nieuwsbrief oktober

Mailadres ouderraad

De ouderraad heeft een mailadres, dat bereikbaar is voor vragen, leuke tips of ideeën voor de ouderraad. Het mailadres waarop de ouderraad bereikbaar is:

ormartinus@skolo.nl

Kinderboekenweek 2016

Het thema van de Kinderboekenweek 2016 is ‘Voor altijd jong!’ De Kinderboekenweek vindt plaats van 5 t/m 16 oktober 2016. In de 62ste editie van de Kinderboekenweek zullen boeken over opa’s en oma’s centraal staan. Op school besteden we in de Kinderboekenweek aandacht aan het thema. Daarnaast starten we met de voorleeswedstrijd in de groepen 4 t/m 8.

Voorleeswedstrijd

We houden in de periode van 5 oktober t/m 16 oktober in de groepen 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap van Losser. De winnaars van de groepen 4 en 5 mogen voorlezen in de kleutergroepen. Vrijdag 11 november wordt door de winnaars van groep 6, 7 en 8 gestreden om de titel ‘voorleeskampioen van de Martinus’.

Actie Schoolnaamfeest

Op donderdag 10 november zal er om 16.45 uur een sponsorloop zijn, waaraan we met alle leerlingen willen deelnemen. De helft van de opbrengst van de actie zal dit schooljaar gebruikt worden voor de inrichting van het schoolplein. Voor de andere helft kiezen de leerlingen van groep 8 een goed doel.

In de komende weken zullen de kinderen de informatie over de actie ontvangen. Ook zal dan bekend worden gemaakt voor welk goed doel we ons dit jaar inzetten.

Informatieavond groep 8

Op donderdag 3 november wordt er door het Twents Carmel College een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De informatieavond is op onze school van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Fietscontrole 11 oktober

De jaarlijkse fietscontrole (groep 3 t/m 8) is op dinsdag 11 oktober a.s. Wilt u eraan denken dat uw kind(eren) deze dag op de fiets naar school gaan? We kunnen nog extra hulp hierbij gebruiken. Indien u wilt helpen, graag een mail sturen naar ormartinus@skolo.nl

Evaluatie van de kennismakingsgesprekken

In de eerste weken van het schooljaar zijn er met alle ouders en de kinderen van groep 6, 7 en 8 kennismakingsgesprekken gevoerd. Dit was een nieuwe werkwijze en deze willen we dan ook graag evalueren en waar nodig aanpassen. De evaluatie in het team heeft als plaats gevonden. Voor ons is het ook belangrijk om te weten wat de ervaringen van de ouders en de kinderen zijn. Daarom willen we binnenkort met een aantal ouders en kinderen in gesprek gaan om de ervaringen te bespreken om deze mee te, waarna we dan bekijken of we de werkwijze willen aanpassen.  

Douchen na de gym

De kinderen sporten intensief twee keer in de week en daarom douchen de leerlingen vanaf groep 5 na elke gymles. Dat is een gezonde gewoonte om kinderen aan te leren. Wij geven de gelegenheid tot douchen na de gymles, zodat ieder kind weer fris en schoon in de klas kan werken. Tijdens gymdagen hebben leerlingen dan ook een handdoek nodig. De doucheruimtes worden iedere dag schoon gemaakt. Het is altijd raadzaam om slippers te dragen tijdens het douchen. Als deodorant mag alleen een roller gebruikt worden.

Culturele voorstellingen en projecten

Illustrator in groep 4

Op maandag 3 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Natascha Stenvert.

Workshop volleybal voor groep 3

Op maandag 3 oktober wordt in groep 3 tijdens een workshop volleybal gegeven.

Auteur in groep 7

Auteur Fred Diks komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op dinsdag 4 oktober op bezoek in groep 7.

Kabouterpad groep 1 en 2

In de komende weken gaan de leerlingen van de groepen 1 en 2 naar het landgoed Snippert om het Kabouterpad te bezoeken. Op maandag 10 oktober gaan de leerlingen van groep 2, op woensdag 12 oktober gaan de leerlingen van groep 1.

Dag van de duurzame inzetbaarheid

Op maandag 10 oktober zal wethouder Marcel Wildschut in groep 3 komen voorlezen. Dit in het kader van de Dag van de duurzame inzetbaarheid.