Nieuwsbrief juni 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Schoolreis

We gaan met de bus op schoolreis!

De schoolreisjes zijn dit jaar voor de groepen 1 t/m 7 op donderdag 6 juni. Alle kinderen worden die dag op de normale tijd (8.30 uur) op school verwacht.

 

De groepen 1a, 1b en 2 gaan naar de Flierefluiter in Raalte.

Vertrek vanaf school: tussen 08.45 uur en 9.00 uur

Aankomst bij school: tussen 16.00 uur en 16.15 uur

Voor patat, ranja en een ijsje wordt gezorgd.

De kinderen van deze groepen hoeven verder zelf niets mee te nemen.

 

De groepen 3 en 4 gaan naar Plopsa in Coevorden.

Vertrek vanaf school:  tussen 08.45 uur en 9.00 uur

Aankomst bij school: tussen 16.00 uur en 16.15 uur

Voor patat, ranja en een ijsje wordt gezorgd.

De kinderen mogen zelf iets lekkers en wat te drinken meenemen. Bij warm weer is een flesje water handig.

 

De groepen 5, 6 en 7 gaan naar Moviepark in Bottrop (Duitsland).

Vertrek vanaf school:  tussen 08.45 uur en 9.00 uur

Aankomst bij school: tussen 17.00 uur en 17.15 uur

Voor patat, ranja en een ijsje wordt gezorgd.

Deze kinderen mogen zelf iets lekkers en te drinken meenemen. Bij warm weer is een flesje water handig.

Omdat deze schoolreis in Duitsland is, hebben we van iedere leerling het documentnummer van een identiteitsbewijs nodig. We willen vragen om vóór vrijdag 31 mei het documentnummer en de naam van uw kind te mailen naar masbroek@skolo.nl

 

Even een aantal aandachtspunten:

  • De kinderen moeten op deze dag allemaal hun schoolshirt
  • Geef uw kind eventueel reservekleding mee (dit geldt alleen voor de groepen 3 t/m 7, de leerkrachten van groep 1 en 2 zorgen zelf voor extra kleding).
  • De kinderen mogen geen geld meenemen.
  • Draag kleding die “vies” mag worden. Denk aan regenkleding.
  • Zijn er voor deze dag speciale aandachtspunten (medicatie, wagenziek) voor uw kind, meld dit dan bij de leerkracht van uw zoon of dochter.
  • Wilt u uw kind ‘s morgens goed insmeren?

De oudpapier-commissie zorgt met een financiële bijdrage er mede voor dat deze dag wordt mogelijk gemaakt.

Vriendelijke groet,

De schoolreiscommissie.

 

 Avondvierdaagse 2019

Op dinsdag 11 juni t/m zaterdag 15 juni is de Avondvierdaagse. Afgelopen week konden de kinderen zich opgeven voor deelname aan de 5 km of 10 km. De leerlingen die zich hebben aangemeld ontvangen nog nadere informatie.

Informatie die nu wellicht al handig is om te weten:

  • We lopen op dinsdag 11 juni, woensdag 12 juni, donderdag 13 juni en zaterdag 15 juni.
  • De verzameltijd van de Avondvierdaagse is op dinsdag, woensdag en donderdag om 18.15 uur en op zaterdag voor de 5 km om 12.45 uur en voor de 10 km 11.45 uur. Het verzamelpunt is links van het gemeentehuis (het grasveld tussen het gemeentehuis en de oude Aloysiusschool).

De drinkposten voor de 5 en 10 km zijn nog niet op elke dag bemand….Dus onze vraag aan U, maar ook aan opa’s en oma’s, eventuele oudere broers en zussen; kom gezellig helpen bij de drinkposten van de avondvierdaagse en geef je op! We zien uw opgave graag tegemoet! U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Merlin Asbroek: masbroek@skolo.nl

 

Groepsbezetting en groepsindeling

Op dit moment vinden er binnen de stichting gesprekken plaats over de samenstelling van de schoolteams voor komend schooljaar. Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve groepsindeling en groepsbezetting voor onze school zullen we u hierover informeren middels een nieuwsbrief.

