nieuwsbrief augustus

Vakantie voorbij, welkom allemaal

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 29 augustus. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.

Een speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We willen er ook dit jaar een gezellig en natuurlijk leerzaam jaar van maken.

Openingsviering schooljaar 2016 – 2017

Op maandag 5 september is er ’s morgens in de Maria Geboorte kerk een viering i.v.m. de opening van het nieuwe schooljaar. We willen u als ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. De viering start om 9.00 uur.

Algemene informatieavond

Op woensdag 31 augustus (groepen 5 t/m 8) en donderdag 1 september (groepen 1 t/m 4) zijn de algemene informatieavonden gepland. Op deze avond zal door de groepsleerkracht(en) informatie gegeven worden over de desbetreffende groep.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 – 20.00 uur, presentatieruimte: algemene informatie voor alle ouders

20.00 – plm. 20.45 uur, groepslokalen: informatie in de groep

n.b. Op beide informatieavonden zal bij het eerste gedeelte dezelfde algemene informatie gegeven worden. Ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 kunnen ervoor kiezen om voor het eerste gedeelte op één van de avonden aanwezig te zijn en op de andere avond alleen voor de informatie in de groepen aanwezig te zijn

Gymlessen                                      

Op dinsdag 30 augustus starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8.

De gymtijden zijn als volgt:

  • groep 3:      dinsdag en vrijdag
  • groep 4:      woensdag en vrijdag
  • groep 5:      dinsdag en vrijdag
  • groep 6:       dinsdag en vrijdag
  • groep 7:      dinsdag en vrijdag
  • groep 8:      woensdag en vrijdag

We gaan er van uit dat de kinderen op deze dagen de gymspullen meenemen naar school.

Tevens vragen we alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 om zo spoedig mogelijk de gymschoenen mee te geven naar school. De kleutergroepen gymmen in de speelzaal, deze is in ons schoolgebouw.

De lessen op dinsdag en woensdag worden door Rens van Benthem (combinatiefunctionaris sport) gegeven.

Kennismakingsgesprekken

We hebben ervoor gekozen om vanaf dit schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’ te organiseren. Het doel van dit gesprek is kennismaken en over en weer uitspreken van verwachtingen.

We beseffen ons dat ouders hun kind uit handen moet geven aan een leerkracht die zij slechts ‘in de wandelgangen’ of van ‘verhalen’ kennen. Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar lijkt ons daarom een goed plan. Bij het gesprek zijn de ouders en de leerkracht aanwezig en vanaf groep 6 nodigen we ook de leerlingen uit.

Deze gesprekken worden gepland op maandag 5 september, dinsdag 6 september en donderdag 8 september. De uitnodiging voor de dag en het tijdstip voor dit gesprek een toelichting zal op de eerste schooldag worden verstuurd.

Even voorstellen

 Hallo, mijn naam is Rens van Benthem en kom volgend jaar de lessen bewegingsonderwijs verzorgen. Naast de lessen bewegingsonderwijs zal ik onder andere een aandeel hebben in sport toernooien, clinics van sportverenigingen en andere sportgerelateerde activiteiten.

Ik zal mijzelf even aan u voorstellen. Ik ben 23 jaar oud en woonachtig in Oldenzaal. Op het moment van schrijven ben ik werkzaam in Enschede op het ISK, waar ik aan buitenlandse kinderen les geef. Op dit moment zijn dit voornamelijk vluchtelingen. Voor komend schooljaar zal ik gaan lesgeven aan de vijf SKOLO Scholen, waaronder twee dagen aan de leerlingen van jullie school: de Martinus.

Naast mijn werk als combinatiefunctionaris voetbal ik bij Quick’20. Bij deze club ben ik speler van het 1e elftal. Buiten het voetbal seizoen hou ik ervan om bezig te zijn met andere sporten. Zo ben ik regelmatig aan de franse kust te vinden op de golven, in de italiaanse bergen om te fietsen en in de winter daal ik af van de bergen in Oostenrijk.

Ik kijk er naar uit om te starten met mijn nieuwe baan en onder andere les te geven op de Martinus!

Met sportieve groet,

Rens van Benthem

Informatie voor het nieuwe schooljaar

Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn via het digitaal ouderportaal bij ‘activiteiten’ te vinden. U kunt op dit portaal inloggen met uw inlogaccount.

Hulpouders:

Zonder uw hulp kan onze school niet optimaal functioneren, daarom vragen we uw hulp bij diverse activiteiten. U kunt zich aanmelden via de hulpouderbrief die in de eerste schoolweek wordt meegegeven. We willen u vragen om deze hulpouderlijst voor dinsdag 6 september weer mee te geven aan uw kind.

Naast de activiteiten die op de hulpouderlijst staan, zijn er diverse andere activiteiten, waarbij we hulp kunnen gebruiken. Als we hulp bij deze activiteiten nodig hebben, sturen we per mail een uitnodiging.

Leerlingenlijsten:

Op het ouderportaal zijn de namen van de kinderen en leerkrachten uit de groep van uw kind(eren) vermeld. Er worden geen aparte groepslijsten aan de kinderen meegegeven.

De schoolgids:

De schoolgids is weer aangepast voor schooljaar 2016-2017. De actuele versie van de schoolgids kunt u binnenkort op onze website (www.demartinus.nl) bekijken.

Extra informatie:

Extra informatie zal zoveel mogelijk via mail naar ouders worden gestuurd. Op onze website kunt u de maandelijkse nieuwsbrieven en andere algemene informatie terug vinden.

Naar Buitenschoolse Opvang

Dagelijks gaan meerdere leerlingen van onze school naar een organisatie voor buitenschoolse opvang. We willen alle ouders van de kinderen die naar de BSO gaan, vragen om de lijst die op school hangt (op de blauwe kast bij de identiteitshoek) te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen naar martinus@skolo.nl