.

Culturele voorstellingen en projecten

 

Voorstelling groep 3 en 4; Buurman in de bieb

In de komende weken gaan de leerlingen van groep 3 en 4 naar de bibliotheek om te kijken naar de voorstelling “Buurman in de bieb”. Groep 3 gaat op donderdag 17 november en groep 4 op donderdag 24 november.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen.

Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 22 en 29 november en dinsdag 6 december en 13 december. We vragen de kinderen van groep 6 en 7 om op deze dinsdagen om 8.15 uur op school aanwezig te zijn.

Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen.

De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser en door de Ouderraad (strooizoutactie)

nieuwsbrief november

Schoolnaamfeest

Op donderdag 10 november vieren we het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze dag zullen plaatsvinden. We willen u hierbij van harte uitnodigen!

Viering

In de Maria Geboortekerk is ‘s morgens om 9.00 uur een viering.

De sponsorloop

De sponsorloop wordt om 16.45 uur aan de Keizerskroon gehouden (rondom school). We verwachten alle kinderen vanaf 16.30 uur op school. Wij vinden het erg leuk wanneer u de kinderen kunt komen aanmoedigen.

Viering op school

Aansluitend aan de sponsorloop (van 16.45 uur tot 17.15 uur) nodigen we alle leerlingen, ouders en belangstellenden van 17.15 uur tot 18.00 uur uit om het schoolnaamfeest met ons te vieren.

De school is dan open voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s etc. De opbrengst van de verkoop van koffie, thee en cake is voor activiteiten van groep 8 zoals het kamp. Naast de verkoop hiervan zal door onze Ouderraad broodjes met een warme versnapering verkocht worden. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden voor ons schoolplein.

Tevens maakt elke groep een collage met foto’s, tekeningen e.d. Zeker de moeite waard om even te bekijken. Zo kan iedereen zien wat er in het eerste gedeelte van het schooljaar gedaan is.

Wij hopen, net zoals voorgaande jaren, op veel bezoekers. 

Inleveren geld van de sponsorloop voor het goede doel

We vragen alle leerlingen om het geld van de sponsorloop in te leveren vóór vrijdag 18 november bij de leerkracht. Graag dan het formulier en het geld samen in één enveloppe.

Het geld zal gebruikt worden voor twee goede doelen die door de leerlingen van groep 8 zijn gekozen: Stichting Opkikker en het schoolplein van onze school.

Culturele voorstellingen en projecten

 

Bezoek aan de bibliotheek, groep 3 en 6

Op vrijdag 4 november brengen de leerlingen van groep 3 en 6 een bezoek aan de bibliotheek. Groep 3 krijgt een uitleg over de bibliotheek en het lenen van boeken, ze worden voorgelezen en ze doen een spel.

Groep 6 krijgt uitleg over de bibliotheek, catalogus en het vinden en reserveren van boeken.

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Op maandag 14 november wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten.

We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen!

Theatervoorstelling voor groep 7 en 8

Op dinsdag 15 november zullen de leerlingen van groep 7 en 8 gaan kijken naar de theatervoorstelling ‘Eigen weg’ van dansgezelschap Groundbreakers. De voorstelling wordt gegeven in de Bond in Oldenzaal.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen.

Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 22 en 29 november en dinsdag 6 december en 13 december. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen.

De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser en door de Ouderraad (strooizoutactie)

Praktisch verkeersexamen groep 7

De leerlingen van groep 7 zullen op woensdag 17 mei 2017 deelnemen aan het praktisch verkeersexamen.

Eerste heilige Communie

In de komende weken komen pastores Frank de Heus en Carla Berbée onze school om te vertellen over de Eerste heilige Communie. De kinderen van groep 4 krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te geven hiervoor. De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie.

Vanuit de ouderraad

Gevraagd: beheerder van de fotosite van de ouderraad

Tijdens diverse activiteiten worden er foto’s gemaakt die daarna via een link beschikbaar worden gesteld aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school. We zijn op zoek naar een ouder, die voor de ouderraad het beheer van deze fotosite wil regelen. Indien u belangstelling heeft, graag contact opnemen met Léon Poorthuis. Hij kan meer informatie geven over de werkzaamheden.

