nieuwsbrief januari

De beste wensen

Allereerst wensen wij u een, in alle opzichten, goed 2017 toe! We hopen dat iedereen het jaar met frisse moed zal beginnen en dat de meeste goede voornemens zullen worden gerealiseerd.

Uitnodiging informatieavond ‘instroomgroep’

Hierbij nodigen we de ouder(s) van de leerlingen, die gedurende het schooljaar in groep 1 ‘instromen’, uit voor de informatieavond op dinsdag 24 januari a.s. Tijdens deze informatieavond willen we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende groep 1. Daarnaast zal uitleg gegeven worden over het protocol ‘najaarsleerlingen’ dat we hanteren om te bepalen in welke groep deze leerlingen het jaar erop geplaatst worden (groep 1 of groep 2).  De avond start om 19.30 uur en duurt tot plm. 21.00 uur.

De ouder(s)/verzorger(s) die reeds in september bij de informatieavond van groep 1 zijn geweest, hoeven niet aanwezig te zijn.

Naar school brengen

In de afgelopen weken zien we dat bij het halen en brengen van de kinderen auto’s worden geparkeerd op plekken waar het niet toegestaan is. Daarnaast zien we dat automobilisten langdurig met een draaiende motor staan te wachten. We willen u vragen of u zich, voor de veiligheid van de kinderen, aan de geldende voorschriften wilt houden.

Geweldige opbrengst: € 3510,00!

Jaarlijks vieren we op KBS De Martinus het schoolnaamfeest. Aan dit feest wordt tevens een goed doel gekoppeld, waarvoor we ons willen inzetten. Dit schooljaar hebben we ons ingezet voor stichting Opkikker en voor ons schoolplein. De leerlingen van groep 8 hebben een sponsorloop georganiseerd. Op donderdag 10 november hebben alle leerlingen meegedaan aan de sponsorloop.  De totale opbrengst bedraagt maar liefst € 3510,00. Langs deze weg willen we alle kinderen en sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan deze actie. Geweldig! De helft van de totale opbrengst gaat naar de stichting Opkikker, de andere helft wordt gebruikt voor het schoolplein. Op 22 december is het bedrag door een aantal leerlingen van groep 8 in de kerstviering bekend gemaakt,. In de komende weken zal er door een werkgroep met een aantal ouders en leerkrachten gekeken worden, wat we met de opbrengst voor het schoolplein willen doen. In een van de volgende nieuwsbrieven zullen we u hierover informeren.

Aanmelding nieuwe leerlingen

In de komende maanden gaan we weer bezig met de invulling van de formatie voor het schooljaar 2017-2018. Het is derhalve voor ons van groot belang te weten hoeveel kinderen het komend schooljaar zullen instromen. We vragen dan ook vriendelijk om kinderen, die volgend schooljaar 4 jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

Groepsbezetting in januari

Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari gaan we met een aantal leerkrachten skiën in Oostenrijk. De groepsbezetting voor groep 4 en 5 is op deze dagen gewijzigd:

  • Groep 2:    donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari: juf Dagmar Stamborg
  • Groep 3:    donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari: juf Simone Hilberink

Tevens zijn Bart Rikhof, Aniek Wigger, Ansjelien Steffens en Léon Poorthuis op donderdag 21 en vrijdag 22 januari afwezig.

Derde kleutergroep

Op 1 februari starten we een derde kleutergroep, groep 1b. De groepsleerkrachten van deze groep zijn op maandag en dinsdag juf Nancy Roozeboom en op woensdag en donderdag juf Erna Verheijen. Reden voor het starten van een nieuwe kleutergroep is dat het aantal kleuters dat instroomt zo groot is dat we ze niet allemaal kunnen plaatsen in de huidige groep 1.

We hebben ervoor gekozen om alle leerlingen die geboren zijn na 1 oktober 2012 in de nieuwe groep 1b te laten starten. Deze informatie hebben we ook voor de zomervakantie gecommuniceerd naar de ouders van de leerlingen die vanaf 1 oktober zijn gestart bij ons op school.

In praktijk houdt het in dat groep 1a 20 leerlingen zal worden en groep 1b met 12 leerlingen zal starten en deze groep volloopt tot ongeveer 22 leerlingen.

Voor de leerlingen in groep 1 die zijn geboren in de maanden oktober, november en december volgen we, zoals ieder jaar, het protocol voor de zgn. najaarsleerlingen.

In dit protocol staat dat we rond mei, in overleg met ouders, een beslissing nemen over of de leerling doorstroomt naar groep 2 of nog een jaar groep 1 gaat doen. Mochten we voor de laatste optie kiezen dan willen we nadrukkelijk aangeven dat dit géén zittenblijven is. We noemen dit een verlengde kleuterperiode. Mocht u meer informatie over het protocol najaarsleerlingen willen hebben, dan kunt u aansluiten bij de informatieavond voor de instroomgroep in januari.

