Nieuwsbrief juni KBS De Martinus

Door de regering is besloten dat de basisscholen vanaf maandag 8 juni a.s. weer geheel open gaan. Hiermee zijn we heel blij en daar verheugen we ons ook echt op!

Helaas zijn er toevalligerwijs net in die eerste week, op donderdag 11 juni en op vrijdag 12 juni, twee studiedagen. Deze studiedagen zijn aan het begin van het schooljaar gepland en ook in de ouderkalender en schoolgids terug te vinden. Normaliter herinneren we jullie in de maandelijkse nieuwsbrieven eraan dat er studiedagen gepland staan. Door de hele situatie m.b.t. corona, zagen de nieuwsbrieven er de laatste tijd anders uit en we snappen dat deze studiedagen jullie mogelijk ontgaan zijn.

Er zijn in de afgelopen dagen door veel ouders vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het feit dat er op dit moment i.p.v. lesdagen studiedagen zijn. “Juist nu leerlingen weer volledig naar school mogen, zijn er twee studiedagen waardoor de leerlingen vrij zijn.” Dit lijkt vreemd en onlogisch. Wij snappen dit en zijn het eens met jullie dat deze dagen nu ongelukkig vallen. Echter, door de hele situatie zijn wij de afgelopen maanden helaas ook niet in staat geweest om met het gehele team belangrijke agendapunten voor de schoolontwikkeling te bespreken. Het is inderdaad zo dat de leerlingen minder op school zijn geweest maar de leerkrachten hebben wel de volledige lesdagen gewerkt. Hierdoor is er geen ruimte geweest om studie-uren eerder of op een ander moment in te plannen. Wij hopen dan ook op jullie begrip dat we ook hiervoor tijd nodig hebben.

Om aan beide belangen tegemoet te kunnen komen hebben we besloten om de studiedag op donderdag 11 juni om te zetten naar een lesdag zodat de leerlingen op deze dag wel naar school kunnen. Vrijdag 12 juni hebben we echter echt nodig en deze dag zullen de kinderen dan ook vrij zijn. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

Kortom:

 • Vanaf maandag 8 juni mogen alle leerlingen weer de volledige lesuren naar school.
 • Donderdag 11 juni vervalt de studiedag en dit is een lesdag voor alle leerlingen.
 • Vrijdag 12 juni hebben alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten.

 Nb. Ouders die op donderdag 11 juni rekening hebben gehouden met een vrije dag en hiervoor plannen hebben gemaakt, kunnen deze plannen gewoon door laten gaan. De leerlingen zijn dan niet verplicht om naar school te gaan. Wel graag uw kind(eren) afmelden zodat we weten welke leerlingen afwezig zijn.

 

  Vanaf 8 juni

Aan de openstelling vanaf 8 juni zijn verschillende voorwaarden gesteld.

In de afgelopen dagen hebben we in het team en met de MR besproken hoe wij het onderwijs organiseren dat aan specifieke criteria moet voldoen i.v.m. de vernieuwde maatregelen rondom het Coronavirus (vanaf 8 juni). Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor de leerling, ouders én leerkrachten. Hierbij sturen we de informatie voor de organisatie van het onderwijs op onze school. Het betreft vooral praktische informatie. We willen u nadrukkelijk vragen om deze informatie goed door te lezen en u aan de richtlijnen te houden die we hebben opgesteld.

Hoe organiseren we dit op De Martinus

 • Alle leerlingen gaan weer volledig naar school, op de normale schooldagen en de normale schooltijden.
 • We werken met gespreide breng- en haaltijden.
 • De leerlingen volgen geen thuisonderwijs meer.
 • Met ingang van 8 juni wordt er geen noodopvang meer aangeboden.

 

Nieuwe leerlingen

 • Leerlingen die 4 jaar zijn geworden in maart, april en mei gaan vanaf 8 juni op de reguliere schooldagen van groep 1 naar school.
 • Er zijn wenmomenten gepland voor de leerlingen die 4 jaar worden in de maanden juni t/m augustus.
 • De leerlingen die 4 jaar worden in september gaan wennen na de zomervakantie. Hiervoor worden nog afspraken gemaakt.
 • Met alle ouder(s)/verzorger(s) van deze nieuwe leerlingen wordt contact opgenomen om het intakegesprek te plannen.

 

Richtlijnen/afspraken waaraan we ons moeten houden

 • De groepen houden zoveel mogelijk gescheiden pauze.
 • Bij het halen en brengen van de kinderen mag de ouder niet mee naar binnen.
 • De school zorgt dat de algemene hygiënevoorschriften worden nageleefd en zorgt voor de materialen die hiervoor nodig zijn (o.a. handen wassen, zorgen voor voldoende schoonmaakmaterialen).
 • Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Dagelijks, ook onder schooltijd, zorgen we voor een goede schoonmaak.
 • Geadviseerd wordt om zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolkamp, vieringen en excursies.
 • Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw.
 • Er is geen ondersteuning door ouders mogelijk in school.
 • Kinderen mogen geen eten delen en ook niet trakteren (we vieren wel de verjaardagen, maar dan zonder traktatie).
 • Oudergesprekken vinden zo nodig digitaal plaats of kunnen eventueel buiten op het schoolplein of elders buiten plaatsvinden.
 • Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
 • Als een leerling ziek wordt of coronagerelateerde klachten ontwikkelt zullen we ouders vragen het kind op te halen.
 • We temperaturen niet op school.

