Nieuwsbrief november KBS De Martinus

Schoolnaamfeest

Op maandag 11 november vieren we het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze dag zullen plaatsvinden.

Viering

In de Maria Geboortekerk is ‘s morgens om 9.00 uur een viering. We willen iedereen van harte uitnodigen, om hierbij aanwezig te zijn.

Samen delen

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger.

Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

 Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. “Wat is er met jou aan de hand?” vroeg Maarten. ‘Ach”, rilde de man, “ik heb het koud en ik heb zo’n honger”. Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?

 Plotseling kreeg hij een goed idee. “Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!” Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

 Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint.

Omdat onze school de naam van Sint Martinus draagt, vieren we elk jaar, rondom 11 november, het schoolnaamfeest.

Kijkend naar het verhaal van Sint Martinus, die zijn mantel deelde, willen wij ook met anderen delen. Dit jaar besteden we aandacht aan de ouderen in Losser. Op 11 november maken de kinderen in de groep iets, dat gegeven zal worden aan de ouderen van zorggroep Sint Maarten.

 

 Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2020 vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Geen staking op 6 november, wel aandacht voor het onderwijs

De onderwijsvakbonden hebben hun leden uit het primair en voortgezet onderwijs in het hele land opgeroepen tot een staking op woensdag 6 november 2019. Zoals wij u via de mail hebben laten weten, zal op woensdag 6 november a.s. de school voor alle kinderen geheel geopend zijn. Het personeel van onze school geeft geen gehoor aan de oproep van de vakbonden tot een landelijke staking die dag. Wel zullen we die ochtend op school in de groepen aandacht geven aan de onderwerpen die bij de staking centraal staan. De MR van onze school is over dit besluit geïnformeerd.

 

Even voorstellen

Ik ben Lieke Boeijink, kinderfysiotherapeute bij FITclinic.  Ik ben begin september gestart met therapie op de Martinus. Ik heb het stokje overgenomen van mijn collega Annemarijke. Ik help kinderen die moeite hebben met fijne motoriek en schrijven. Buiten deze hulpvragen behandel ik uiteenlopende klachten in de leeftijd van 0-18 jaar en doe dit met veel plezier.

Naast de Martinus werk ik ook op de Veldzijde en de Windroos in Oldenzaal.  Ook ben ik in Losser en Oldenzaal op de praktijk aan het werk.

Een keer kennismaken?

Willen jullie een keer kennismaken of hebben jullie een vraag? Jullie kunnen mij bereiken op T. 053 436 67 66. Mailen kan ook naar: l.boeijink@fitclinic.nl

 

Met vriendelijke groet,

Lieke Boeijink

 

Meer informatie over (hulp)vragen, (pijn)klachten en onze behandelingen kijk op www.kidsclinic.nl. KIDSclinic is een onderdeel van FITclinic therapie.

 

Sinte Marten voggelken……

 Op 11 november vieren we het feest van St. Maarten.

Ook in Losser wordt dit feest in het dorp gevierd. Dit jaar worden de kinderen van groep 1 t/m groep 6 verwacht op zaterdag 9 november om 14.00 uur in de protestante kerk op het Raadhuisplein. Je kunt St. Maarten ontmoeten in de kerk. Daar start de optocht door het dorp. De ondernemers van Losser delen snoep uit. De afsluiting zal bij ’t Lossers Hoes zijn.

Als je Maarten heet, of Maartje, Martijn, Martine, Mart, dan heb je net als St. Maarten een extra feestdag! Op zondag 10 november om 9 uur willen wij dit feest graag met iedereen vieren in de H. Maria Geboortekerk.  In de kindernevendienst zijn leuke activiteiten te doen. Tot slot mag je delen van iets lekkers en is er een rondgang met lampionnen.

Jij komt toch ook?

 

Martinikerlkes, Oranje Comité, Dorpsraad Losser, Ondernemers Losser, Gemeente Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser en de Protestante Gemeente Losser.

 

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 8 naar Risk Factory

De leerlingen van groep 8 zijn op dinsdag 29 oktober op bezoek geweest bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen zijn met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Op donderdag 7 november gaan de leerlingen van groep 5 naar basisschool De Verrekijker om te kijken naar de voorstelling MOMO en de tijdspaarders.

Lessen bureau Halt in groep 7 en 8

Op vrijdag 15 november (groep 8) en dinsdag 17 december (groep 7) komt bureau Halt een gastles geven. In groep 8 is het onderwerp ‘invloed van de groep’ en in groep 7 wordt vuurwerkvoorlichting gegeven.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 5, 12, 19 en 26 november. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen.

De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser.

We willen de vele ouders, die zich hebben aangemeld om mee te rijden naar de ijsbaan, alvast hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet kunnen we deze activiteit niet aanbieden.

Groep 3 en 4 naar voorstelling Kaatje Kopstand

Op vrijdag 29 november gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar de voorstelling ‘Kaatje Kopstand’ in Borne. Het is een voorstelling in het thema van Sinterklaas.

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 3 en 4 ontvangen via de leerkracht nog meer informatie hierover.

 

Data en kalender november en december

Dinsdag 5 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Donderdag 7 november

Bezoek groep 5 voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Maandag 11 november

Schoolnaamfeest, viering om 9.00 uur in de H. Maria Geboortekerk.

Dinsdag 12 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 19 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Maandag 25 november

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 26 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

10-minutengesprekken

Donderdag 28 november

10-minutengesprekken

Vrijdag 29 november

Groep 3 en 4 naar de voorstelling ‘Kaatje Kopstand’ in Borne

 

Maandag 2 december

‘Duik er eens in’ (naar het zwembad) voor groep 5 en 6

Dinsdag 3 december

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Woensdag 11 december:

Oud Papier

Donderdag 19 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 3 januari:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8