Nieuwsbrief juni 2017

Groepsbezetting en groepsindeling

Op dit moment vinden er binnen de stichting gesprekken plaats over de samenstelling van de schoolteams voor komend schooljaar. Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve groepsindeling en groepsbezetting voor onze school zullen we u hierover informeren middels een nieuwsbrief.

Oudertevredenheidsonderzoek

Waarom een oudertevredenheidsonderzoek?

Een school dient voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs te werken. In dat kader is het voor ons erg belangrijk om te weten hoe u over de kwaliteit van ons onderwijs denkt. De scholen van onze stichting hebben hiervoor ‘Integraal’ aangeschaft. Dit instrument, dat hoort bij Parnassys, meet op diverse terreinen de kwaliteit van de school. Zo worden o.a. leerlingen, ouders en leerkrachten gevraagd hun mening over de school aan te geven in een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst geschiedt anoniem.

Wat gebeurt er met alle verkregen informatie? Deze wordt anoniem verwerkt tot een kwaliteitsanalyse. We gebruiken de uitslag om onze ontwikkelpunten zichtbaar te krijgen en het schoolbeleid te maken.

De uitslag van de vragenlijsten zullen we in één van de volgende nieuwsbrieven publiceren.

Hoe kunt u de vragenlijst invullen?

Vanaf donderdag 1 juni willen we het oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren. Dat gebeurt digitaal via het bekende ouderportaal en wordt anoniem verwerkt. U ontvangt een mail op het moment dat de vragenlijst op het ouderportaal gereed staat. De sluitingsdatum is 15 juni.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening. We hopen dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Dat zal ongeveer 30 minuten van uw tijd in beslag nemen. In de bijgevoegde handleiding wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Misschien loopt u aan tegen onduidelijkheden. We helpen u dan graag persoonlijk op weg! Neem dan contact op met Léon Poorthuis (mail: lpoorthuis@skolo.nl of

tel. nr. 053-5360767).

Het is van ons van groot belang dat veel ouder(s) en/of verzorger(s) de vragenlijst invullen, en willen u vast hartelijk bedanken voor de medewerking. 

Schoolreis

We gaan met de bus op schoolreis!

De schoolreisjes zijn dit jaar voor de groepen 1 t/m 7 op donderdag 22 juni. Alle kinderen worden die dag op de normale tijd (8.30 uur) op school verwacht.

De groepen 1a, 1b en 2 gaan naar Dolle Pret.

Vertrek vanaf school: 9.15 uur

Aankomst bij school: 15.00 uur

Voor patat, ranja en een ijsje wordt gezorgd.

De kinderen van deze groepen hoeven verder zelf niets mee te nemen.

De groepen 3, 4 en 5 gaan naar De Waarbeek.

Vertrek vanaf school: 9.15 uur

Aankomst bij school: 16.00 uur

Voor patat, ranja en een ijsje wordt gezorgd.

De kinderen mogen zelf iets lekkers en te drinken meenemen.

De groepen 6 en 7 gaan naar Hellendoorn.

Vertrek vanaf school: 9.00 uur

Aankomst bij school: 16.00 uur

Voor patat en een ijsje wordt gezorgd.

Deze kinderen mogen zelf iets lekkers en te drinken meenemen.

 

Even een aantal aandachtspunten:

  • De kinderen moeten op deze dag allemaal hun schoolshirt dragen.
  • Geef uw kind eventueel reservekleding mee. Vooral voor de groepen 3 t/m 7.
  • De kinderen mogen geen geld meenemen.
  • Draag kleding die “vies” mag worden. Denk aan regenkleding.
  • Zijn er voor deze dag speciale aandachtspunten (medicatie, wagenziek) voor uw kind, meld dit dan bij de leerkracht van uw zoon of dochter.

 

De oudpapier-commissie zorgt er mede voor dat deze dag wordt mogelijk gemaakt.

 

Vriendelijke groet,

De schoolreiscommissie.

Regiokampioenschappen schoolvoetbal

Op woensdag 10 mei hebben de meiden van groep 8 meegedaan aan de regioteamkampioenschappen. Ze moesten in een poule spelen en hebben daarin 4 goede wedstrijden gespeeld tegen een school uit Enschede (de uiteindelijke winnaar), Zenderen, Albergen en Almelo. Het team heeft de eerste en tweede wedstrijd verloren. Het knappe was dat ze toch vrolijk en sportief bleven. De wedstrijd erop ging super en wonnen ze. Ze sloten het toernooi af met een gelijkspel tegen een school uit Almelo.  

Helaas kwamen de dames niet door de poule (3e), maar ze hebben wel met veel plezier en gezelligheid een mooie middag beleefd. 

