Nieuwsbrief mei 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Op donderdag 16 mei organiseren we op onze school een voorjaarsmarkt mét een sponsorloop

 

Op donderdag 16 mei tussen 16.30 uur en 19.00 uur zijn alle leerlingen, vaders en moeders, opa’s en oma’s en alle andere belangstellenden van harte welkom op school.

Wat is er allemaal te doen?

Sponsorloop

Tussen 16.45 uur en 17.15 uur is er een sponsorloop. We hopen dat alle leerlingen verkleed deelnemen. De opbrengst komt ten goede aan de Clini Clowns en de aankleding van de hal op school. De leerlingen hebben woensdag 17 april informatie over de sponsorloop meegekregen naar huis. De brief met informatie sturen we als bijlage mee. In de groepen wordt uitleg gegeven over het werk van de Clini Clowns.

Voorjaarsmarkt

Na de sponsorloop wordt door iedere groep een groepsoptreden verzorgd in de circuspiste op het schoolplein. De tijden van de optredens zullen vooraf bekend worden gemaakt. Tevens kunt u een kijkje nemen in de klaslokalen.

De leerlingen kunnen rondom de school spelletjes doen zoals clownskop gooien, clownskop ringspel, jongleren etc.
Ook zijn er verschillende eetkraampjes waar knakworsten, ijs, pannenkoeken, suikerspin en popcorn worden verkocht.
We hopen op een grote opkomst en een gezellig samenzijn!

 

 Sportdag bij accommodatie stichting MAN

Op woensdag 22 mei is de sportdag. Om 8.30 uur verwachten we alle kinderen in sportkleding (groene schoolshirt) bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN bij de voetbalvelden van KVV Losser en AJC (terrein van Iphitos), Nilantspad 3, Losser. Daar melden de leerlingen zich bij de groepsleerkracht.

De sportdag is om 12.15 uur afgelopen, de leerlingen kunnen dan bij de accommodatie opgehaald worden bij de leerkracht. De hulpouders verwachten we om 8.15 uur voor instructie e.d. Zij ontvangen hierover nog bericht.

Voor drinken en een tussendoortje wordt gezorgd.

Het schoolshirt zal vóór 22 mei worden meegegeven aan de

leerlingen.

 

 Schoolvoetbal

Op woensdag 3 april werden de voetbalkampioenschappen van de gemeente Losser gespeeld. Het jongensteam is kampioen geworden van de gemeente Losser! Het meisjesteam heeft een knappe tweede plaats behaald. Het jongensteam zal op woensdag 15 mei deelnemen aan de regionale kampioenschappen schoolvoetbal in Vriezenveen.

 

Aanmelding nieuwe leerlingen

Voor de invulling van de formatie voor het schooljaar 2019-2020 is het voor ons van groot belang te weten hoeveel kinderen het komende schooljaar zullen starten of instromen in groep 1. We willen u dan ook vragen om kinderen die 4 jaar worden tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 vóór eind mei aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken?

 

Opbrengst Vastenactie

Op Witte Donderdag hebben we de opbrengst bekend gemaakt van de Vastenactie. Er is € 716,93 door de leerlingen van onze school bijeengebracht. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan een project van Stichting Fajikunda in Gambia. We bedanken iedereen voor de bijdrage

 

Viering Eerste H. Communie

De viering van de Eerste Heilige Communie is op zondag 12 mei om 11.30 uur in de Maria Geboortekerk.

 

 Groepsbezetting

Vanaf de meivakantie tot de zomervakantie zal Sharon Huizing (onderwijsassistent) op dinsdag en donderdag de leerkrachten in de groepen 1a en 1b ondersteunen. Dit i.v.m. de groei van het aantal leerlingen in de groepen 1. In groep 5 zal op donderdag Saskia Righart lesgeven. Saskia vervangt op dat moment Monique Keur, die tijdelijk i.v.m. ziekteverlof van Anne-Marie Bolscher op donderdag in groep 3 werkt.

  

Verkeer

In de afgelopen weken zijn er meermalen controles uitgevoerd en bekeuringen uitgedeeld rondom school. Nadrukkelijk willen we nogmaals aangeven dat u alleen kinderen in en uit mag laten stappen in de kiss-and-ride-zone. Deze zone bevindt zich ná het bord aan de voorzijde van de school (na de drempel).

  

Geboren

Op 22 april is Jasmijn geboren. Wij feliciteren meneer Marvin, Esther en Suus met de geboorte van hun dochter en zusje.

 

Oversteek Oldenzaalsestraat

Dagelijks maken veel leerlingen gebruik van de oversteek aan de Oldenzaalsestraat. Zoals bekend is dit een drukke straat met veel verkeer. Gelukkig kunnen wij op dit moment, dankzij de hulp van brigadiers en de leerlingen van De Saller, op de meeste momenten gedurende de week een veilige oversteek bieden.