 

De praktische uitwerking van de richtlijnen

 Brengen en halen van de leerlingen

 • We hanteren de normale lestijden (zoals voor de Corona-maatregelen).
 • We hanteren gespreide breng- en haaltijden.
 • Ouders mogen niet in de school komen. Bij het wegbrengen mogen de ouders mee tot de buitendeur van school, maar we hebben liever dat de kinderen zelfstandig het schoolplein op komen en naar binnen lopen.
 • Leerlingen moeten bij aankomst op school direct naar binnen gaan en mogen niet (zoals normaal) spelen op het schoolplein. Dit geldt ook bij het naar huis gaan.
 • We vragen aan de ouders die de kinderen ophalen om met hun kind(eren) een plek af te spreken waar ze staan. Dit kan zijn op het schoolplein of in de buurt van het schoolplein.
 • Bij het naar binnen en buiten gaan zal er toezicht zijn.
 • Op de buitendeuren is zichtbaar welke groepen via welke deur naar binnen gaan. Hieronder kunt u lezen via welke ingang dit is.

 

Naar binnen gaan

 • Alle leerlingen gaan naar binnen tussen 8.15 uur en 8.25 uur en lopen direct naar het eigen lokaal.
  • Groep 1a: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.
  • Groep 1b: naar binnen en buiten via het speelplein van de kleuters.
  • Groep 2: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.
  • Groep 3: naar binnen en buiten via de hoofdingang.
  • Groep 4: naar binnen en buiten via de deur naar de hal.
  • Groep 5 t/m 8: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.

 

Ophalen / naar huis gaan

 • De leerlingen worden naar buiten gebracht door de leerkracht via dezelfde ingang als waar ze ook naar binnen zijn gegaan (zie hiervoor de lijst hierboven).
 • De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden naar buiten gebracht tussen 14.25 uur en 14.30 uur.
 • De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden naar buiten gebracht tussen 14.30 uur en 14.35 uur.

 

Inleveren Chromebooks

Omdat we vanaf 8 juni geen thuisonderwijs meer aanbieden en de leerlingen van groep 3 t/m 8 op school de klassikaal de chromebooks nodig hebben, vragen we alle leerlingen die nog een chromebook thuis hebben deze vrijdag of maandag bij meneer Léon in te leveren.

 

Gym

De leerlingen hebben tweemaal per week een gymles. We vragen de leerlingen om hiervoor makkelijke kleding en schoenen te dragen. Voor de gymlessen maken we gebruik van het speelplein of het sportveld bij de sporthal. We gaan niet omkleden.Tot aan de zomervakantie hebben alle leerlingen op dinsdag een gymles van meneer Thomas.Daarnaast hebben de leerlingen van groepen 1 en 2 ook buitengym op woensdag en de leerlingen van groep 3 t/m 8 op vrijdag.

 

Maatregelen rondom de hygiëne

Er zijn diverse maatregelen genomen om te zorgen voor een goede

hygiëne. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD Twente. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Ieder schooldag wordt er 2 x per dag schoon gemaakt.
 • We vragen de leerlingen regelmatig om de handen te wassen.
 • We maken lesmateriaal schoon indien nodig.

 

Moederdag en Vaderdag

Helaas hebben we, door alle maatregelen rondom Corona, geen aandacht kunnen geven aan Moederdag en Vaderdag dit jaar. We sturen als bijlage wel een kleurplaat mee voor Vaderdag.

 

Verkeersbrigadiers

In de periode tot de zomervakantie zijn er geen verkeersbrigadiers aan de Oldenzaalsestraat.

 

Vossenjacht

De Vossenjacht die gepland was op maandag 22 juni gaat niet door.

 

Oud Papier

Vanwege het coronavirus wordt in ieder geval tot september geen oud papier opgehaald in de wijk ‘t Voswinkel (tussen de Oldenzaalsestraat en de Enschedesestraat).

 

Viering Eerste H. Communie

De communievieringen 2020 gaan in de maand juni niet door i.v.m. met de beperking van maximaal 30 mensen in de kerk. Ouders en communicanten zijn geïnformeerd.

 

Avond4daagse

De Avond4daagse (9 t/m 13 juni) gaat niet door.

 

Beeball groep 5 en 6

De Beeball-clinics en het eindtoernooi op 18 juni gaan niet door.

