nieuwsbrief november

Schoolnaamfeest

Op donderdag 10 november vieren we het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze dag zullen plaatsvinden. We willen u hierbij van harte uitnodigen!

Viering

In de Maria Geboortekerk is ‘s morgens om 9.00 uur een viering.

De sponsorloop

De sponsorloop wordt om 16.45 uur aan de Keizerskroon gehouden (rondom school). We verwachten alle kinderen vanaf 16.30 uur op school. Wij vinden het erg leuk wanneer u de kinderen kunt komen aanmoedigen.

Viering op school

Aansluitend aan de sponsorloop (van 16.45 uur tot 17.15 uur) nodigen we alle leerlingen, ouders en belangstellenden van 17.15 uur tot 18.00 uur uit om het schoolnaamfeest met ons te vieren.

De school is dan open voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s etc. De opbrengst van de verkoop van koffie, thee en cake is voor activiteiten van groep 8 zoals het kamp. Naast de verkoop hiervan zal door onze Ouderraad broodjes met een warme versnapering verkocht worden. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden voor ons schoolplein.

Tevens maakt elke groep een collage met foto’s, tekeningen e.d. Zeker de moeite waard om even te bekijken. Zo kan iedereen zien wat er in het eerste gedeelte van het schooljaar gedaan is.

Wij hopen, net zoals voorgaande jaren, op veel bezoekers. 

Inleveren geld van de sponsorloop voor het goede doel

We vragen alle leerlingen om het geld van de sponsorloop in te leveren vóór vrijdag 18 november bij de leerkracht. Graag dan het formulier en het geld samen in één enveloppe.

Het geld zal gebruikt worden voor twee goede doelen die door de leerlingen van groep 8 zijn gekozen: Stichting Opkikker en het schoolplein van onze school.

Culturele voorstellingen en projecten

 

Bezoek aan de bibliotheek, groep 3 en 6

Op vrijdag 4 november brengen de leerlingen van groep 3 en 6 een bezoek aan de bibliotheek. Groep 3 krijgt een uitleg over de bibliotheek en het lenen van boeken, ze worden voorgelezen en ze doen een spel.

Groep 6 krijgt uitleg over de bibliotheek, catalogus en het vinden en reserveren van boeken.

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6

Op maandag 14 november wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten.

We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te nemen!

Theatervoorstelling voor groep 7 en 8

Op dinsdag 15 november zullen de leerlingen van groep 7 en 8 gaan kijken naar de theatervoorstelling ‘Eigen weg’ van dansgezelschap Groundbreakers. De voorstelling wordt gegeven in de Bond in Oldenzaal.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen.

Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 22 en 29 november en dinsdag 6 december en 13 december. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen.

De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser en door de Ouderraad (strooizoutactie)

Praktisch verkeersexamen groep 7

De leerlingen van groep 7 zullen op woensdag 17 mei 2017 deelnemen aan het praktisch verkeersexamen.

Eerste heilige Communie

In de komende weken komen pastores Frank de Heus en Carla Berbée onze school om te vertellen over de Eerste heilige Communie. De kinderen van groep 4 krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te geven hiervoor. De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie.

Vanuit de ouderraad

Gevraagd: beheerder van de fotosite van de ouderraad

Tijdens diverse activiteiten worden er foto’s gemaakt die daarna via een link beschikbaar worden gesteld aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school. We zijn op zoek naar een ouder, die voor de ouderraad het beheer van deze fotosite wil regelen. Indien u belangstelling heeft, graag contact opnemen met Léon Poorthuis. Hij kan meer informatie geven over de werkzaamheden.