 

 Inleveren schoolshirt op dinsdag 18 juni

Op 20 mei hebben alle leerlingen het schoolshirt meegekregen naar huis. Ze hebben dit gedragen tijdens de sportdag, het schoolreisje en tijdens de Avondvierdaagse. We willen vragen om het shirt weer (gewassen) in te leveren op dinsdag 18 juni.

 

 Rapportmap inleveren op dinsdag 18 juni

Op maandag 24 juni krijgen de leerlingen het rapport mee. We willen alle kinderen vragen om dinsdag 18 juni de rapportmap mee te nemen naar school.

  

Alle leerlingen vrij op vrijdag 21 juni

Op vrijdag 21 juni zijn alle leerlingen van de groepen vrij. De leerkrachten van deze groepen hebben deze dag een studiedag.

 

Kamp groep 8 in september

Volgend schooljaar is het kamp van groep 8 op 2, 3 en 4 september. Op donderdag 5 september zijn de leerlingen van groep 8 vrij.

In de laatste vakantieweek zal de informatie over het kamp naar alle ouders/verzorgers gestuurd worden.

 

Informatieavond groep 7

Op maandag 17 juni is er een informatieavond voor alle ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen uit groep 7. Tijdens deze avond zullen we algemene informatie geven over het voortgezet onderwijs en de procedure die we hanteren m.b.t. het advies. De informatieavond start om 20.00 uur op school en zal ongeveer een uur duren.

 

Rapport en gesprekken

Op maandag 24 juni ontvangen alle leerlingen het tweede rapport. De oudergesprekken voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen plaatsvinden op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni.

We verwachten dat de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 aanwezig zijn bij de gesprekken.

Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen bespreken. In groep 7 zal tevens het eerste voorlopig advies richting voortgezet onderwijs besproken worden. Voor de ouders en leerlingen van groep 8 worden geen gesprekken gepland. Mocht u als ouder/verzorger het wenselijk te vinden om een gesprek te plannen, dan nodigen we u van harte uit om hierover contact op te nemen met juf Kerensa Grunder.

De uitnodigingen voor de gesprekken worden op donderdag 13 juni naar de ouders gestuurd.

 

 Even voorstellen…

 Hallo,

 Mijn naam is Kristel Westerik, woonachtig in Borne en ik ben 23 jaar oud. Het afgelopen half jaar heb ik met veel plezier in Hardenberg gewerkt in groep 3. Tot aan de zomervakantie zal ik nu in groep 2 en groep 3 werken op de Martinus in Losser. Ik heb er heel erg veel zin in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data / activiteiten in juni en juli

 Donderdag 6 juni

Schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 (groep 8 heeft op 6 juni de normale schooltijden)

Dinsdag 11 juni t/m zaterdag 15 juni

Avondvierdaagse

Maandag 17 juni

Vergadering MR om 19.00 uur

Informatieavond Voortgezet Onderwijs voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 om 20.00 uur

Dinsdag 18 juni

Inleveren rapportmap en schoolshirt op school

Woensdag 19 juni

Oud Papier

Vrijdag 21 juni

Alle leerlingen hebben vrij (studiedag leerkrachten)

Maandag 24 juni

Rapport 2 gaat mee naar huis

Dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni

Groep 1 t/m 6: Gesprekken n.a.v. rapport 2

Groep 7: Gesprekken n.a.v. rapport 2 en voorlopig advies voortgezet onderwijs

Vrijdag 28 juni

Sportdag voor de leerlingen van groep 8 bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN bij de voetbalvelden van KVV Losser en AJC (terrein van Iphitos)

(aan deze sportdag doen alle leerlingen mee van de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Losser)

Dinsdag 2 juli

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 9 juli

Afscheidsavond groep 8

Woensdag 10 juli

Oud Papier

Vrijdag 12 juli

Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!