 

Vastenactie 2020

De opbrengst van de Vastenactie is bekend. Maar liefst € 475,00 werd tijdens de vastenactie door de leerlingen van onze school bijeengebracht. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het project ‘Werken aan je toekomst’ in Zambia.

 

Schoolreis

Helaas kon door de maatregelen rondom Corona ons schoolreisje niet doorgaan. In overleg met de Ouderraad en de MR kijken we begin volgend schooljaar naar de mogelijkheden en nemen we een besluit over de schoolreis.

 

Vanuit het bestuur

Het bestuur van onze stichting is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Als bijlage sturen we de advertentie mee vanuit ons bestuur.

 

Afscheidsmusical en afscheidsavond groep 8

I.v.m. de richtlijnen rondom Corona is besloten, na overleg met de MR en de Ouderraad, om de festiviteiten rondom het afscheid van groep 8 in aangepaste vorm te laten doorgaan:

 • Slaapfeestje gaat niet door.
 • Leerlingen van groep 8 voeren zoals gebruikelijk in de laatste schoolweek de musical op voor alle leerlingen.
 • De afscheidsavond is verplaatst naar woensdag 1 juli. Alle ouder(s)/verzorger(s) hebben over de invulling van deze avond informatie ontvangen.
 • De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 8 is donderdag 2 juli. Op deze donderdag “gooien we deze leerlingen om 12.00 uur de school uit”. We nodigen de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 hierbij van harte uit.

We vinden het als team belangrijk om ook deze leerlingen een onvergetelijk afscheid te geven. Aangezien we dit schooljaar dit niet kunnen doen in de vorm die we graag zouden willen, zorgen we voor een leuk alternatief. Wat de invulling is blijft nog even een verrassing.

 

Groepsbezetting en groepsindeling

Op dit moment vinden er binnen de stichting gesprekken plaats over de samenstelling van de schoolteams voor komend schooljaar. Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve groepsindeling en groepsbezetting voor onze school zullen we u hierover informeren middels een nieuwsbrief.

 

Rapportmap inleveren op woensdag 10 juni

Zoals we reeds hebben laten weten krijgen de leerlingen in juni geen regulier rapport. Wel willen we in een aangepaste vorm de leerlingen iets meegeven. Op donderdag 18 juni geven we ze dit in hun rapportmap mee. Daarom willen alle kinderen vragen om op 10 juni de rapportmap in te leveren op school.

 

Rapport en oudergesprekken

Op donderdag 18 juni ontvangen alle leerlingen het tweede rapport. Door de maatregelen en richtlijnen rondom Corona kunnen de oudergesprekken niet doorgaan. Vanuit de overheid is aangegeven dat we geen reguliere oudergesprekken in het schoolgebouw mogen voeren. Dit vinden we jammer, omdat we het belang van oudergesprekken zien. Om het schooljaar toch goed te kunnen afsluiten kiezen we ervoor om met alle leerlingen een kindgesprek te voeren en met alle ouder(s)/verzorger(s) telefonisch contact op te nemen.

De leerlingen van groep 7 zouden tijdens deze gesprekken een voorlopig advies richting voortgezet onderwijs krijgen. We vinden dat we deze specifieke adviesgesprekken niet telefonisch of alleen met leerlingen kunnen voeren. In de komende dagen bekijken we de mogelijkheden en besluiten we hoe en wanneer we deze gesprekken organiseren. Voor eind volgende week zullen we de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 7 hierover informeren.

 

Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 3 juli.

Normaliter sluiten we op deze dag om 12.00 uur samen met alle kinderen en ouders op het schoolplein het schooljaar af. Helaas kan dat dit schooljaar niet.

Vanzelfsprekend zullen we die ochtend met de leerlingen het schooljaar op passende wijze afsluiten.

We verwachten alle leerlingen op maandag 17 augustus weer op school.

n.b. De leerlingen van groep 1 en groep 8 hebben op donderdag 2 juli de laatste schooldag. Groep 8 is om 12.00 uur vrij, groep 1 krijgt om 14.30 uur vakantie.

 

 

Data / activiteiten in juni en juli

Woensdag 10 juni

Inleveren rapportmap

Vrijdag 12 juni

Studiedag alle leerkrachten, alle leerlingen hebben vrij

Maandag 15 juni

Praktisch verkeersexamen groep 7

Vergadering GMR om 20.00 uur

Donderdag 18 juni

Leerlingen krijgen de rapportmap mee.

Vergadering Ouderraad om 19.00 uur

 

Woensdag 1 juli

Afscheidsavond groep 8

Donderdag 2 juli

Laatste schooldag leerlingen groep 8 om 12.00 uur vakantie!

Laatste schooldag leerlingen groep 1 om 14.30 uur vakantie!

Vrijdag 3 juli

Laatste schooldag wenners en leerlingen groepen 2 t/m 7 om 12.00 uur vakantie!