Ook voor het komende schooljaar willen wij de leerlingen van De Martinus en De Saller weer een veilige oversteek bieden. Zonder voldoende hulp is de kans zeer reëel dat er geen oversteek meer is vanaf het komende schooljaar. Daarom worden er brigadiers gezocht, die willen helpen met brigadieren. Direct na de meivakantie zal er via de mail een oproep gedaan worden.

 

Voor de leerlingen van groep 4 t/m 8:

Lekker Fit Losser Muzikaal gaat weer van start!

Een muziekinstrument bespelen is erg leuk om te doen. En je leert er ook nog eens veel van. Naast noten lezen en de technische dingen van een muziekinstrument bespelen leer je als muzikant te luisteren naar anderen en samen te spelen. En zeg nou zelf; iedereen wordt toch vrolijk van muziek?

Losser is een muzikaal dorp. Je kent vast iemand uit je buurt of van school die een muziekinstrument bespeeld of lid is van een muziekvereniging. Muziek maken levert je dus ook gewoon veel nieuwe vrienden op. Gaaf toch?!

Kortom, lijkt jou het ook gaaf kennis te maken met een muziekinstrument? Geef je dan nu op via onze website www.lekkerfitlosser.nl

voor 2 proeflessen op een instrument naar keuze.

  

Namens de parochie Maria Vlucht: aanmelding Vormselproject  

Onderstaande tekst is aangeleverd vanuit de parochie:

Zondag 30  juni vindt de Startbijeenkomst voor het Vormsel plaats voor ouders én kinderen. Dit zal zijn van 13.00 tot 16.00 uur in de pastorie(tuin) van de Mariakerk te Losser. We werken met het

project ‘Vormselkracht’. De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht van de heilige Geest, die het beste in mensen naar boven brengt.

Kinderen die komend schooljaar in groep 8 én brugklas zitten, worden in het bijzonder uitgenodigd om mee te doen, maar ook kinderen van hogere klassen van het middelbaar onderwijs zijn welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden.

Het Vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2020 plaats.

Verdere informatie vindt u op www.mariavlucht.nl. Daar vindt u ook het opgaveformulier.Met vragen kunt u ook terecht bij pastoraal werker Frank de Heus,

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

De deadline voor de opgave ligt op 16 juni.

Als u uw zoon of dochter vóór die datum opgeeft, vergemakkelijkt dat de organisatie van het project. Een positieve houding en inzet van deelnemers, ouders en kinderen, vinden wij vanzelfsprekend.

  

Klankbordavond, dinsdag 21 mei

We willen graag ouders betrekken bij het maken van de plannen van De Martinus voor de komende jaren. Op dinsdag 21 mei organiseren we een klankbordavond. Tijdens deze avond bespreken we een aantal actuele thema’s die we vorm willen geven in de komende jaren en waarvan we uw mening graag willen meenemen. De avond zal starten om 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. In de eerste week na de vakantie wordt er een speciale uitnodiging gestuurd naar alle ouders voor deze avond.

  

Culturele voorstellingen en projecten

 Groep 8: naar Staringgroeve

Op dinsdag 14 mei gaan de leerlingen van groep 8 naar de Staringgroeve en Erve Kraesgenberg. Dit bezoek hoort bij het project “de kist van mevrouw Stien”.

Groep 8: Sirkelslag

Op donderdag 16 mei spelen de leerlingen van groep 8 mee met het competitiespel JP Sirkelslag, dat wordt georganiseerd door het jongerenpastoraat Losser.

Groep 3: bezoek De Bleek

De leerlingen van groep 3 brengen op vrijdag 24 mei een bezoek aan cultureel erfgoed De Bleek. Dit bezoek hoort bij het project  “Hai’t a heurt?”.

 

Overige data en kalender mei en juni

 Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei

Meivakantie, alle leerlingen vrij

Woensdag 8 mei

Oud Papier

Zondag 12 mei

Viering Eerste H. Communie voor groep 4 om 11.30 uur in de H. Maria Geboortekerk

Woensdag 15 mei

Regionale kampioenschappen schoolvoetbal in Vriezenveen

Donderdag 16 mei

JP Sirkelslag voor groep 8

Voorjaarsmarkt en sponsorloop van 16.30 – 18.30 uur

Dinsdag 21 mei

Klankbordavond van 19.30 – 21.30 uur

Woensdag 22 mei

Sportdag voor alle leerlingen bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN

Maandag 27 mei

Vergadering MR om 19.00 uur

Dinsdag 28 mei

Vergadering GMR om 20.00 uur

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

Donderdag 6 juni

Schoolreis voor alle leerlingen

Maandag 10 juni

2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni

Avondvierdaagse (formulieren zullen tijdig aan de kinderen worden meegegeven)

Maandag 17 juni

Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 19 juni

Oud Papier

Maandag 24 juni

2e rapport

Dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni

Oudergesprekken

Vrijdag 28 juni

Sportdag voor de leerlingen van groep 8 bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN. Aan deze sportdag doen alle leerlingen van groep 8 mee van de basisscholen uit Losser.