Nieuwsbrief december Katholieke Basisschool De Martinus

 

 Nieuwsbrief december katholieke basisschool De Martinus

 

Sinterklaas 2018

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten. We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op woensdag 5 december. De schooltijden voor deze dag zijn van 08.30 uur tot 12.15 uur.

We willen Sint en zijn pieten ’s morgens gezamenlijk welkom heten. Om dit te kunnen organiseren vragen we alle leerlingen om bij de eerste bel naar binnen te gaan, ze mogen dan de jas aanhouden. Rond 08.40 uur gaan we met zijn allen naar buiten om Sint en zijn pieten te verwelkomen. Ouders die de kinderen wegbrengen naar school en nog even willen kijken naar de aankomst van Sint vragen we achter de kinderen op de stoep te gaan staan.

De leerlingen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waarin ze optredens (liedjes en dansjes) zullen verzorgen. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen.

De ouderraad zorgt voor een versnapering en drinken. De kinderen hoeven dus zelf geen eten en drinken mee te nemen.

 

 Kerst

Op donderdagavond 20 december vieren we het kerstfeest. We beginnen de avond met een viering in de Maria Geboortekerk. Wij vragen u om uw kind(eren) om 16.50 uur bij de kerk te brengen. De leerkrachten staan voor de ingang van de kerk klaar om de kinderen op te vangen. Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar school, om daar te genieten van het kerstdiner.

Voor het ophalen van de kinderen na het kerstbuffet hebben we de volgende werkwijze:

·         De leerlingen van de groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en 19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.

·         De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in

de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen.

·         De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang

naar buiten.

We willen graag alle ouders, grootouders en andere belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom!

Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat!


De kerstvakantie is dit jaar van maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari. Op maandag 7 januari 2019 worden de kinderen weer op school verwacht.

nb.

De ouderraad heeft onlangs voor alle leerlingen borden en bestek aangeschaft om te gebruiken bij diverse activiteiten. De leerlingen hoeven voor het kerstdiner dus geen bord, bestek of beker mee te nemen.

 

Datum schoolreis

De datum voor de schoolreis is gewijzigd: Schoolreis is dit schooljaar op donderdag 6 juni 2019 (i.p.v. donderdag 20 juni 2019)

  

Uitnodiging informatieavond ‘instroomgroep’

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 1a of 1b ‘instromen’, uit voor de informatieavond op dinsdag 29 januari a.s. Tijdens deze informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol dat we hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden (groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.30 uur en duurt tot plm. 21.00 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar.

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond zijn geweest,

hoeven niet aanwezig te zijn. De inhoud van deze informatieavond zal grotendeels hetzelfde zijn.

  

Vanuit de MR…

 Even voorstellen,

Velen van u zullen mij al wel eens in de wandelgangen hebben zien lopen. Ik ben Suzanne Gijsberts en geef dit jaar met veel plezier les in groep 6.

Dit jaar zit ik voor het eerst in de MR. In de MR worden de schoolontwikkelingen besproken en wordt er gekeken naar de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. In de MR zijn wij vooral bezig met de beleidszaken in en rondom de school. Ik vind het leuk om hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

 


Opgave Vormselproject Maria Vlucht: voorjaar 2019
Vanuit de parochie Maria Vlucht

Inmiddels is afgesproken, dat op zondagmiddag 30 juni vanaf 13.00 uur in Losser een begin gemaakt zal worden met de voorbereiding van tieners en hun ouders op het ontvangen van het heilig Vormsel. Inzet is een gezellige middag m.m.v. onze jeugdwerker Ans te Lintelo waarop we als ouders, kinderen en pastor met elkaar kennis maken. De opgave voor het Vormselproject gaat in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Het Vormselproject zelf begint na de zomervakantie. We zullen bij de keuze van de data rekening houden met schooltijden van de kinderen. Vanaf maart / april zullen we verdere bekendheid gaan geven aan het project en de mogelijkheid tot opgave. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die volgend schooljaar in groep 8 of de brugklas zitten.

 Pastoraal werker Frank de Heus

 

 Gezinsvieringen

We nodigen in deze donkere tijd alle kinderen met hun ouders uit om samen met het koor Vivace het licht te laten schijnen in de vieringen op:

  • 2e zondag Advent   9 december  9.00 uur
  • Kinderkerk    24 december 16.00 uur
  • Kerstviering 24 december 17.00 uur

Wilt u op de hoogte zijn van de alle actuele activiteiten en vieringen?

Kijk dan op de website van de parochie Maria Vlucht.

Geloofsgemeenschap Katholiek Losser, H. Maria Geboortekerk.

 

Data en kalender december en januari

Woensdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Maandag 10 december

Vergadering MR om 19.00 uur

 Woensdag 12 december:

Oud Papier

Donderdag 20 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 28 december:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

 Woensdag 9 januari:

Groep 8 tot 14.30 uur naar school

Oud Papier

Maandag 22 januari:

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 24 januari

Vergadering OR om 20.00 uur

Dinsdag 29 januari

Informatieavond ‘instroomgroep’ om 19.30 uur