Nieuwsbrief september 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Vakantie voorbij, welkom allemaal

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 26 augustus. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.

Een speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We willen er ook dit jaar een gezellig en natuurlijk leerzaam jaar van maken.

  

Algemene informatieavond en workshops                             

Op dinsdag 27 augustus (groepen 1 t/m 3) en donderdag 29 augustus (groepen 4 t/m 8) zijn de algemene informatieavonden gepland. De avond bestaat uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte is een algemeen informatiemoment voor alle ouders, tijdens het tweede gedeelte informeren we u over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. Na een korte koffiepauze worden er daarna in het laatste gedeelte door de leerkrachten workshops gegeven met thema’s die te maken hebben met het onderwijs op De Martinus.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur, presentatieruimte: algemene informatie voor alle ouders

19.30 – 20.15 uur, groepslokalen: informatie in de groep

20.15 – 20.30 uur, presentatieruimte: korte koffiepauze

20.30 – plm. 21.15, in diverse groepslokalen: workshops

 

De onderwerpen van de workshops:

Dinsdag 27 augustus (groep 1 t/m 3):

workshop 1: ontwikkeling van kleuters

workshop 2: leren lezen

workshop 3: groepsoverstijgend werken in de onderbouw

workshop 4: digitaal werken in de onderbouw

 

Donderdag 29 augustus (groep 4 t/m 8):

workshop 1: nieuwsbegrip

workshop 2: digitaal werken in groep 4 t/m 8

workshop 3: info over Naut/Meander/Brandaan (wereldoriëntatie) en Join in (Engels)

workshop 4: identiteit

 

Voor de workshops hoeft u zich niet op te geven. In het algemeen gedeelte zullen we nog een korte toelichting geven m.b.t. de onderwerpen van de workshops. U kunt

kunt u zelf kiezen of u bij een van de workshops aanwezig wilt zijn.

 

 Vertrek meneer Rens

Rens van Benthem, vakleerkracht gym, gaat ons per direct verlaten. In de zomervakantie heeft Rens laten weten dat hij een baan als gymleerkracht in de regio Zwolle heeft aanvaard. We wensen Rens veel plezier en succes in Zwolle. In de zomervakantie is de sollicitatieprocedure opgestart voor het werven van een combinatiefunctionaris.

 

Geboren

Op 26 juli is Millen geboren. Wij feliciteren juf Merlin en Bart met de geboorte van hun zoon!

 

 Openingsviering schooljaar 2019 – 2020

Op maandag 9 september is er ’s morgens in de Maria Geboorte kerk een viering i.v.m. de opening van het nieuwe schooljaar. We willen alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. De viering start om 9.00 uur

  

Gymlessen                                      

Op dinsdag 27 augustus starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8.

De gymtijden van de groepen 3 t/m 8 zijn op dinsdag en vrijdag.

We gaan er van uit dat de kinderen op deze dagen de gymspullen meenemen naar school.

Tevens vragen we alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 om zo spoedig mogelijk de gymschoenen mee te geven naar school. De kleutergroepen gymmen in de speelzaal, deze is in ons schoolgebouw.

De lessen op dinsdag en woensdag worden door een combinatiefunctionaris sport gegeven.

 

 Kennismakingsgesprekken

We organiseren in de eerste weken van het schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’.

Het doel van dit gesprek is kennismaken en over en weer uitspreken van verwachtingen.

We beseffen ons dat ouders hun kind uit handen moet geven aan een leerkracht die zij slechts ‘in de wandelgangen’ of van ‘verhalen’ kennen. Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar lijkt ons daarom een goed plan. Bij het gesprek zijn de ouders en de leerkracht aanwezig en vanaf groep 6 nodigen we ook de leerlingen uit.

Deze gesprekken worden gepland op dinsdag 10 september en donderdag 12 september. De uitnodiging voor de dag en het tijdstip voor dit gesprek en een toelichting zullen in de eerste schoolweek worden verstuurd. De leerlingen krijgen op de eerste schooldag een vragenlijst mee die wordt gebruikt bij het gesprek. We willen vragen om deze vragenlijst in te vullen en weer in te leveren vóór 3 september.

 

 Informatie voor het nieuwe schooljaar

Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn via het digitaal ouderportaal bij ‘activiteiten’ te vinden. U kunt op dit portaal inloggen met uw inlogaccount.

Leerlingenlijsten:

Op het ouderportaal zijn de namen van de kinderen en leerkrachten uit de groep van uw kind(eren) vermeld. Er worden geen aparte groepslijsten aan de kinderen meegegeven.

De schoolgids:

De schoolgids is weer aangepast voor schooljaar 2019-2020. De actuele versie van de schoolgids kunt u vinden op onze website. (www.demartinus.nl).

Extra informatie:

Extra informatie zal zoveel mogelijk via mail naar ouders worden gestuurd. Op onze website kunt u de maandelijkse nieuwsbrieven en andere algemene informatie terug vinden.

 

Naar Buitenschoolse Opvang

Dagelijks gaan meerdere leerlingen van onze school naar een organisatie voor buitenschoolse opvang. We willen alle ouders van de kinderen die naar de BSO gaan, vragen om de lijst die op school hangt (op de blauwe kast in de hal) te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen naar martinus@skolo.nl

 

 Schoolfotograaf (29 augustus)

Op donderdag 29 augustus komt de schoolfotograaf (foto Koch) bij ons op school. Naast de groepsfoto’s en individuele foto’s worden foto’s met broertjes en/of zusjes gemaakt. Er wordt aangeraden om de kinderen tijdens deze dagen géén fluoriserende kleding aan te doen.

We geven alle ouders tevens de mogelijkheid om een foto te laten maken van de kinderen samen met broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school zitten. Deze foto’s worden gemaakt op donderdag 29 augustus tussen 14.30 – 15.45 uur.

Daarvoor is een goede organisatie noodzakelijk. Daarom vragen we de ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken vóór maandag 26 augustus een mail te sturen met uw naam en de naam van uw kinderen naar lpoorthuis@skolo.nl .

U ontvangt dan vóór woensdag 28 augustus bericht hoe laat we u op school verwachten voor het maken van deze foto.

Later kunt u beslissen of u de gemaakte foto wel of niet wilt kopen.

  

Data en kalender augustus, september en oktober

Maandag 26 augustus:

Eerste schooldag

Dinsdag 27 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 3, start om 19.00 uur

Dinsdag 29 augustus:

Schoolfotograaf

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 4 t/m 8, start om 19.00 uur

Maandag 2 september t/m woensdag 4 september:

Kampdagen groep 8

Dinsdag 3 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Donderdag 5 september:

Leerlingen van groep 8 hebben vrij

Maandag 9 september:

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur

Dinsdag 10 september en donderdag 12 september:

Kennismakingsgesprekken

Woensdag 11 september:

Oud Papier

Maandag 16 september:

Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 25 september:

Kinderpostzegelactie (groep 7)

Dinsdag 1 oktober:

Fietscontrole voor groep 3 t/m 8

Maandag 7 oktober:

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 8 oktober:

Vergadering Ouderraad en MR om 19.00 uur

Woensdag 9 oktober:

Oud Papier

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober:

Herfstvakantie

Maandag 28 oktober:

Studiedag team, alle leerlingen vrij

Dinsdag 29 oktober:

Vergadering MR om 19.00 uur