Nieuwsbrief december KBS De Martinus

Sinterklaas 2019

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten.

We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op donderdag 5 december.
De schooltijden voor deze dag zijn van 08.30 uur tot 14.30 uur.

We willen Sint en zijn pieten ’s morgens allemaal welkom heten. Alle kinderen gaan op 5 december bij de eerste bel naar binnen en mogen dan de jas aanhouden. Rond 08.40 uur komen de leerlingen weer naar buiten met de leerkrachten om langs de straat te gaan staan met de eigen groep. Ouders die de kinderen wegbrengen naar school en nog even willen kijken naar de aankomst van Sint vragen we achter de kinderen op de stoep te gaan staan.

De kinderen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waar ze o.a.

optredens zullen verzorgen voor Sinterklaas en zijn pieten.

De kinderen uit groep 6 t/m 8 hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen.

De ouderraad zorgt ’s morgens voor een versnapering en iets te drinken. De kinderen hoeven dus zelf voor de eerste pauze geen eten en drinken mee te nemen. Voor de middagpauze nemen de kinderen wel zelf eten en drinken mee.

We wensen iedereen veel plezier

  

Kerst

Op donderdagavond 19 december vieren we het kerstfeest. We beginnen de avond met een viering in de Maria Geboortekerk. Wij vragen u om uw kind(eren) om 16.50 uur bij de kerk te brengen. De leerkrachten staan voor de ingang van de kerk klaar om de kinderen op te vangen. Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar school, om daar te genieten van het kerstdiner.

Voor het ophalen van de kinderen na het kerstbuffet hebben we de volgende werkwijze:

  • De leerlingen van de groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en

19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.

  • De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in

de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen.

  • De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang

naar buiten.

We willen graag alle ouders, grootouders en andere belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom! Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat vanaf 19.15 uur.

De kerstvakantie is dit jaar van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari. Op maandag 6 januari 2020 worden de kinderen weer op school verwacht.

 

nb.

De ouderraad heeft voor alle leerlingen borden en bestek om te gebruiken bij diverse activiteiten. De leerlingen hoeven voor het kerstdiner dus geen bord, bestek of beker mee te nemen.

 

 Uitnodiging informatieavond ‘instroomgroep’

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 1a of 1b ‘instromen’, uit voor de informatieavond op maandag 27 januari a.s. Tijdens deze informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol dat we hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden (groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.15 uur en duurt tot plm. 20.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar.

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond zijn geweest,

hoeven niet aanwezig te zijn. De inhoud van deze informatieavond zal grotendeels hetzelfde zijn.

 

 Aankleding hal

Vanuit het budget dat we bijeen hebben gebracht tijdens de voorjaarsmarkt, hebben we voor het frame in de speelzaal (gekregen van de hoogheden tijdens Carnaval) een aantal doeken aangeschaft. Voor ieder jaargetijde en tijdens festiviteiten willen we in dit frame een ander doek plaatsen.

Een aantal kinderen hebben samen met ons de foto’s voor deze doeken uitgezocht. Het zijn foto’s die gemaakt zijn door Ronald Kamphuis. Het budget dat nog beschikbaar is, zal worden gebruikt voor de verdere inrichting van de hal.

 

 Culturele voorstellingen en projecten

Duik er eens in

Op maandag 2 december wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten. We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om tussen 8.15 en 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen.

Kinderpostzegels

De leerlingen van groep 7 hebben in september meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. De leerlingen van onze school hebben in totaal € 4316,00 bij elkaar gebracht. Samen hebben de kinderen het enorme bedrag van 9,4 miljoen bij elkaar gebracht voor kwetsbare kinderen. Een prachtig resultaat! Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie kunnen ze heel veel kinderen in Nederland en het buitenland helpen.

Zeenbenen

Op maandag 16 december komt er iemand in groep 8 vertellen over het leven op zee. Deze gastles hoort bij het project ‘zeebenen’.

Kijken naar Centrum Plan Losser

Op donderdag 12 december gaan de leerlingen van groep 5 en 6 een kijkje nemen bij het Centrum Plan Losser.

 

Vanuit de parochie Maria Vlucht

L.E.D. it be

Zaterdag 14 december tussen 19.00 u – 20.00 u. ontmoeten we u en jou graag in de H. Maria Geboortekerk voor een bijzondere Thomasviering.

Het is bedoeld voor iedereen die gelovig, ongelovig, jong of ouder is.

‘L.E.D it be’ is het thema dat zal verrassen en uitdagen in tekst, beeld, zang (Vivace), gesprekken en opdrachtjes in De Heilige Chaos.

Van harte welkom namens Thomas en Co.

 

Data en kalender december en januari

Maandag 2 december:

‘Duik er eens in’ (naar het zwembad) voor groep 5 en 6

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

Woensdag 11 december:

Oud Papier

Donderdag 19 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 3 januari:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

Woensdag 8 januari:

Oud Papier

Donderdag 9 januari:

Vergadering OR om 20.00 uur

Dinsdag 21 januari:

Vergadering MR om 19.00 uur

Maandag 27 januari:

Informatieavond ‘instroomgroep’ om 19.15 uur