Sportdag bij accommodatie stichting MAN

Op woensdag 28 juni is de sportdag. Om 8.30 uur verwachten we alle kinderen in sportkleding (groene schoolshirt) bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN bij de voetbalvelden van KVV Losser en AJC (terrein van Iphitos), Nilantspad 3, Losser. Daar melden de leerlingen zich bij de groepsleerkracht.

De sportdag is om 12.15 uur afgelopen, de leerlingen kunnen dan bij de accommodatie opgehaald worden bij de leerkracht. De hulpouders verwachten we om 8.15 uur bij de accommodatie voor instructie e.d. Zij ontvangen hierover nog bericht.

Voor drinken en een tussendoortje wordt gezorgd. Kinderen hoeven die ochtend dus geen eten/drinken mee te nemen.

Geslaagd voor het praktisch en theoretisch verkeersexamen

Al onze leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Gefeliciteerd!

Op donderdag 6 april hebben de leerlingen van groep 7 meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen. Voor het praktisch verkeersexamen zijn ze allemaal geslaagd. Op woensdag 10 mei hebben ze tijdens het praktisch verkeersexamen laten zien dat zij goed op de hoogte zijn van de verkeersregels en dat ze deze in de praktijk toe kunnen passen. Ook voor het praktisch verkeersexamen zijn alle leerlingen geslaagd. Wij zijn trots op ze!

Schoolshirts

Onze schoolshirts worden gebruikt voor diverse gelegenheden zoals bijv. bij schoolkampioenschappen of de avondvierdaagse.

Op woensdag 7 juni gaan we met de leerlingen de shirts passen, en daarna krijgt ieder kind het shirt (tijdelijk) mee naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen, die meedoen aan de avondvierdaagse (dinsdag 13 juni t/m zaterdag 17 juni), het shirt tijdens het lopen dragen. Ook vragen we aan de kinderen om tijdens de schoolreis (donderdag 22 juni) en bij de sportdag (woensdag 28 juni) het shirt te dragen. We willen de kinderen uitdrukkelijk vragen om de shirts ook alleen bij die gelegenheden te laten dragen.

We vragen om het shirt op maandag 3 juli het shirt weer gewassen mee te geven naar school. Ook in de tussentijd kan/mag het shirt gewassen worden thuis. Het is daarbij wel belangrijk om goed het wasvoorschrift te volgen:

Het schoolshirt graag met de handwas wassen. Het shirt mag niet in de droger en ook niet gestreken worden.

Rapport

Op donderdag 29 juni krijgen de leerlingen het rapport mee. We willen alle kinderen vragen om woensdag 21 juni de rapportmap mee te nemen naar school.

Informatieavond en gesprekken ‘voorlopig advies’ groep 7

Op dinsdag 27 juni is er een informatieavond voor alle ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen uit groep 7. Tijdens deze avond zullen we algemene informatie geven over het voortgezet onderwijs en de procedure die we hanteren m.b.t. het advies. De informatieavond start om 19.00 uur op school en zal ongeveer een uur duren.

Op dinsdag 3 juli en dinsdag 4 juli zijn de adviesgesprekken gepland voor de leerlingen van groep 7. Tijdens deze gesprekken wordt het voorlopig advies besproken richting voortgezet onderwijs. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 7 ontvangen hiervoor in de komende weken een uitnodiging. Bij deze gesprekken verwachten we dat de leerling ook aanwezig is.

Kamp groep 8 in september

Volgend schooljaar is het kamp van groep 8 op 6, 7 en 8 september.

In de laatste vakantieweek zal de informatie over het kamp naar alle ouders/verzorgers gestuurd worden.

Rapport en gesprekken

Op donderdag 29 juni ontvangen alle leerlingen het tweede rapport. De oudergesprekken voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen plaatsvinden op maandag 3 juli en dinsdag 4 juli.  

We verwachten dat de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 aanwezig zijn bij de gesprekken.

Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen bespreken. In groep 7 zal tevens het eerste voorlopig advies richting voortgezet onderwijs besproken worden. Voor de ouders en leerlingen van groep 8 worden geen gesprekken gepland. Mocht u als ouder/verzorger het wenselijk te vinden om een gesprek te plannen, dan nodigen we u van harte uit om hierover contact op te nemen met juf Kerensa Grunder.

De uitnodigingen voor de gesprekken worden op donderdag 22 juni naar de ouders gestuurd.

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 8 naar Risk Factory

De leerlingen van groep 8 gaan op dinsdag 13 juni op bezoek bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt.

Groep 3 naar De Bleek voor project ‘Hai’t a heurt

Op vrijdag 16 juni gaan de leerlingen van groep 3 naar De Bleek als afsluiting van het project “Hai’t a heurt”. Daar zal de vrouw van de Bleekwachter de kinderen ontvangen.

