Nieuwsbrief juli KBS De Martinus

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een heel bijzonder schooljaar waarin we vooral door de Corona-maatregelen op een andere wijze het onderwijs hebben georganiseerd. In deze periode hebben we enorm grote betrokkenheid gezien van zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. Hierdoor was het mogelijk om met elkaar ervoor te zorgen dat alle leerlingen zo goed mogelijk het onderwijsaanbod hebben kunnen volgen. Na de zomervakantie zullen we deze periode evalueren en bespreken welke positieve punten we kunnen meenemen in onze plannen en werkwijze.

We wensen iedereen een welverdiende, hele fijne en ontspannen, vakantie!

 

Afscheid groep 8

Normaliter vieren we in de laatste weken van het schooljaar het afscheid van de leerlingen uit groep 8. Er vinden allerlei activiteiten en feestjes plaats om de leerlingen hun schoolloopbaan op een onvergetelijke manier te laten afsluiten. Helaas loopt ook dit allemaal anders dan andere schooljaren. Zo kon het slaapfeestje op school niet doorgaan en vindt de afscheidsavond vanavond in ‘afgeslankte vorm’ plaats.

Om toch ook voor deze leerlingen de laatste weken op De Martinus bijzonder te maken hebben we gisteravond een puzzel- en spelletjestocht door de wijk voor ze georganiseerd. Verschillende leerkrachten hadden thuis allerlei spelletjes en opdrachten klaargezet en vervolgens kwamen de leerlingen in kleine groepjes langs. Het was een super gezellige avond!

Vanavond is de afscheidsavond. Het hoogtepunt van deze avond is natuurlijk musical “De beer is los!”.  Hiervoor heeft groep 8, onder leiding van juf Kerensa, in de afgelopen periode hard geoefend.

Door de beperking van het aantal mensen dat we mogen uitnodigen hebben we ervoor moeten kiezen om alleen de ouders van de leerlingen uit groep 8 uit te nodigen voor deze avond. Om ook de oudere broers en zussen de mogelijkheid te bieden deze musical te zien, hebben we ze uitgenodigd voor de voorstellingen die overdag zijn opgevoerd voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. Aan het applaus de afgelopen dagen te horen waren deze voorstellingen erg geslaagd.

We wensen alle leerlingen van groep 8 zowel in het voortgezet onderwijs als in hun verdere schoolloopbaan veel succes:

Jongens en meisjes van groep 8,

We hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op onze school en vinden het leuk om jullie nog een keer terug te zien en te horen hoe het met jullie gaat. Dinsdagavond hebben de teamleden tijdens een extra feestavond van ieder van jullie apart afscheid genomen. Na de musical nemen we persoonlijk van jullie afscheid. Donderdag is jullie laatste schooldag.

 

 Afscheid leden van de ouderraad en MR

Aan het eind van het schooljaar nemen Kitty Bakker en Sabine Mekkelholt afscheid van de Ouderraad. Daarnaast neemt Yvonne Gering afscheid van de MR. Ze hebben zich enorm ingezet bij allerlei activiteiten rondom school. We willen ze hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet voor onze school.

Sander van Dam is het nieuwe lid van de oudergeleding van de MR. We wensen Sander veel succes in de MR!

 

 Groepsbezetting

Nathalia Meijer

In de extra nieuwsbrief waarin de groepsbezetting voor volgend schooljaar bekend is gemaakt hebben we aangegeven dat Kevin Otten in de periode van het zwangerschapsverlof van Kerensa Grunder les zou geven in groep 5. Vorige week heeft Kevin echter laten weten dat hij een andere baan heeft gevonden waarbij hij meer dagen kan lesgeven en ook meer perspectief heeft voor een langere periode.
We zijn daarna opnieuw op zoek gegaan naar een invaller voor Kerensa en dat is gelukt! Nathalia Meijer zal volgend schooljaar tot december op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven in groep 5. Ze heeft kennis gemaakt met de kinderen en zal zich hieronder aan u voorstellen.

Ruben Scheffer

Zoals we hebben laten weten zal Elena Bunskoek ons verlaten dit schooljaar. Elena heeft in het afgelopen schooljaar gewerkt als onderwijsassistent en stagiair.

We zijn blij dat we bekend kunnen maken dat Ruben Scheffer volgend schooljaar als onderwijsassistent op De Martinus komt werken. Ruben is 18 jaar en woonachtig in Losser. Hij heeft deze week zijn opleiding als onderwijsassistent afgerond. Ruben zal zich in de eerstvolgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

We wensen Nathalia en Ruben alvast veel plezier!

 

Even voorstellen….

