Extra nieuwsbrief juni KBS De Martinus

Groepsverdeling en groepsbezetting

In de afgelopen weken hebben we besproken hoe de groepen voor volgend schooljaar worden ingedeeld.

Een overzicht van de groepen met de leerkrachten voor komend schooljaar

Groep 1a:               Merlin Slagers: ma, di

Nancy Roozeboom: wo, do

Groep 1b:               Bart Rikhof: ma t/m do

Groep 2:                 Marloes Engbers ma t/m vrmo            

Groep 3:                  Laura Nolten: ma, do, vr

Jorieke Loohuis: di, wo

Groep 4:                  Dagmar Stamborg: ma t/m vr

Groep 5:                   Kevin Otten: ma, di, wo tot medio december

vanaf december: Kerensa Grunder: ma, di, wo

Simone Hilberink, do, vr

Groep 6:                   Suzanne Gijsberts: ma t/m vr

Groep 7:                   Ria Tuinstra: ma t/m vr

Groep 8:                   Marvin Klunder ma, di, do, vr

Anne-Marie Bolscher wo

 

Overige functies en taken

vakleerkracht gym:   Thomas Groeneveld

conciërge:                    Hans Bauma en Ben Herink

directie:                        Léon Poorthuis en Ansjelien Steffens

leerlingenzorg:            Ansjelien Steffens en Aniek Wigger

 

Ondersteuning

De groepsleerkrachten, zoals hierboven vermeld, zijn het aanspreekpunt voor de groepen. Daarnaast zijn er meer mensen verantwoordelijk voor het onderwijs op onze school. Zoals u weet werken we met ondersteuners in alle groepen.

Voor dit schooljaar hebben de volgende collega’s deze taak:

Aniek Wigger                    1,5 dag per week

Nancy Roozeboom             1,5 dag per week

Monique Keur                    2,5 dag per week

Jorieke Loohuis                 0,5 dag per week

Onderwijsassistent             1,5 dag per week

Merlin Slagers                   1 dag per week

Anne-Marie Bolscher          3 dagen per week

 

Daarnaast hebben we ook nog een aantal vrijwilligers:

Jet Oonk                               0,5 dag per week

Sylvia Fleer                          2 dagen per week

Gabrielle Bolscher              2 dagen per week

 

We bekijken ieder jaar opnieuw hoeveel ondersteuning iedere groep krijgt. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen, maar nog meer van de specifieke onderwijs behoefte van de groep. Deze verschilt per leerjaar. U kunt zich voorstellen dat groep 1 een hele andere ondersteuningsbehoefte heeft dan bijvoorbeeld groep 6.

Doordat we al een aantal jaren met dit systeem werken hebben we veel ervaring opgedaan en lukt het ons om het systeem steeds beter ‘passend’ te maken.

Over hoe we volgend schooljaar de ondersteuning per groep gaan vormgeven informeren we u tijdens de algemene ouderinformatieavond aan het begin van het jaar.

 

Indeling leerlingen

De leerlingen van de groepen 1a en 1b krijgen uiterlijk volgende week een leerlingenlijst mee waarop te zien is in welke groep ze geplaatst zijn. Dit geldt ook voor de leerlingen die 4 jaar worden in de maanden juni t/m september. De leerlingen die 4 jaar worden in de periode oktober t/m december ontvangen in augustus de informatie.

 

Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die volgend schooljaar vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Kevin Otten

Kevin Otten zal komend schooljaar tot december werkzaam zijn in groep 5. Kevin vervangt Kerensa Grunder i.v.m. zwangerschap. Kevin zal zich in de komende nieuwsbrief aan u voorstellen en maakt volgende week kennis met de leerlingen.

 

Elena Bunskoek

Elena heeft in als onderwijsassistent en stagiair gewerkt op onze school. Naast haar werk als onderwijsassistent heeft ze de PABO gedaan. Elena zal binnenkort afstuderen en haar diploma in ontvangst nemen. Voor komend schooljaar heeft Elena op basisschool Pax Christi een baan als leerkracht. We vinden het jammer dat Elena naar een andere school gaat. We missen een betrokken en enthousiaste collega. We willen haar bedanken voor haar inzet en wensen Elena veel succes! Vanzelfsprekend nemen we nog op een passende manier afscheid van Elena.

Onlangs is er een procedure gestart voor een vacature voor een nieuwe onderwijsassistent op onze school. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u hierover informeren.

 

 Start schooljaar 2020-2021

Zoals we in de nieuwsbrief van juni hebben laten weten, mogen we volgens de Corona-maatregelen geen oudergesprekken op school voeren. Dit vinden wij als team jammer omdat we het persoonlijk contact met ouders van groot belang vinden. Voor dit moment kiezen we ervoor om in plaats van de oudergesprekken aan het eind van het schooljaar alle ouders te bellen. Mocht u nog niet gebeld zijn, dan kunt u in de komende weken een telefoontje van de leerkracht verwachten.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de richtlijnen na de vakantie zullen zijn. Wel moeten er nog een aantal beslissingen genomen worden. Op basis van de kennis die we nu hebben, hebben we voor de onderstaande zaken al een besluit genomen.

We hopen dat we hiermee het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk kunnen starten:

Algemene informatieavonden

Jaarlijks organiseren we op school een algemene informatieavond. Tijdens deze avond wordt algemene informatie gegeven en daarnaast ook informatie over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. Aangezien we na de zomervakantie geen grote groepen ouders op school mogen ontvangen geven we deze informatie digitaal.

Bij de start van het nieuwe schooljaar sturen we alle ouders een link, waarmee ze de digitale ouderavond kunnen bekijken.

Ook de informatieavond die we jaarlijks verzorgen voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 7, over de procedure richting het voortgezet onderwijs, zullen we op deze wijze versturen.

Kennismakingsgesprekken

In de eerste weken van het schooljaar organiseren we jaarlijks kennismakings-gesprekken. Voor komend schooljaar staan deze gesprekken gepland in de tweede schoolweek. Op dit moment is onduidelijk of we deze gesprekken ‘live’ door mogen laten gaan. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we dit weten.

Voorlopig advies eind groep 7

De leerlingen van groep 7 zouden tijdens de gesprekken aan het eind van dit schooljaar een voorlopig advies richting voortgezet onderwijs krijgen. Omdat we het belangrijk vinden om deze gesprekken ‘live’ te voeren en dit niet mag in ons schoolgebouw, hebben we ervoor gekozen om de gesprekken door te schuiven tot na de zomervakantie. Als we op dat moment nog steeds geen ‘live-gesprekken’ mogen voeren, dan kiezen we voor een andere oplossing.

Kamp groep 8

De driedaagse voor de leerlingen van groep 8 is verschoven naar maandag 31 mei t/m woensdag 2 juni 2021.

 

Social schools

We starten in augustus met een nieuw aanvullend communicatieplatform voor ouders: Social Schools. Via e-mail en de gratis app blijft u op de hoogte van alles wat voor u relevant is en kunt u zelf afspraken inplannen voor oudergesprekken. In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u informatie over dit platform. Daarbij ontvangt u een mail en een activeringscode. Met deze code kunt u uw kind ‘koppelen’ aan uw account in Social Schools.

Klasbord zal met de komst van deze app verdwijnen. Wel blijven we naast Social Schools wel het ouderportaal Parnassys gebruiken.

 

Data en kalender augustus en september

Maandag 17 augustus: 

Eerste schooldag

Woensdag 26 augustus:

Schoolfotograaf maakt groepsfoto’s

Dinsdag 8 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 9 september:

Oud Papier

Dinsdag 22 september:

Streetwise voor alle leerlingen