Alle leerlingen vrij op vrijdagmiddag 23 juni

Op vrijdagmiddag 23 juni zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben deze middag een studiemiddag.

Groep 8 naar Lego Education

Op dinsdag 27 juni gaan de leerlingen van groep 8 naar de LEGO Education Innovation Studio bij Hogeschool Saxion. Bij de Geobattle hebben de leerlingen deze prijs gewonnen.

 

Avondvierdaagse 2017

Op dinsdag 13 juni t/m zaterdag 17 juni is de Avondvierdaagse. Afgelopen weken konden de kinderen zich opgeven voor deelname aan de 5 km. De leerlingen die zich hebben aangemeld ontvangen nog nadere informatie.  

Informatie die wellicht handig is om te weten:

–        We lopen op dinsdag 13 juni, woensdag 14 juni, donderdag 15 juni en zaterdag 17 juni.

–        De verzameltijd van de Avondvierdaagse is op dinsdag, woensdag en donderdag om 18.15 uur en op zaterdag om 12.45 uur. Het verzamelpunt is links van het gemeentehuis (het grasveld tussen het gemeentehuis en de oude Aloyssiusschool).

–        Opgave kan nog tot woensdag 31 mei.

 

Laatste schooldag

Op de laatste schooldag (vrijdag 21 juli) willen we gezamenlijk met alle leerkrachten, leerlingen en ouders het schooljaar afsluiten. In de nieuwsbrief van juli hierover meer informatie. We vragen alvast aan alle ouders de laatste schooldag vanaf 11.30 uur vrij te houden in de agenda!

Alle leerlingen (groep 2 t/m 7) zijn op vrijdag 21 juli vanaf 12.00 uur vrij!

 

Nb. De leerlingen van groep 8 worden op woensdagmorgen na de afscheidsavond om 10.30 uur op school verwacht. Op 12.15 uur nemen we gezamenlijk met alle leerlingen en leerkrachten afscheid van de leerlingen van groep 8. Op donderdag 20 juli en vrijdag 21 juli hebben ze vrij. Natuurlijk zijn de leerlingen op vrijdag 21 juli om 11.30 uur van harte welkom om samen met alle anderen het schooljaar af te sluiten.

Vanuit Parochie ‘Maria Vlucht’

Aanmelding project ‘Vormselkracht’ voor 26 juni!

Tieners in nu nog groep 7, na de zomervakantie groep 8, worden uitgenodigd mee te doen aan het parochieproject ‘Vormselkracht’. Ze krijgen via school een brief mee naar huis. ‘Vormselkracht’ is tevens de voorbereiding op het vormsel in 2018. Ook kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden.

Uitgebreide informatie vindt u vanaf half mei op onze website: www.mariavlucht.nl onder de rubriek ‘sacramenten/vormsel’. Via onze website kunt u uw kind opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 29 juni. Die avond is de informatie ouderavond, waarop ook de taken verdeeld worden. Alleen wanneer iedereen de schouders eronder zet kunnen we het project volbrengen. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet.

Data / activiteiten in juni en juli

 

Maandag 5 juni

2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij

 

Maandag 12 juni:

Vergadering MR om 19.00 uur

 

Dinsdag 13 juni t/m zaterdag 17 juni

Avondvierdaagse

 

Dinsdag 13 juni

Groep 8 naar Risk Factory

 

Woensdag 14 juni

Oud Papier

 

Vrijdag 16 juni

Groep 3 naar De Bleek voor project ‘Hai’t a heurt

 

Dinsdag 20 juni

Vergadering OR om 20.00 uur

 

Donderdag 22 juni

Schoolreis voor groep 1 t/m 7

 

Vrijdag 23 juni

Leerlingen groep 5 t/m 8 ’s middags vrij

 

Maandag 26 juni

Vergadering MR om 19.00 uur

 

Dinsdag 27 juni

Groep 8 naar de LEGO Education Innovation Studio bij Hogeschool Saxion

Informatieavond ‘naar voortgezet onderwijs’ voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 7 om 19.00 uur

Vergadering GMR om 20.00 uur

 

Woensdag 28 juni

Sportdag voor alle leerlingen bij de multifunctionele accommodatie van stichting MAN bij de voetbalvelden van KVV Losser en AJC (terrein van Iphitos)

 

Donderdag 29 juni

Rapport 2 gaat mee naar huis

 

Maandag 3 juli en dinsdag 4 juli

Groep 1 t/m 6: Gesprekken n.a.v. rapport 2

Groep 7: Gesprekken n.a.v. rapport 2 en voorlopig advies voortgezet onderwijs

 

Woensdag 12 juni

Oud Papier

 

Dinsdag 18 juli

Afscheidsavond groep 8

 

Vrijdag 21 juli

Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!