Nieuwsbrief januari KBS De Martinus

De beste wensen

Allereerst wensen wij u, in alle opzichten, een goed 2020 toe!

We hopen dat iedereen het jaar met frisse moed zal beginnen en dat de meeste goede voornemens zullen worden gerealiseerd.

 

Groepsbezetting in januari

Op donderdag 16 en vrijdag 17 januari gaan we met een aantal leerkrachten skiën in Oostenrijk.

Bart Rikhof, Monique Keur, Aniek Wigger, Jorieke Loohuis, Suzanne Gijsberts, Ansjelien Steffens en Léon Poorthuis gaan mee naar Oostenrijk.

Hierdoor is er een kleine wijziging in de groepsbezetting. Juf Marloes Engbers zal beide dagen in groep 6 lesgeven. Tevens zal Juf Merlin Asbroek op donderdag in groep 1b zijn en juf Dagmar Stamborg in groep 4.

 

Vacature: lid oudergeleding Medezeggenschapsraad

De Martinus heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In deze MR worden zaken die uw kinderen aangaan besproken met een drietal ouders en twee leerkrachten. Een aantal zaken die direct van invloed zijn op het reilen en zeilen van de school moeten door een MR worden goedgekeurd/geadviseerd.

De MR als medezeggenschapsorgaan oordeelt over de (beleid)voorstellen van de school en het schoolbestuur, over de strategie die door het bestuur wordt uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen. De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk zijn. De directie heeft richting de MR informatieplicht. De directie van De Martinus heeft voor een aantal zaken toestemming van de MR nodig om bepaalde besluiten te nemen. Een MR is de aangewezen plek voor mensen die mee willen denken en praten over regels en procedures die nodig zijn om een school op een goede manier te leiden, zodat het een fijne en veilige plek voor de leerlingen en leerkrachten blijft.

Binnen onze MR ontstaat met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature. Yvonne Gering (ouder) gaat de MR verlaten. Voor haar zoeken we een andere enthousiaste ouder.

Wilt u zich kandidaat stellen voor zitting in de MR? Als bijlage sturen we meer informatie over deze vacature.

  

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 5: workshop ‘Prehistorische dieren’

Op maandag 13 januari krijgen de leerlingen van groep 5 de workshop ‘Prehistorische dieren in speksteen’ aangeboden. Door de leerlingen wordt een speksteen beeldje gemaakt. We vragen de kinderen van groep 5 deze dag een oud T-shirt en een oude handdoek mee te nemen, die daarna weggegooid mag worden.

 

Duik er eens in

Op maandag 27 januari en maandag 3 februari wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 de tweede zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten.

  • Groep 6: We vragen de kinderen van groep 6 om op maandag 27 januari op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen.
  • Groep 5: De kinderen van groep 5 vragen we om op maandag 3 februari tussen 8.15 en 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen.

 

Kersthandbaltoernooi basisscholen in Losser

Op vrijdag 3 januari hebben er twee teams meegedaan aan de jaarlijkse kampioenschappen schoolhandbal van de gemeente Losser.

Zowel het meisjesteam als het jongensteam van groep 8 hebben goed hun best gedaan.

Het meisjesteam behaalde zelfs de tweede plaats!

Al met al een erg goed en sportief toernooi van al onze teams. Knap gedaan!

 

 Data en kalender januari en februari

 Woensdag 8 januari:

Oud Papier

Maandag 13 januari:

Workshop Prehistorische dieren voor groep 5

Maandag 27 januari:

Duik er eens in (zwemactiviteit) voor groep 6

Informatieavond voor de ouders van de instroomgroep (19.30 uur)

Vergadering GMR om 20.00 uur

Maandag 3 februari:

Duik er eens in (zwemactiviteit) voor groep 5

Dinsdag 4 februari:

Studiedag voor het team, alle leerlingen vrij

Woensdag 12 februari:

Rapport 1

Oud Papier

Vrijdag 14 februari:

Viering Carnaval voor alle leerlingen van 8.30 – 12.00 uur

Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari:

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 en dinsdag 25 februari:

Carnaval, alle leerlingen vrij

Woensdag 26 februari en donderdag 27 februari:

Rapportgesprekken