Extra ondersteuning in groep 1, 3 en 4

Vanaf 9 december is juf Danique Arends bij ons op school gestart om ondersteunen te geven in de groepen 1 en 3. Danique stelt zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor.

Op de ochtenden (behalve op de woensdag) begeleidt juf Danique individuele leerlingen of groepjes leerlingen uit groep 3 zodat juf Jorieke en meneer Bart de ondersteuning volledig kunnen richten op groep 4.

Concreet houdt dit in dat zowel op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagochtend er vier mensen ‘beschikbaar’ zijn voor de groepen 3 en 4. Op woensdagochtend zijn ze met z’n drieën voor deze twee groepen.

Op de middagen is Danique toegevoegd aan groep 1 om naast juf Gabriëlle de groep te ondersteunen. Deze keuze hebben we gemaakt omdat erop dit moment 28 leerlingen in groep 1 zitten. Dit vinden wij een groot aantal voor de jongste kleutergroep. Omdat juf Erna vanaf de herfstvakantie al op de dinsdag- en de donderdagmorgen ondersteuning biedt in groep 1 houdt het in dat groep 1 bijna de gehele week twee leerkrachten heeft (alleen de maandagochtend en de woensdagochtend niet).

Culturele voorstellingen en projecten

 

Groep 5: workshop ‘Prehistorische dieren’

Op vrijdag 13 januari krijgen de leerlingen van groep 5 de workshop ‘Prehistorische dieren in speksteen’ aangeboden. Door de kinderen wordt een speksteen beeldje gemaakt. We vragen de kinderen van groep 5 deze dag een oud T-shirt en een oude handdoek mee te nemen, die daarna weggegooid mag worden.

Voorstelling voor groep 5 en 6

Op maandag 23 januari gaan de leerlingen van groep 5 en 6 op school kijken naar de voorstelling ‘Oma, mag ik mijn pop terug’.

Groep 1 en 2 naar het Rijksmuseum

De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan binnenkort naar het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Op donderdag 26 januari gaat groep 1 en op op dinsdag 31 januari groep 2. Tijdens een museumles maken de kinderen op verkennende, spelende en makende manier kennis met het museum.

Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

In de komende weken wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van de groepen 5 en 6 een tweede zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze ochtend maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten:

Maandag 30 januari: groep 6. We vragen de kinderen van groep 6 om op maandag 30 januari op de fiets naar school te gaan deze ochtend en de zwemspullen mee te nemen.

Maandag 6 februari: groep 5: We vragen de kinderen van groep 5 om op maandag 6 februari op de fiets met zwemspullen tussen 8.20 uur en 8.30 uur aanwezig te zijn bij het zwembad! Vanaf het zwembad gaan we dan met de kinderen na de activiteit weer richting school

Kinderpostzegels

De leerlingen van groep 7 hebben in september meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. De leerlingen van onze school hebben in totaal € 4250,41 bij elkaar gebracht.

Samen hebben de kinderen het enorme bedrag van 9,3 miljoen bij elkaar gebracht voor kwetsbare kinderen. Een prachtig resultaat! Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie kunnen we heel veel kinderen in Nederland en het buitenland helpen.

Even voorstellen: Danique Arends

Graag zou ik mij even willen voorstellen. Mijn naam is Danique Arends, 20 jaar en ik woon in Rijssen. Op dit moment ben ik aan het afstuderen aan Pabo Saxion te Deventer. Ik heb mijn stages afgerond en ben in afwachting van de uitslag van mijn afstudeeronderzoek. In de tussentijd mag ik werken als onderwijsassistent op KBS de Martinus. Hier ben ik tot aan de voorjaarsvakantie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Iedere ochtend in groep 3 en iedere middag in groep 1. In mijn vrije tijd houd ik van lezen, knutselen en gezelligheid met vrienden en familie. Ik heb er heel veel zin in en hoop dat we er samen een fijne, gezellige en leerzame periode van kunnen maken!

Groetjes, Danique Arends

Kersthandbaltoernooi basisscholen in Losser

Op woensdag 28 december hebben er drie teams meegedaan in sporthal de Fakkel aan de jaarlijkse kampioenschappen schoolhandbal van de gemeente Losser.

Het jongensteams van groep 8 en een van de meisjesteams hebben erg goed gespeeld, maar gingen niet door naar de kruisfinales. Een van de meisjesteams haalden de kruisfinales, waarbij ze uiteindelijk zeer verdienstelijk 3e werden.

Al met al een erg goed en sportief toernooi van al onze teams. Knap gedaan!