Mijn naam is Nathalia Meijer en dit jaar kom ik als invaljuf in groep 5. Ik ben 24 jaar oud en woonachtig in Oldenzaal. Eind mei ben ik afgestudeerd van de PABO, dit diploma komt gepaard met een specialisatie voor het oude kind en voor de vakken Engels, aardrijkskunde en tekenen. Ik vind het leuk om vakken met elkaar te combineren en geïntegreerd te werk gaan. Ik ben een juf die houdt van hard werken, maar ook van plezier en grapjes.

Wanneer mijn werkdag voorbij is, kan je me vinden in de paardenstallen. Met mijn paarden rijd ik dressuur- en springwedstrijden! Dit is mijn grootste hobby en passie.

Ik kijk er naar uit om met groep 5 na de vakantie aan de slag te gaan! Samen gaan we een sfeer- en leervolle tijd tegemoet!

 

 Social Schools

In de extra nieuwsbrief in juni hebben wij u reeds geïnformeerd over ons nieuwe schoolapp ‘Social Schools’; een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor school en ouders, alle communicatie binnen onze school in één school app met groepsberichten, 1-1 gesprekken, oudergesprekken, absentiemeldingen en meer!

Achter de schermen zijn de voorbereiding voor de lancering van deze app al in volle gang. Zo hebben teamleden al een eerste teamworkshop gehad om na de zomervakantie, samen met u, succesvol van start te kunnen gaan!

In de laatste week van de zomervakantie (10 – 14 augustus) ontvangt u als ouders/verzorgers namens school een mail van Social Schools. Via deze mail kunt u uw account registreren. U wordt dan automatisch lid van de groep(en) van uw kind(eren). Vervolgens downloadt u de app ‘Social Schools 3.0’ in de Appstore (iOS) of Playstore (Android). Als u geen smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via de webapplicatie (app.socialschools.eu) .

Via onderstaande link kunt u alvast bekijken hoe de app werkt;

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym

Let op; met ingang van het nieuwe schooljaar ’20-’21 komt de ‘Klasbord’ app te vervallen.

 

 Laatste schooldag

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 3 juli.

In de afgelopen jaren nodigden we op deze laatste dag alle ouders uit om samen met de leerlingen en leerkrachten onder het genot van een kop koffie, thee of een ijsje het einde van het schooljaar te vieren.

Ook hier moeten we i.v.m. Corona andere keuzes maken.

Om dit bijzondere jaar toch nog enigszins feestelijk af te sluiten verzamelen we wel alle kinderen om 11.45 uur op het schoolplein en trakteren we ze op een ijsje. Ook de leerlingen van groep 1 en 8 zijn van harte uitgenodigd.

Wellicht dat u denkt; een ijsje trakteren strookt niet met de afgesproken maatregelen.  Dat klopt, maar na goed navragen en overleggen hebben we besloten de leerlingen toch deze traktatie aan te bieden. We vinden het belang van goed en plezierig afsluiten groot.

We hopen dat de regels rondom trakteren na de zomervakantie weer ‘normaal’ zijn en dat de kinderen die willen ook weer mogen trakteren als ze jarig zijn.

We verwachten alle leerlingen op maandag 17 augustus weer op school.

n.b. De leerlingen van groep 8 en groep 1 hebben op donderdag 2 juli de laatste schooldag.

 

 Start nieuwe schooljaar

In de extra nieuwsbrief van juni hebben we laten weten dat we de jaarlijkse informatie

(de algemene informatieavond) digitaal sturen. Ook gaven we aan dat we niet weten of we de kennismakingsgesprekken mogen laten doorgaan.

Nu in de afgelopen weken blijkt dat de maatregelen steeds verder versoepelen is het wellicht toch mogelijk om de informatieavonden en de oudergesprekken ‘live’ te houden. Hier gaat absoluut onze voorkeur naar uit.

In de laatste vakantieweek bekijken we wat de stand van zaken is en infomeren we u over hoe en wanneer we de informatieavonden en kennismakingsgesprekken in die eerste weken gaan organiseren.

We willen toch alsnog bekijken of we deze informatieavond ‘live’ kunnen en mogen organiseren.

We zullen u in de laatste vakantieweek duidelijkheid geven over de vorm en planning van de algemene informatieavond én de kennismakings- en adviesgesprekken.

 

Schoolfotograaf

Op woensdag 26 augustus komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf werkt in een cyclus van twee jaar; het ene jaar maken we individuele foto’s én groepsfoto’s en het andere jaar groepsfoto’s. Dit schooljaar maken we alleen groepsfoto’s.

 

Data en kalender augustus en september

Maandag 17 augustus: 

Eerste schooldag

Woensdag 26 augustus:

Schoolfotograaf maakt groepsfoto’s

Dinsdag 8 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 9 september:

Oud Papier

Dinsdag 22 september:

Streetwise voor alle leerlingen