Nieuwsbrief juli 2017

 

Nieuwsbrief juli 2017

 

Groepsverdeling en groepsbezetting

In de afgelopen weken hebben we besproken hoe de groepen voor volgend schooljaar worden ingedeeld.

Hieronder een overzicht van de groepen met de leerkrachten voor het komende schooljaar.

Een overzicht van de groepen met hun leerkrachten:

Groep                                 Leerkracht(en)

Groep 1a:               juf Jorieke Loohuis: ma, di

                                   juf Nancy Roozeboom: wo, do

Groep 1b:                    juf Merlin Asbroek: ma t/m do

                              deze groep start vanaf 13-11-2017

Groep 2:              juf Laura Nolten: ma, do, vrmo

                             juf Erna Verheijen: di, wo

                             juf Merlin Asbroek: ondersteuning vrmo

Groep 3:             juf Suzanne Gijsberts ma t/m vr

                             juf Gabriëlle Bolscher: ondersteuning 3 ochtenden in de week            

Groep 4:                      juf Anne Marie Bolscher: ma-do-vr

                         juf Simone: di-wo

                             juf Monique: ondersteuning 3 ochtenden in de week

Groep 5:              juf Dagmar Stamborg ma t/m vr

                             meneer Bart Rikhof: ondersteuning iedere ochtend

Groep 6:             juf Ria Tuinstra: ma t/m vr

Groep 7:              meneer Marvin Klunder ma t/m vr    

Groep 8:             juf Kerensa Grunder ma t/m vr

juf Aniek Wigger:     ondersteuning voor de groepen 6, 7 en 8: een ochtend per week

juf Monique Keur:   ondersteuning voor groep 6, 7 en 8: een dag per week  

juf Jet Oonk:             ondersteuning op womo in diverse groepen

meneer Hans Bauma: conciërge op ma, di, womo, vrmo

meneer Ben Herink : conciërge op do

Over de invulling en de hoeveelheid uren ondersteuning in de groepen wordt u nader geïnformeerd tijdens de algemene informatieavond in september.

 De ouders van de leerlingen die na de zomervakantie starten, ontvangen komende week informatie over het plannen van de wenmomenten en het intakegesprek.

Afsluitviering

Op maandag 10 juli is er ’s morgens in de Maria Geboortekerk een viering als afsluiting van het schooljaar. We willen alle ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. De viering start om 9.00 uur.

Afscheid juf Gabriëlle Bolscher

Juf Gabriëlle neemt op donderdag 13 juli afscheid, ze gaat van haar welverdiende pensioen genieten. Dit na een dienstverband van meer dan 40 jaar!

We organiseren een leuke afscheidsdag voor juf Gabriëlle. ’s Morgens zullen we haar feestelijk onthalen, waarna er voor alle leerlingen workshops zijn georganiseerd. Tussen de middag eten we pannenkoeken en ’s middags presenteren de leerlingen hetgeen ze tijdens de workshops hebben gedaan. Natuurlijk bieden we dan ook diverse cadeaus aan.

Tussen 14.15 uur en 15.00 uur is er ook voor alle ouder(s), oud-leerlingen en andere belangstellenden de mogelijkheid om afscheid te nemen van juf Gabriëlle.

We nodigen u hiervoor van harte uit!

Cadeau juf Gabriëlle

We willen namens alle leerlingen graag een mooi cadeau aanbieden.

  • De leerlingen van groep 2 t/m 8 vragen we om op dinsdag 4 juli 1 euro in te leveren bij juf Ansjelien of meneer Léon. Met deze bijdrage zal er door de Ouderraad een cadeau namens de kinderen gekocht worden .
  • De leerlingen van groep 1a en 1b vragen we om zelf een klein cadeautje te kopen en mee te nemen op dinsdag 4 juli. Zij kunnen dit cadeautje geven aan juf Erna Verheijen. Juf Erna zal al deze cadeautjes verzamelen en zorgen dat deze cadeautjes op een leuke manier worden aangeboden.

Wie kan helpen met pannenkoeken bakken?

Op deze afscheidsdag op donderdag 13 juli willen we graag tijdens de middagpauze samen met de kinderen pannenkoeken eten. Omdat we voor 240 kinderen pannenkoeken nodig hebben, willen we nadrukkelijk uw hulp vragen bij het bakken van de pannenkoeken.

Hoe?

Als u op donderdag 13 juli ’s morgens thuis pannenkoeken wilt bakken, dan vragen we u om komende week een mail te sturen naar juf Ansjelien: asteffens@skolo.nl

Op dinsdag 11 juli krijgt uw zoon/dochter dan een pak pannenkoekenmix mee naar huis. Tevens staat daarop aangegeven in welke groep u de pannenkoeken op 13 juli mag bezorgen. We vragen u dan om op 13 juli tussen 12.00 uur en 12.10 uur de pannenkoeken op school te brengen in de op het pak aangegeven groep.

Het zou fijn zijn als veel ouders kunnen helpen met het bakken van de pannenkoeken!

Wijziging beleid m.b.t. wenmomenten nieuwe leerlingen

Wanneer een leerling is aangemeld op onze school, vragen we ouders om in overleg met de leerkracht afspraken te maken voor de wenmomenten. Tot nu toe vroegen we ouders 10 momenten te plannen maar bij navraag bij inspectie blijkt dat dit wettelijk niet is toegestaan. We mogen maximaal 5 wendagen aanbieden. Met alle scholen uit onze stichting is onlangs afgesproken om vanaf de start van het nieuwe schooljaar nieuwe leerlingen maximaal 5 wendagen aan te bieden.