 

 

 

 

nieuwsbrief oktober

Mailadres ouderraad

De ouderraad heeft een mailadres, dat bereikbaar is voor vragen, leuke tips of ideeën voor de ouderraad. Het mailadres waarop de ouderraad bereikbaar is:

ormartinus@skolo.nl

Kinderboekenweek 2016

Het thema van de Kinderboekenweek 2016 is ‘Voor altijd jong!’ De Kinderboekenweek vindt plaats van 5 t/m 16 oktober 2016. In de 62ste editie van de Kinderboekenweek zullen boeken over opa’s en oma’s centraal staan. Op school besteden we in de Kinderboekenweek aandacht aan het thema. Daarnaast starten we met de voorleeswedstrijd in de groepen 4 t/m 8.

Voorleeswedstrijd

We houden in de periode van 5 oktober t/m 16 oktober in de groepen 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap van Losser. De winnaars van de groepen 4 en 5 mogen voorlezen in de kleutergroepen. Vrijdag 11 november wordt door de winnaars van groep 6, 7 en 8 gestreden om de titel ‘voorleeskampioen van de Martinus’.

Actie Schoolnaamfeest

Op donderdag 10 november zal er om 16.45 uur een sponsorloop zijn, waaraan we met alle leerlingen willen deelnemen. De helft van de opbrengst van de actie zal dit schooljaar gebruikt worden voor de inrichting van het schoolplein. Voor de andere helft kiezen de leerlingen van groep 8 een goed doel.

In de komende weken zullen de kinderen de informatie over de actie ontvangen. Ook zal dan bekend worden gemaakt voor welk goed doel we ons dit jaar inzetten.

Informatieavond groep 8

Op donderdag 3 november wordt er door het Twents Carmel College een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De informatieavond is op onze school van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Fietscontrole 11 oktober

De jaarlijkse fietscontrole (groep 3 t/m 8) is op dinsdag 11 oktober a.s. Wilt u eraan denken dat uw kind(eren) deze dag op de fiets naar school gaan? We kunnen nog extra hulp hierbij gebruiken. Indien u wilt helpen, graag een mail sturen naar ormartinus@skolo.nl

Evaluatie van de kennismakingsgesprekken

In de eerste weken van het schooljaar zijn er met alle ouders en de kinderen van groep 6, 7 en 8 kennismakingsgesprekken gevoerd. Dit was een nieuwe werkwijze en deze willen we dan ook graag evalueren en waar nodig aanpassen. De evaluatie in het team heeft als plaats gevonden. Voor ons is het ook belangrijk om te weten wat de ervaringen van de ouders en de kinderen zijn. Daarom willen we binnenkort met een aantal ouders en kinderen in gesprek gaan om de ervaringen te bespreken om deze mee te, waarna we dan bekijken of we de werkwijze willen aanpassen.  

Douchen na de gym

De kinderen sporten intensief twee keer in de week en daarom douchen de leerlingen vanaf groep 5 na elke gymles. Dat is een gezonde gewoonte om kinderen aan te leren. Wij geven de gelegenheid tot douchen na de gymles, zodat ieder kind weer fris en schoon in de klas kan werken. Tijdens gymdagen hebben leerlingen dan ook een handdoek nodig. De doucheruimtes worden iedere dag schoon gemaakt. Het is altijd raadzaam om slippers te dragen tijdens het douchen. Als deodorant mag alleen een roller gebruikt worden.

Culturele voorstellingen en projecten

Illustrator in groep 4

Op maandag 3 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Natascha Stenvert.

Workshop volleybal voor groep 3

Op maandag 3 oktober wordt in groep 3 tijdens een workshop volleybal gegeven.

Auteur in groep 7

Auteur Fred Diks komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op dinsdag 4 oktober op bezoek in groep 7.

Kabouterpad groep 1 en 2

In de komende weken gaan de leerlingen van de groepen 1 en 2 naar het landgoed Snippert om het Kabouterpad te bezoeken. Op maandag 10 oktober gaan de leerlingen van groep 2, op woensdag 12 oktober gaan de leerlingen van groep 1.

Dag van de duurzame inzetbaarheid

Op maandag 10 oktober zal wethouder Marcel Wildschut in groep 3 komen voorlezen. Dit in het kader van de Dag van de duurzame inzetbaarheid.