Nieuwsbrief juli 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We kunnen terugkijken op een mooi schooljaar met twee verdrietige gebeurtenissen maar ook vele mooie momenten. Fijn om te zien dat er zo’n grote betrokkenheid is!

We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie!

  

Afscheid groep 8

Dinsdagavond 9 juli begint op 18.30 uur de afscheidsavond voor groep 8. Het hoogtepunt van deze avond is natuurlijk de musical “Alles Overboord”.

Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s van de leerlingen uit groep 8 zijn van harte uitgenodigd op deze avond. Ze hebben hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. Iedereen heeft de afgelopen weken hard gewerkt: teksten leren, dansjes oefenen en decors maken. We zijn benieuwd!

De leerlingen uit groep 1, 2 en 3 zullen dinsdag 9 juli ’s morgens de musical bekijken. Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 voert groep 8 ’s middags de musical op. We wensen alle leerlingen van groep 8 zowel in het voortgezet onderwijs als in hun verdere schoolloopbaan veel succes:

Jongens en meisjes van groep 8,

We hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op onze school en vinden het leuk om jullie nog een keer terug te zien en te horen hoe het met jullie gaat. Tijdens de afscheidsavond nemen we van ieder van jullie apart afscheid

 

 Afscheid leden van de ouderraad en voorzitter MR

Aan het eind van het schooljaar nemen Carine Beld, Sylvia Bies, Patrick Bauma, Petra van Coevorden en Wendy Ter Beek afscheid van de Ouderraad. Daarnaast neemt Jurgen Scheffer afscheid als voorzitter van de MR. Ze hebben zich enorm ingezet bij allerlei activiteiten rondom school. We willen ze hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet voor onze school.

Maaike Welpelo is de nieuwe voorzitter van de MR. Zij zal zich in de eerste nieuwsbrief van komend schooljaar aan u voorstellen.

 

Geboren

Op 10 mei zijn Marlie, Romee en Ruben geboren. Wij feliciteren juf Aniek, Gerben en Joris met de geboorte van hun dochters, zoon, zusjes en broertje.

 

Groepsbezetting

Juf Merlin Asbroek is met zwangerschapsverlof. In de laatste 2 weken van dit schooljaar zullen Jorieke Loohuis en Nancy Roozeboom in groep 1b haar vervangen.

 

 Voorjaarmarkt

In mei hebben we een voorjaarsmarkt georganiseerd. Tijdens deze voorjaarsmarkt hebben de leerlingen middels de sponsorloop geld bijeen gebracht voor de Clini Clowns en voor school. Daarna kon iedereen bij de circuspiste kijken naar de groepsoptredens, spelletjes doen en een kijkje nemen in de lokalen. Prachtig om te zien dat we zoveel belangstellende waren!

Door de leerlingen is maar liefst € 3000 bij elkaar gebracht. De helft van de opbrengst is naar de Clini Clowns gegaan. Stichting Cliniclowns Nederland bedankt iedereen voor het mooie bedrag en geven aan dat zij dankzij deze donatie meer waardevolle geluksmomenten kunnen geven aan zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie. Met de andere helft van de opbrengst willen we de hal opnieuw inrichten. De opbrengst van de verkoop van eten en drinken tijdens de voorjaarsmarkt zal ook hiervoor gebruikt worden.

 

 Klankbordavond

Tijdens de georganiseerde klankbordavond op 21 mei hebben we met ongeveer 20 ouders en een aantal leerkrachten rondom een aantal thema’s in kleinere gespreksgroepen gesproken. Er is gesproken over bijv. de inspraak van leerlingen, informatievoorziening richting ouders en het beleid rondom huiswerk. Voor ons een hele waardevolle avond, de informatie vanuit deze gesprekken wordt gebruikt bij het beleid voor de komende jaren. Op de algemene informatieavonden in september zullen we kort onze bevindingen presenteren.

  

Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 12 juli.

Om 12.00 uur willen we dan samen met alle kinderen en ouders op het schoolplein het schooljaar afsluiten. Tussen 11.30 uur en 12.00 uur verzamelen de kinderen en leerkrachten op het schoolplein. Ook de kinderen van de groepen 1 en 8 nodigen we natuurlijk ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We vinden het ook leuk als u als ouders aanwezig bent. Vanaf 11.30 uur staat er koffie en thee klaar!

We verwachten alle leerlingen op maandag 26 augustus weer op school.

n.b. De leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 10 juli de laatste schooldag, de leerlingen van groep 1 op donderdag 11 juli.

 

Even voorstellen…

Na de zomervakantie kom ik, Evelien Hannink, werken op De Martinus. In de afgelopen jaren heb ik verschillende werkzaamheden binnen en buiten het onderwijs vervuld, als vervolg op de pabo en de master psychologie. Momenteel werk ik op invalbasis als leerkracht en volg ik een traineeship bij Stichting Present. In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met muziek (piano en gitaar spelen) en spreek ik graag af met

vrienden en familie.

 

Data / activiteiten in juli

Maandag 1 juli

Vossenjacht (’s middags)

Dinsdag 2 juli

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 9 juli

Afscheidsavond groep 8

Woensdag 10 juli

Oud Papier

Vrijdag 12 juli

Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!

  

Data en kalender nieuwe schooljaar

Hieronder vast enkele data om op de kalender te vermelden voor het begin van het nieuwe schooljaar.

Maandag 26 augustus: 

Eerste schooldag

Maandag 2 september t/m woensdag 5 september:

Kampdagen groep 8 (ouders van de leerlingen ontvangen hierover informatie in de laatste schoolweek van dit schooljaar)

Dinsdag 27 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4 om 19.00 uur

Donderdag 29 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 5 t/m 8 om 19.00 uur

Maandag 9 september:

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur

Woensdag 11 september:

Oud Papier

Dinsdag 10 september en donderdag 12 september:

Startgesprekken

Maandag 16 september:

Vergadering MR

 

Uiterlijk 1 augustus zijn alle data voor volgend schooljaar die van u van belang zijn in het ouderportaal zichtbaar.