Schoolshirts

Leuk nieuws; de Ouderraad heeft gezorgd voor prachtige nieuwe schoolshirts!  
Deze zijn vlak voor de Avondvierdaagse binnengekomen. Tijdens de Avondvierdaagse hebben we deze ook al kunnen bewonderen.

Volgend schooljaar zullen we bij een aantal activiteiten de nieuwe schoolshirts gebruiken, maar ook bij enkele activiteiten het ‘oude schoolshirt’ dragen.
We bedanken de Ouderraad voor deze prachtige shirts!

We vragen om alle schoolshirts maandag 3 juli in te leveren op school! 

Schooltijden groepen 3 en 4

In de afgelopen weken is een voorstel vanuit de directies besproken om de schooltijden voor de groepen 3 en 4 van alle scholen van onze stichting met ingang van het nieuwe schooljaar uit te breiden. Daarover is een ouderraadpleging gehouden en de uitkomsten daarvan zijn door de medezeggenschapsraden van de scholen meegenomen bij de besluitvorming.

Wij kunnen bekend maken dat de medezeggenschapsraden van de scholen en de stichting in de afgelopen dagen met het wijzigingsvoorstel hebben ingestemd. Deze roosteruitbreiding voor de groepen 3 en 4 voor de vrijdagmiddag gaat in met ingang van het nieuwe schooljaar.

Hierbij geven wij u nog meer informatie over de uitkomsten van de ouderraadpleging en de achtergronden van deze roosterwijziging. In totaal zijn er 39 mailreacties van ouders en verzorgers ontvangen met instemmende en bezorgde reacties. Er waren standpunten en vragen over m.n. de rustfactor van de kinderen en de wijze waarop de extra uren dan worden gecompenseerd. Deze ouders en verzorgers hebben een inhoudelijke reactie van ons ontvangen.

Wij vinden het belangrijk dat het aantal uren in de groepen 3-4 wordt verruimd zodat er meer ruimte is voor onderwijsactiviteiten en lesstof verdeeld over de gehele week. Daardoor is er in deze groepen met jonge kinderen méér tijd en rust voor spel en instructie. Deze ruimere spreiding komt de ontspanning en ontwikkeling van de kinderen ten goede. Dit zal in de komende jaren leiden tot meer lesvrije dagen of dagdelen in alle groepen van de scholen. Daarmee blijft SKOLO voldoen aan het wettelijk verplichte aantal uren (minimaal 7520u. in 8 schooljaren) en is er bovendien genoeg ruimte om een passende vakantiespreiding b.v. 2 weken meivakantie te realiseren.

Afscheid groep 8

Dinsdagavond 18 juli begint op 18.30 uur de afscheidsavond voor groep 8. Het hoogtepunt van deze avond is natuurlijk de musical “Hotel te koop”.

Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s van de kinderen uit groep 8 ontvangen een aparte uitnodiging.

Iedereen heeft de afgelopen weken hard gewerkt: teksten leren, dansjes oefenen en decors maken. We zijn benieuwd!

De kinderen uit groep 1, 2 en 3 zullen dinsdag 18 juli ’s morgens de musical bekijken. Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 voert groep 8 ’s middags de musical op.

We wensen alle jongens en meisjes van groep 8 zowel in het voortgezet onderwijs als in hun verdere schoolloopbaan veel succes.

Jongens en meisjes van groep 8,

We hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op onze school en vinden het leuk om jullie nog een keer terug te zien en te horen hoe het met jullie gaat. Tijdens de afscheidsavond nemen we van ieder van jullie apart afscheid.

Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 21 juli.

Om 12.00 uur willen we dan samen met alle kinderen en ouders op het schoolplein het schooljaar afsluiten. Tussen 11.30 uur en 12.00 uur verzamelen de kinderen en leerkrachten op het schoolplein. Ook de kinderen van de groepen 1 en 8 nodigen we natuurlijk ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We vinden het ook leuk als u als ouders aanwezig bent. Vanaf 11.30 uur staat er koffie en thee klaar!

We verwachten alle leerlingen op maandag 4 september weer op school.

 

n.b. De leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 19 juli de laatste schooldag, de leerlingen van groep 1 op donderdag 20 juli.

 

Data / activiteiten in juli

 

Maandag 3 juli en dinsdag 4 juli:

oudergesprekken in groep 1 t/m 7

 

Maandag 10 juli:                      

afsluitviering in de H. Maria Geboortekerk (9.00 uur)

 

Donderdag 13 juli:                        

afscheid juf Gabriëlle

 

Dinsdag 18 juli:                        

afscheidsmusical groep 8 en afscheidsavond groep 8

 

Woensdag 19 juli:                      

laatste schooldag leerlingen groep 8

Donderdag 20 juli:                        

laatste schooldag leerlingen groep 1          

Vrijdag 21 juli:                        

laatste schooldag leerlingen groep 2 t/m 7 (tot 12.00 uur)

Data en kalender nieuwe schooljaar

Hieronder vast enkele data om op de kalender te vermelden voor het begin van het nieuwe schooljaar.

 

Maandag 4 september:

Eerste schooldag

Woensdag 6 september t/m vrijdag 8 september:

Kampdagen groep 8 (ouders van de leerlingen ontvangen hierover informatie in de laatste schoolweek van dit schooljaar)

 

Dinsdag 12 september:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 5 t/m 8 om 19.30 uur

 

Woensdag 13 september:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4 om 19.30 uur

 

Maandag 18 september:

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur

 

Maandag 19 september en donderdag 21 september:

Startgesprekken

 

Uiterlijk 1 september zijn alle data voor volgend schooljaar die van u van belang zijn in het ouderportaal zichtbaar. 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!