Nieuwsbrief februari KBS De Martinus

Carnaval

Vrijdag 14 februari vieren we carnaval op school.

De schooltijden zijn voor op deze feestelijke dag aangepast, dus alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.

De ouderraad trakteert iedereen op een versnapering. Deze dag hoef je dus geen eten en drinken mee te nemen.

We gaan naar groepsoptredens kijken en je kunt meedoen aan Martinus Got Talent! Kun je goed zingen, dansen, een instrument bespelen of heb je een andere leuke act dan mag je je opgeven op de lijsten die bij de ingang van de klassen hangen. Opgeven kan t/m woensdag 5 februari. Je mag alleen of met een groepje optreden. Om iedereen de kans te geven mee te kunnen doen mag je met 1 act meedoen. Afhankelijk van het aantal opgaves kan het zijn dat je act niet langer dan 2 minuten mag duren of dat er eerst een voorronde in je eigen groep is. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

We gaan er een mooi feestje van maken! Trek je gaafste carnavalskleding aan! De gehele dag zal de Prins(es) en Adjudant(e) uit groep 8, samen met het Keizerskroontje en de Adjudant(e) uit groep 4 in de polonaise voorop lopen. Binnenkort zal het verkiezingsspektakel plaatsvinden.

We vragen vriendelijk om geen spuitbussen en/of confetti mee te nemen naar school.

 

Rapport en gesprekken

Op donderdag 13 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De oudergesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 26 februari en donderdag 27 februari. De uitnodigingen voor de gesprekken zijn via de mail verstuurd. We verwachten dat de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 aanwezig zijn bij deze gesprekken, de leerlingen van groep 5 mogen aanwezig zijn bij het gesprek. Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen bespreken. Tijdens de gesprekken van de leerlingen van groep 8 wordt tevens het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

We vragen alle leerlingen om vóór 7 februari de rapportmap in een plastic tas mee te nemen naar school.

 

Schoolreis

De leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan op donderdag 4 juni op schoolreis. Nadere informatie volgt in één van de volgende nieuwsbrieven.

 

Avondvierdaagse

Net als voorgaande jaren nemen wij, als school, weer deel aan de avondvierdaagse in Losser.

Door OR, MR en team is na veelvuldig overleg het besluit genomen dat deelname vanaf dit jaar alleen voor groep 1 t/m 6 geldt.

Enkele jaren geleden hebben we ervoor gekozen om met de leerlingen van groep 7 en 8 de 10 km te lopen. Dit omdat het tempoverschil tussen de leerlingen uit de bovenbouw en de leerlingen uit de onderbouw té groot is. Helaas is in de afgelopen jaren gebleken, dat de organisatie van deelname aan de 10 km voor groep 7 en 8 logistiek bijna niet rond te krijgen is. Daarnaast zijn er meerdere keren, vanuit diverse kanten, opmerkingen gemaakt over het gedrag en de houding van deze deelnemende leerlingen. Dit heeft ertoe geleid dat we moet concluderen dat we geen verantwoordelijk meer kunnen nemen voor deelname van leerlingen van groep 7 en 8.

Indien leerlingen uit de groepen 7 en/of 8 willen deelnemen, zullen ze dit dus met ingang van dit jaar zelf moeten regelen. Ze kunnen ervoor kiezen om óf mee te lopen met een vereniging óf door zich zelfstandig (met een groepje) op te geven.

Meer info over de avondvierdaagse is te vinden op www.avondvierdaagse-losser.nl

Hopelijk is deze info voldoende, mochten er nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij Léon Poorthuis

 

Vakantierooster 2020  – 2021

Met instemming van de GMR is onderstaand vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld:

Herfstvakantie         12-10-20 t/m 16-10-20

Kerstvakantie          21-12-20 t/m 01-01-21

Carnaval                 15-02-21 t/m 16-02-21

Voorjaarsvakantie    22-02-21 t/m 26-02-21

Pasen                     05-04-21

Meivakantie             26-04-21 t/m 07-05-21

Hemelvaart             13-05-21 t/m 14-05-21

Pinksteren              24-05-21

Zomervakantie        12-07-21 t/m 20-08-21

 

 Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst
Ook dit jaar willen wij als school ons tijdens de vastentijd weer inzetten voor mensen, die het niet zo goed getroffen hebben als wij. De vastentijd is het moment om stil te staan bij de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld.

In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water.

In 2020 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. We maken kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden.

Op 26 februari organiseert de Vastenactie weer een voorstelling ‘samen sterk’ voor de hele school. De kinderen krijgen dit jaar een vastendoosje van de MOV-groep Losser. Het doosje mogen ze inleveren bij hun leerkracht.

Misschien kunt u uw kind hierbij helpen, bijvoorbeeld door hem of haar een klusje te laten doen om wat geld te verdienen, of door als gezin mee te sparen.

Het geld moet uiterlijk vrijdag 3 april weer worden ingeleverd op school. Wij zorgen dat het geld op de juiste plek komt.

We wensen u een goede vastentijd toe.

 

Informatie vanuit stichting Fundament

Workshop bestuur je eigen huis: Homey, doe de lamp aan!’

In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen van 6 t/m12 jaar weer deelnemen aan een super leuke een leerzame workshop in de bibliotheek. Als bijlage sturen we de folder mee met informatie over deze workshop

 

Voorstelling theatergroep ‘sTOF

Theatergroep ‘sTOF speelt op vrijdag 10 april 2020 om 19.30 u. een uniek stuk in het openluchttheater in Losser.

Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als we het bekende passieverhaal naar het nu zouden vertalen? ‘sTOF neemt je mee in een indrukwekkende voorstelling met een aangrijpend verhaal en treffende liedjes. Een verhaal over een vriendengroep, een gezin en één meisje in het bijzonder. Ze krijgen te maken met allerlei gebeurtenissen die hun pad zullen kruisen.

Laat je meeslepen in een voorstelling over vriendschap, onzekerheid, passie, vertrouwen, geloof, hoop en liefde.

 PUUR, een voorstelling die je lang bij zal blijven

 

Kaartjes a € 5,- te koop via www.brilmansdennen.nl, of bij Primera Marcel.

Kaartjes aan de kassa: € 7,50

Als bijlage sturen we een poster mee met informatie over deze voorstelling.

 

Data en kalender februari en maart

Maandag 3 februari:

Duik er eens in (zwemactiviteit) voor groep 5

Dinsdag 4 februari:

Studiedag voor het team, alle leerlingen vrij

Woensdag 12 februari:

Oud Papier

Donderdag 14 februari:

Rapport 1 mee

Vrijdag 14 februari:

Viering Carnaval voor alle leerlingen van 8.30 – 12.00 uur

Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari:

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 en dinsdag 25 februari:

Carnaval, alle leerlingen vrij

Woensdag 26 februari en donderdag 27 februari:

Rapportgesprekken

Maandag 2 maart:

Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 11 maart:

Oud Papier

Maandag 16 maart:

Bezoek steenfabriek voor groep 6

Dinsdag 17 maart:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 24 maart:

Overleg MR, OR en team om 20.00 uur